รูปบทความ รวมวิดิโองาน TREA TALKS Real Estate 2017

รวม Talk ดีๆ จาก 10 นักพูดอสังหาฯ จากงาน TREA TALKS Real Estate 2017

Pong Saladpak

03-07-2017

จากงาน  TREA TALKS Real Estate 2017 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ นักพัฒนา รวมถึงประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก โดยบรรยากาศงานจัดขึ้นในรูปแบบ Creative Talk รวมนักพูดหัวคิดสมันยใหม่ที่มากประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มาแลกเปลี่ยนทัศนคติ  ความคิด แชร์ไอเดีย และแบ่งปันแรงบันดาลใจสำหรับทุกคนในประเทศ ภายใต้ 3 เนื้อหาหลัก


Local Empowerment

พลังของคนท้องถิ่นที่ลุกขึ้นมาทำเพื่อภูมิภาคของตน อาทิ เครือข่ายการพัฒนาเมือง ที่จะเริ่มต้นสร้างระบบขนส่งมวลชนและสาธารณูปโภค การพัฒนาเมืองสีเขียว

คุณธีรภัทร เจริญสุข - คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์มติชน

คุณบุญ ยงสกุล - บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

คุณยศพล บุญสม - บริษัท ฉมา โซเอน จำกัด / friends of the river


Thailand Disruption

การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาเมืองและการยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนให้สะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี

คุณชานนท์ เรืองกฤติยา - อนันดา ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

มองอนาคตอสังหาริมทรัพย์ไทย จะต้องมีการยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนให้สะดวกสบาย ไปจนถึงแนวคิดการ Transform ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม

คุณวิภาวี คุณาวชยานนท์ - Design for Disasters

เรื่องภัยพิบัติ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และทุกคนมีส่วนในการเตรียมตัวป้องกันมันได้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและจัดการกับมัน และมีส่วนร่วมในการออกแบบเมืองเพื่อเตรียมป้องกัน หาทางรับมือภัยพิบัติในหลากหลายรูปแบบร่วมกัน

คุณไผท ผดุงถิ่น - Builk Asia

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ จะเข้ามามีส่วนช่วยในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ไทย อาทิ โปรแกรมที่เราสามารถออกแบบตึก คอนโด สะพานพร้อมขึ้นรูปโมเดลได้เป็นร้อยแบบในคืนเดียว โดรนที่สามารถถ่ายภาพกองเหล็ก ทราย ปูน พร้อมคำนวนปริมาณที่ต้องใช้รถบรรทุกขนส่งได้อย่างรวดเร็ว แอพพิเคชั่นที่ช่วยคำนวนค่าต้นทุน ปริมาณคนที่จำเป็นต้องใช้ในพื้นที่การก่อสร้างรับเหมาได้อย่างแม่นยำ เพื่อก้าวไปสู่อนาคตด้วยกัน

คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ - One Again Hostel

การทำธุรกิจเกื้อกูลสังคมจะมีส่วนในการสร้างสรรค์พัฒนาเมืองผ่านการรักษามรดกวัฒนธรรมและทำให้ชุมชนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และมีส่วนช่วยในการสร้างเศรษฐกิจเมืองให้เติบโตขึ้นไปพร้อมๆ กัน


Thailands Past Present and Future

ผศ.ดร. กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ - ภาควิชาเคหการ จุฬาฯ

นอกจาก อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโลก หนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ คือ ที่อยู่อาศัย ขณะที่เมืองขยายตัวเติบโตขึ้น ขนาดสถานที่ที่เราอยู่อาศัยกลับเล็กลง  

คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ - บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)


ซึ่งจากสัมมนา TREA TALKS Real Estate 2017 ที่ผ่านมา ทำให้เราทุกคนมองเห็นแล้วว่า "การพัฒนาประเทศมิใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะมีส่วนร่วมในการพาประเทศไทย 4.0 เดินหน้าไปพร้อมๆ กัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"


เมื่อเรามองเห็นแต่ปัญหาก็จะทำให้รู้สึกสิ้นหวัง มองไม่เห็นอนาคต แล้วอะไรคือความหวังหรืออนาคตของประเทศไทยยุค 4.0 กันแน่