รูปบทความ ออมเงินหรือจะสู้หาเพิ่ม-รวมสกิลสร้างเงินที่บริษัทต้องการด่วน

ออมเงินหรือจะสู้หาเพิ่ม รวมสกิลสร้างเงินที่หลายบริษัทบอกเลยว่าต้องการด่วน !!

ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดแรงงานมีความต้องการที่สูงขึ้น และยากมากขึ้น เห็นได้จากจำนวนผู้ว่างงานในระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี อีกทั้งผู้ที่มีงานประจำอยู่แล้ว แต่ยังรู้สึกว่ารายได้ไม่เพียงพอก็มีอยู่มากเช่นเดียวกัน การออมเงินเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ทำให้หลายๆ คนเริ่มต้นที่จะหารายได้เสริม และเรียนรู้สิ่งรอบๆ ตัวมากขึ้น เพื่อที่จะสร้างโอกาสในการเรียกเงินเดือนที่สูงขึ้นได้จากสกิลที่เพิ่มขึ้น


แต่การหารายได้เสริมก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้เสริมที่ไม่ได้มาจากการค้าขาย ทำให้การมี Skill เสริมที่นอกจากการทำงานเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญมากยิ่งขึ้น และต่อไปนี้ก็คือ Hard Skill และ Soft Skill ที่หลายๆ บริษัทในประเทศต้องการ ที่รับรองเลยว่าใครมีก่อนก็สร้างรายได้เสริม และเพิ่มเงินเดือนได้อย่างแน่นอน


Hard Skill

ฮาร์ดสกิล เป็นทักษะทางความรู้ที่อยู่ในตัวของบุคคลแต่ละคน ซึ่งเป็นสกิลที่มีความเกี่ยวข้องกับความสามารถเฉพาะทาง และในบางสกิลก็จำเป็นที่จะต้องมีอยู่ในบางสายงานด้วย โดย 5 อันดับ Hard Skill ที่เป็นความต้องการของหลายๆ บริษัทในปัจจุบัน และในอนาคต ได้แก่


ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

ถือได้ว่าเป็นทักษะที่บริษัทจากทั่วโลกต้องการมากที่สุดในกลุ่ม Hard Skill เลยทีเดียว เพราะเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล หรือระบบ Cloud นั้นเป็นที่ต้องการมากขึ้น และมีแนวโน้มว่าสูงขึ้นด้วยในอนาคต นั้นก็เพราะระบบคลาวด์ จะช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่ายของคนในองค์กรสำหรับการทำงาน และด้านการดูแล รักษาความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น


ทำให้คนที่มีความรู้ทางด้านของระบบคลาวด์ และการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ลึกซึ้งกว่าขั้นพื้นฐานมีโอกาสในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น และสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้


ทักษะทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Ai)

เรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence (Ai) กำลังเป็นที่ต้องการสำหรับการทำงาน เพราะภาพรวมของธุรกิจที่เกิดขึ้นในยุคนี้ จะเน้นหนักไปที่การประมวผลที่ต้องใช้ระบบ Ai หรือการบริหารจัดการด้านระบบต่างๆ การให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ ที่เริ่มจะใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วในส่วนนี้มากยิ่งขึ้น โดยไม่ว่าจะมีความรู้ด้าน Ai ในระดับเบื้องต้น พื้นฐาน หรือระดับมืออาชีพก็ล้วนแต่เป็นที่ต้องการทั้งสิ้น


ทักษะด้านการวิคราะห์ที่ต้องใช้เหตุและผล

สำหรับทักษะทางด้านนี้จะช่วยให้บริษัทขับเคลื่อนไปในทิศทางได้ดีขึ้น เพราะบางครั้งก็ต้องใช้ในการบริหารงานในด้านต่างๆ ของบริษัท ซึ่งทักษะทางด้านนี้เริ่มได้รับความนิยม และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคตด้วย


ทักษะทางด้านการบริหารจัดการบุคลากร

อย่าได้มองข้ามทักษะทางด้านการช่วยจัดการตัวบุคคลเป็นอันขาด เพราะปัจจุบันมีหลายๆ บริษัทที่กำลังประสบกับปัญหาพนักงานอยู่ไม่นาน ปัญหาขัดแย้งภายใน และความรู้สึกหมดไฟในการทำงาน ซึ่งถ้าหากว่าบริษัทไหนมีผู้ที่คอยช่วยบริหารจัดการบุคลากรที่ดีแล้วล่ะก็ โอกาสที่พนักงานจะลาออก หรืออยู่ไม่ทนก็ลดน้อยลงไปด้วย


ทักษะทางด้านการออกแบบ UX Design

UX Design ย่อมาจาก User Experience ซึ่งก็คือประสบการณ์ของผู้ใช้งาน โดยทักษะของการออกแบบ UX Design ที่ว่านี้เรียกง่ายๆ ก็คือ การออกแบบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน โดยการใช้งานที่ว่านี้ก็คือ การใช้งานแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ เป็นหลัก จึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้ออกแบบสิ่งที่ผู้ใช้งานจะได้รับว่าควรจะมีประสบการณ์ที่ดีแบบใดกลับไปจากการใช้งานบ้าง


Soft Skill

สำหรับซอฟท์สกิลนั้นจะเป็นทักษะที่เกี่ยวกับทางด้านอารมณ์ ความคิด การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในที่ทำงาน ซึ่งก็จะเป็นทักษะที่อยู่ภายในตัวบุคคล แต่ก็เป็นสิ่งที่ฝึกฝนและเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนได้ สำหรับ Soft Skill ที่เป็นที่ต้องการ ได้แก่


ทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์

ทักษะประเภทนี้ก็คือทักษะที่เกี่ยวกับการครีเอทีฟ การสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่าง และเกิดเป็นไอเดียที่น่าสนใจ ทำให้เกิดการกระตุ้นยอดขาย หรือผลกำไรของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น เป็นอีกหนึ่งทักษะที่มีความต้องการในตลาดแรงงานสูงมากทีเดียว


ทักษะในการพูดโน้มน้าว

การสื่อสารที่มาจากการพูดคุย มักจะเกิดประสิทธิภาพ และเห็นผลเป็นกำไรได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัที่ต้องเน้นการขาย หากมีพนักงานที่มีทักษะทางด้านการพูดโน้มน้าวที่ดี ก็ย่อมเกิดผลลัพธ์ที่ดีตามมา จึงทำให้ทักษะในด้านนี้กลายเป็นที่ต้องการของตลาดมากเป็นอันดับที่ 2


ทักษะการร่วมงานกับผู้อื่น

การทำงานเพียงคนเดียวอาจจะดูไม่วุ่นวาย แต่เกิดผลลัพธ์ในทางที่ดีได้ค่อนข้างน้อย การทำงานร่วมกันกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็น ทีมงาน ผู้ร่วมงาน หรือบุคคลาภายนอกที่เป็นพาร์ทเนอร์กัน ค่อนข้างเป็นสิ่งสำคัญ เพราะทำให้เกิดผลลัพธ์ด้านบวกได้ง่าย และรวดเร็ว การมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ดี จึงเป็นที่ต้องการของบริษัทมากมายทั่วโลก


ทักษะในการปรับเปลี่ยนตัวเอง

การปรับตัวให้เข้ากับการทำงาน ผู้ร่วมงาน หรือแม้แต่หัวหน้างานเป็นสิ่งที่สำคัญ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนตัวเองให้ก้าวทันเทคโนโลยี เทรนด์ต่างๆ กลายเป็นทักษะอีกรูปแบบหนึ่งของ Soft Skill ที่สำคัญ เพราะมันจะช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ และง่ายต่อการทำงานในทุกๆ สายงาน


ทักษะด้านการบริหารเวลา

จัดว่าเป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการของบริษัททั่วโลกเลยก็ว่าได้ แถมยังเป็นทักษะที่ควรจะมีอยู่ในทุกๆ คนเลยทีเดียว เพราะการบริหารจัดการเรื่องเวลานั้น ไม่เพียงแต่ทำให้ได้รับโอกาสที่ดีในการทำงานเท่านั้น แต่มันยังทำให้งานเดินหน้าไปได้รวดเร็ว และเห็นผลอย่างชัดเจน ถือว่าเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการทำงานทั้งต่อตัวเองและองค์กรได้เลย


นอกจากทักษะทั้ง Hard Skill และ Soft Skill แล้ว ยังมีอีกหนึ่งทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการของบริษัทมากมายจากทั่วโลก นั้นก็คือ ทักษะทางด้านภาษา เพราะถึงแม้ว่าหลายๆ คนอาจจะมีความสามารถทางด้านภาษาอยู่ สองภาษาแล้วก็ตาม (ภาษาท้องถิ่น และภาษาอังกฤษ) แต่ภาษาที่สามก็เริ่มมีบทบาทและช่วยให้ได้รับโอกาสในการทำงานที่ดีกว่า และอัพเงินเดือนได้สูงขึ้นง่ายกว่าด้วย


3 อันดับภาษาที่สามที่ควรจะมีไว้ก็คือ ภาษาจีนกลาง, ภาษาสเปน และภาษาญี่ปุ่น


ท้ายนี้ สำหรับคนที่อยากจะฝึกฝนทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะทั้งทางภาษา หรือสกิลด้านอื่นๆ สิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีได้ก็คือ การอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พักอาศัย เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีชาวต่างชาติเยอะ ก็ย่อมได้ฝึกภาษาง่ายขึ้น หรืออย่างคอนโดที่มีพื้นที่ส่วนกลางแบบ Co-Working Space ก็ช่วยให้ได้สร้าง Connection กับคนที่มีสกิลด้านการออกแบบ หรือทักษะในการบริหารจัดการ และนักคิดได้ง่าย


ฉะนั้นแล้ว อย่าลืมให้โอกาสตัวเอง ด้วยการมองหาทำเลดีๆ ในการพักอาศัย หรือสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้เรียนรู้ทักษะที่สำคัญๆ ให้ได้รับโอกาสในการสร้างรายได้ที่ดียิ่งขึ้นจากการเลือก คอนโดดีๆ สักแห่งให้กับตัวเองด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

ก่อนอายุเท่านี้ คุณควรลงทุนอะไรบ้าง

รวมทริคสร้างเงินล้านด้วยวิธีการลงทุนเดือนละ 5,000 บาท

ในวันที่เราพร้อม บ้าน vs คอนโด vs รถ เราควรลงทุนกับอะไรก่อนดี?

เริ่มอยากลงทุนใหม่ๆ จะลงทุนกับอะไรดี


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59