IDEO O2 - IDEO O2

บางนา - ศรีนครินทร์

2,600,000

90,000

ข้อมูลวันที่ 21/5/2560

ลักษณะอาคาร

ลักษณะอาคาร

High Rise 3 อาคาร

สถานะโครงการ

โครงการแล้วเสร็จ

2561

จำนวนยูนิตทั้งหมด

จำนวนยูนิตทั้งหมด

1,569

ค่าส่วนกลาง

ค่าส่วนกลาง

45

ฝ้าเพดานสูง

ฝ้าเพดานสูง

2.5

การตกแต่ง

โปรโมชั่นเฟอร์นิเจอร์

ติดต่อโครงการ

จำนวนที่จอดรถ

จำนวนที่จอดรถ

700

บทความรีวิว

บทความรีวิวของคอนโด IDEO O2 (IDEO O2)

ไม่มีรีวิว

แบบห้อง

แบบห้องคอนโด IDEO O2 (IDEO O2)

คำนวนราคาสินเชื่อ

คำนวนราคาสินเชื่อ

จำนวนเงินผ่อนต่อเดือน

0

ชำระเงินต้น
+
ชำระดอกเบี้ย

รายได้ที่แนะนำให้กู้ (40% ของรายได้)

0

ที่ตั้งโครงการ

ที่ตั้งโครงการ IDEO O2 (IDEO O2) และสถานที่ใกล้เคียง

ติดต่อโครงการ

โครงการที่ใกล้เคียง

ไม่มีผลลัพธ์ที่ค้นหา