ประกาศของ เอส วี ซิตี้ พระราม 3

ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร