รูปบทความ เปิดแล้ว VOA Space พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรกในไทย

เปิดตัว VOA Space พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรกในไทย

Peeraya Nudaeng

09-04-2018นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ VOA Space ได้จัดงานเปิดตัว VOA SPACE จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะถือว่าเป็น Co-Creation Hub แห่งแรกในประเทศไทย และเป็นสถานที่รวมคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์มาสร้างแรลบันดาลใจเพื่อความเป็นอยู่ และยังเป็นสถานที่ที่ช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับสถาปนิก และเจ้าของบ้านในการเลือกวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านแนวใหม่ โดยได้รับเกีรยติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และนายคุณเอก ตัณฑเกษม หัวหน้าศูนย์กรรมการ สถาปนิกอีสาน ตอนบน มาร่วมงาน