รูปบทความ LPN จับมือ LPC ผลิต Face Shield บริจาคโรงพยาบาลที่ขาดแคลน

LPN จับมือ LPC ผลิต Face Shield บริจาคแก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนรับมือไวรัส COVID-19


LPN จับมือ LPC ผลิต Face Shield บริจาคแก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน รับมือไวรัส COVID-19


บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) จับมือ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPC) ร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมด้วยการผลิต Face Shield มอบให้แก่โรงพยาบาลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (หมอและพยาบาล) ใช้ปฎิบัติงานในภาวะวิกฤตไวรัส COVID-19 ระบาดหนัก ล่าสุดส่งต่อกว่า 5,000 ชิ้น แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของพนักงาน LPC สร้างความภูมิใจ ความร่วมแรงร่วมใจ และปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดของพนักงาน โดยหน้ากากทุกชิ้นที่ผลิตนั้นทำด้วยใจ สะอาดปลอดภัยทุกขั้นตอน ช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ได้มากกว่าการสวมมาสก์ (Mask) อย่างเดียว เปรียบเสมือนเป็นโล่ห์และเกราะป้องกันเชื้อไวรัสเข้าสู่ตา จมูก ปาก ได้อย่างดี ซึ่งที่มาของกิจกรรมดีๆ นี้ เกิดจากผู้บริหาร LPN (Founder) เป็นผู้ริเริ่มและจุดประกายความคิดให้พนักงานมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤตของประเทศ ตามเจตนารมณ์ที่บริษัทยึดมั่นตลอดมา ระหว่างนี้ ยังคงเร่งผลิตอย่างต่อเนื่องและตั้งเป้าหมายบริจาค Face Shield แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศที่ยังขาดแคลน
สำหรับโรงพยาบาลที่ต้องการ สามารถแจ้งความประสงค์และติดต่อมายัง LPN Call Center โทรศัพท์ 02-689-6888 ตามวันและเวลาราชการ


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59