รูปบทความ เจ.เอส.พี. จับมือกระชับความสัมพันธ์ ธอส.

เจ.เอส.พี.จับมือกระชับความสัมพันธ์ ธอส.

Peeraya Nudaeng

05-06-2018บมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ นำโดย นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้จัดการ และนายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์ กรรมการผู้จัดการสายสนับสนุน จับมือกระชับความสัมพันธ์กับธนาคารอาคาสงเคราะห์ (ธอส.) ภายในงาน “ธอส.พบผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2561 Home for All : All for Home : We stand for Home” โดยมีคุณวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการตลาด และคุณวิกิต ขจรณรงค์วณิช ที่ปรึกษาพัฒนาระบบข้อมูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธอส. ร่วมให้การต้อนรับทีมเจ.เอส.พี. ในการเสนอแนะ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อกัน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกับผู้ประกอบการ อีกทั้งเป็นฟันเฟืองสำคัญสำหรับการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการของ ธอส. ให้ดียิ่งขึ้น ณ โรงแรม โซ โซฟิเทล แบงค็อก กรุงเทพฯ เมื่อวานที่ผ่านมา