รูปบทความ เสนาฯ ร่วมเปิด “อาคารร่วมทางฝัน” สานต่อเจตนารมณ์ ‘อยู่ เพื่อ ให้’

เสนาฯ ร่วมเปิด “อาคารร่วมทางฝัน” สานต่อเจตนารมณ์ ‘อยู่ เพื่อ ให้’

Peeraya Nudaeng

05-07-2018

นายสนธิ​รัตน์​ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารร่วมทางฝัน โดยมีนายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำหรับอาคารร่วมทางฝัน เป็นอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,000 ตร.ม. นับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และฝึกฝนวิชาชีพพร้อมกับการพัฒนาผู้พิการให้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ผ่านมา