ประกาศของ ศรีนครินทร์ เพลส คอนโดมิเนียม

ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร