รูปบทความ กฏหมายที่จอดรถที่ผู้ซื้อคอนโดควรรู้

กฏหมายที่จอดรถที่ผู้ซื้อคอนโดควรรู้

หนึ่งสิ่งสำคัญที่เป็นตัวตัดสินการเลือกซื้อคอนโด รวมถึงเป็นสิ่งแสดงถึงความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตสำหรับคนมีรถ นั่นคือพื้นที่จอดรถ ในคอนโด แต่จะรู้ได้ยังไงว่าพื้นที่จอดรถคอนโดพอเพียงหรือไม่อย่างไร แบบไหนดีแบบไหนไม่ดี ลองมาดูกันเลยครับ


คอนโดที่มีที่จอดรถแบบ 100% ทุกยูนิตมีที่จอดรถอย่างน้อย 1 คัน  มีน้อยมาก และส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดหรูราคาแพง เพราะพื้นที่จอดรถเกี่ยวข้องกับราคาในการสร้างตึกซึ่งส่งผลถึงราคาของห้อง พื้นที่จอดรถเกี่ยวข้องกับราคาในการสร้างตึก ซึ่งส่งผลถึงราคาของคอนโดกฏหมายที่จอดรถที่ผู้ซื้อคอนโดควรรู้

กฏหมายที่จอดรถกับคอนโดมิเนียม

จำนวนพื้นที่จอดรถจะต้องมีการพิจารณา 2 กรณี คือ


1. กฏหมายที่จอดรถในคอนโดที่คำนวณตามพื้นที่การใช้สอย

ตามกฏกระทรวงฉบับที่ 7 และพรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2544 คอนโดมิเนียม จัดอยู่ในประเภทของ ”ที่อยู่อาศัยรวม” หรือ ”อาคารชุด” อีก 2 กรณีคือ ตั้งอยู่ในเขตกทม. และนอกเขตกทม.นะครับ

กฏหมายที่จอดรถที่ผู้ซื้อคอนโดควรรู้


1.1 ในเขตพื้นที่กทม. ห้องที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 60 ตร.ม.ขึ้นไป จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน / 1 ห้อง

1.2 นอกเขตพื้นที่กทม. ห้องที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 60 ตร.ม.ขึ้นไป จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน / 2 ห้อง

2 กฏหมายที่จอดรถในคอนโดที่คำนวณตามขนาดของอาคาร

(อาคารที่พื้นที่ก่อสร้างมากกว่า 1000 ตร.ม. และ สูง 15 เมตรขึ้นไป หรือ อาคารที่มีพื้นที่ก่อสร้างเกิน 2000 ตร.ม.) โดยแยกออกเป็นอีก 2 กรณีเช่นกัน

กฏหมายที่จอดรถที่ผู้ซื้อคอนโดควรรู้2.1 ในเขตพื้นที่กทม. ทุกๆพื้นที่ก่อสร้าง 120 ตร.ม. จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน

2.2 นอกเขตพื้นที่กทม. ทุกๆพื้นที่ก่อสร้าง 240 ตร.ม. จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน


เมื่อคิดทั้ง 2 กรณีแล้ว ให้ก่อสร้างตามกรณีที่ได้จำนวนมากที่สุด ถ้าหากเรานำจำนวนที่จอดรถมาเทียบกับจำนวนยูนิตห้อง เราก็จะได้ % ที่จอดรถของคอนโด


กฏหมายที่จอดรถที่ผู้ซื้อคอนโดควรรู้คอนโดมิเนียมปัจจุบัน ห้องที่มีขนาด 60 ตร.ม.ขึ้นไปจะเป็นห้องแบบ 2 ห้องนอน และยูนิตส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กกว่า 60 ตร.ม.  อีกทั้งราคาก่อสร้างพื้นที่จอดรถนั้นต้องนำไปคิดรวมกับราคาขายต่อตารางเมตร เพราะฉะนั้นเราอาจจะคาดการณ์จากขนาดของห้องและราคาได้ว่า  

“ ห้องยิ่งกว้าง ที่จอดรถยิ่งมาก ราคาก็จะยิ่งสูงขึ้น ” นั่นเองครับ

รูปแบบและขนาดของที่จอดรถ

ตามกฏหมายแล้วที่จอดรถ 1 คัน จะมีขนาดประมาณ 2.4 x 5 เมตร โดยลักษณะการวางที่จอดรถนั้นจะมีอยู่ 4 รูปแบบด้วยกัน คือ


กฏหมายที่จอดรถที่ผู้ซื้อคอนโดควรรู้

เวลาที่สถาปนิกจะวางที่จอดรถ มักจะใช้แบบที่จอดรถองศาตั้งฉาก และวางจำนวนให้สัมพันธ์กับแนวเสา เช่น ระยะห่างระหว่างเสา 8 เมตร จะจอดรถประมาณได้ 3 คัน ซึ่งระยะห่างของเสาก็จะส่งผลกับรูปแบบห้องภายในโครงการอีกด้วย

กฏหมายที่จอดรถที่ผู้ซื้อคอนโดควรรู้


การแก้ปัญหาที่จอดรถไม่พอของโครงการคอนโด

1. ที่จอดรถอัตโนมัติ

โครงการที่ต้องการมีที่จอดรถให้เพียงพอในพื้นที่จำกัด ก็มักจะเลี่ยงการก่อสร้างพื้นที่ทางเดินรถที่กฏหมายบังคับ โดยการทำที่จอดรถอัตโนมัติเพื่อให้ได้จำนวนที่จอดรถมากขึ้น


2. เก็บค่าจอดรถในคอนโด

หรือในโครงการทั่วไปจะถือว่าพื้นที่จอดรถนั้นเป็นพื้นที่ส่วนกลาง ใครมาก่อนได้จอดก่อน พอไม่มีที่จอดแก้ปัญหาโดยการให้จอดซ้อนคัน หรือบางที่อาจเก็บค่าสมาชิกที่จอดรถเป็นรายเดือน


3. โฉนดที่จอดรถคอนโด

แต่สำหรับห้องคอนโดมิเนียมที่มีราคาสูงๆ ก็มักจะมีโปรโมชั่นที่ขายห้องพร้อมโฉนดที่จอดรถ เพื่อให้ผู้ที่ซื้อห้องในราคาสูง จะได้ที่จอดรถประจำเป็นจองตนเอง แต่ก็ต้องจ่ายค่าส่วนกลางเพิ่มขึ้นมาด้วย  (ค่าส่วนกลางคำนวณตามพื้นที่กรรมสิทธิ์ พอเรามีมากขึ้นก็เลยเสียมากขึ้น) 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ที่จอดรถคอนโด เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ แม้แต่คนที่ไม่มีรถ เพราะคุณร่วมจ่ายค่าก่อสร้างที่จอดรถไปแล้ว