รูปบทความ ASA จัดงานสัมมนาอสังหาฯสุดยิ่งใหญ่แห่งปี "ASA Real Estate Forum 2018" ฟรี!

ASA จัดงานสัมมนาอสังหาฯสุดยิ่งใหญ่แห่งปี "ASA Real Estate Forum 2018" ฟรี!

Peeraya Nudaeng

01-02-2018

ครบรอบ 84 ปี สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูประถัมภ์ จัดสัมมนาสุดยิ่งใหญ่แห่งปี!! ASA Real Estate Forum 2018 (อาษา เรียลเอสเตท ฟอรั่ม) ภายใต้แนวคิด "ปรับบ้าน ปรุงเมือง : Redefined Habitat" วันที่ 9 ก.พ. 2561 เวลา 09.30-22.00 น. ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 23สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (The Association of Siamese Architects under the Royal Patronage of His Majesty the King) หรือ อาษา (ASA) เป็นสมาคมของบุคคลในวิชาชีพสถาปนิกและผู้สนใจในงานสถาปัตกรรมของประเทศไทย ที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2477 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้เจริญก้าวหน้าสร้างมาตรฐานวิชาชีพที่ดีตามหลักวิชาชีพ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างสมาชิกและบุคคลในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง


และเนื่องจากทางสมาคมครบรอบ 84 ปี สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท อัลติเมท พร๊อพเพอร์ตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (UPC) เพื่อจัดงานสัมมนาใหญ่ "ASA Real Eatate Forum 2018" ภายใต้แนวคิด "ปรับบ้าน ปรุงเมือง : Redefined Habitat" 


โดยงานสัมมนาครั้งนี้จะจัดขึ้นวันที่ 9 ก.พ. 61 ณ ห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 


จุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดแบบบูรณาการ และประสานเครือข่ายทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อร่วมกันยกระดับองค์ความรู้ให้แก่สถาปนิก วิศวกร และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่มาตรฐานสากล


ซึ่งในงานนี้จะมีการสัมมนาทั้งหมด 5 หัวข้อ ดังนี้


หัวข้อสัมมนา ประเทศไทยขั้วเศรษฐกิจใหม่ของโลก เวลา 10.00-12.00 น.

ดร.อุดดม สาวนายน

คุณอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ


หัวข้อสัมมนา แนวโน้มตลาดทุนหมวดอสังหาฯปี 2561 เวลา 13.00-14.30 น.

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล


หัวข้อสัมมนา การลงทุนโดยตรงจากทุนต่างประเทศ เวลา 15.00-16.30 น.

ศาสตราภิชาน รศ.มานพ พงศทัต

คุณธีรวัฒน์ พิพัฒน์ดิษกุล

คุณนิวัติ สมุนพันธ์


หัวข้อสัมมนา BIM, New Trend of Green Building Smart City เวลา 10.00-18.30 น. ห้องโลตัส สวีท ชั้น 23

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์

คุณนพพล พิสุทธิ์อานนท์

คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์

รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร

Mr.Joung Hun Youm


หัวข้อสัมมนา ปรับบ้านปรุงเมือง / redefined habitat เวลา 18.30-22.00 น.

ผศ.รังสรรค์ ต่อสุวรรณ

คุณอธิป พีชานนท์ 

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ทั้งนี้สำหรับคนที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ www.asa-re.com โดยการสัมมนาครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 9 ก.พ. 61 (รับจำนวนจำกัด)


นอกจากนี้ภายในงานยังมีสิทธิ์ลุ้นรับ บัตรโดยสารเครื่องบินการบินไทย ไปกลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต และ ไปกลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และของรางวัลจากผู้สนับสนุนมากมาย