รูปบทความ รวม 7 อันดับโปรรีไฟแนนซ์ ผ่อนต่อเดือนถูกสุด แต่จำนวนเดือนเท่าเดิม

ESTOPOLIS | 7 อันดับโปรรีไฟแนนซ์ ผ่อนต่อเดือนถูกสุด แต่จำนวนเดือนเท่าเดิม

Gonnucha Glinjan

18-01-2018

การรีไฟแนนซ์หลายๆคนคงมีความรู้เรื่องนี้กันอยู่บ้างแล้ว แต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่รู้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะไม่รู้ว่าการรีไฟแนนซ์แต่ละธนาคารมีโปรโมชั่นอะไรบ้าง ไม่ทราบอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา และอัตราการผ่อนชำระ ทำให้หลายๆคนเสียโอกาสที่จะผ่อนบ้านให้หมดเร็วขึ้นESTOPOLIS ได้รวมตัวอย่างโปรรีไฟแนนซ์ 7 ธนาคาร ที่ดอกเบี้ยต่ำที่สุด ผ่อน 3 ปีแรกถูกที่สุด และประหยัดเงินมากที่สุดมาให้ทุกคนได้ทราบกัน


โดยจะมีการกำหนดรายละเอียดและขอบเขตของโปรโมชั่นไว้ทั้งหมด 5 ข้อดังนี้


1) ยอดหนี้บ้าน/คอนโด คงเหลือ 2 ล้านบาท


2) ผ่อนต่อเดือน 10,000 บาท


3) ระยะเวลาเดิมก่อนรีไฟแนนซ์ 30 ปี


4) ผ่อนต่อเดือนเท่าเดิม จำนวนปีลดลง


5) โปรโมชั่นประหยัดสุด 3 ปีแรก เงินต้น + ดอกเบี้ยตัวอย่างโปรรีไฟแนนซ์จาก 7 ธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยต่ำที่สุด

1.โปรโมชั่นจากธนาคารแห่งประเทศจีน


• ผ่อนเท่าเดิม จำนวนปีลดลง เหลือ 20 ปี


• 3 ปีแรกประหยัดเงินได้ถึง 92,794 บาท


• 3 ปีแรกผ่อนต่อเดือน 10,000 บาท


• อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก 3.400%


• อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเฉลี่ยตลอดอายุสัญญา (20ปี) 5.432%


• ประกันคุ้มครองสินเชื่อ ต้องทำ


• ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 4,210 บาท


• อัตราดอกเบี้ยแต่ละปี
2.โปรโมชั่นจากธนาคารซีไอเอ็มบี


• ผ่อนเท่าเดิม จำนวนปีลดลง เหลือ 20 ปี


• 3 ปีแรกประหยัดเงินได้ถึง 92,499 บาท


• 3 ปีแรกผ่อนต่อเดือน 10,000 บาท


• อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก 3.489%


• อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเฉลี่ยตลอดอายุสัญญา (20ปี) 5.441%


• ประกันคุ้มครองสินเชื่อ ต้องทำ


• ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1,000 บาท


• อัตราดอกเบี้ยแต่ละปี3.โปรโมชั่นจากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


• ผ่อนเท่าเดิม จำนวนปีลดลง เหลือ 21 ปี


• 3 ปีแรกประหยัดเงินได้ถึง 81,867 บาท


• 3 ปีแรกผ่อนต่อเดือน 10,000 บาท


• อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก 3.750%


• อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเฉลี่ยตลอดอายุสัญญา (21ปี) 5.469%


• ประกันคุ้มครองสินเชื่อ ต้องทำ


• ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแต่ละปี
4.โปรโมชั่นจากธนาคารเกียรตินาคิน


• ผ่อนเท่าเดิม จำนวนปีลดลง เหลือ 21 ปี


• 3 ปีแรกประหยัดเงินได้ถึง 78,463 บาท


• 3 ปีแรกผ่อนต่อเดือน 10,000 บาท


• อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก 3.850%


• อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเฉลี่ยตลอดอายุสัญญา (21ปี) 5.503%


• ประกันคุ้มครองสินเชื่อ ต้องทำ


• ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1,000 บาท


• อัตราดอกเบี้ยแต่ละปี
5.โปรโมชั่นจากธนาคารทิสโก้


• ผ่อนเท่าเดิม จำนวนปีลดลง เหลือ 21 ปี


• 3 ปีแรกประหยัดเงินได้ถึง 76,522 บาท


• 3 ปีแรกผ่อนต่อเดือน 10,000 บาท


• อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก 3.400%


• อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเฉลี่ยตลอดอายุสัญญา (21ปี) 5.788%


• ประกันคุ้มครองสินเชื่อ ต้องทำ


• ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1,000 บาท


• อัตราดอกเบี้ยแต่ละปี
6.โปรโมชั่นจากธนาคารยูโอบี


• ผ่อนเท่าเดิม จำนวนปีลดลง เหลือ 21 ปี


• 3 ปีแรกประหยัดเงินได้ถึง 73,047 บาท


• 3 ปีแรกผ่อนต่อเดือน 10,000 บาท


• อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก 3.483%


• อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเฉลี่ยตลอดอายุสัญญา (21ปี) 5.678%


• ประกันคุ้มครองสินเชื่อ ไม่ต้องทำ


• ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 21,000 บาท


• อัตราดอกเบี้ยแต่ละปี
7.โปรโมชั่นจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา


• ผ่อนเท่าเดิม จำนวนปีลดลง เหลือ 20 ปี


• 3 ปีแรกประหยัดเงินได้ถึง 65,739 บาท


• 3 ปีแรกผ่อนต่อเดือน 10,000 บาท


• อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก 4.150%


• อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเฉลี่ยตลอดอายุสัญญา (20ปี) 4.896%


• ประกันคุ้มครองสินเชื่อ ต้องทำ


• ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1,000 บาท


• อัตราดอกเบี้ยแต่ละปีหมายเหตุ


โปรโมชั่นทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างโปรโมชั่นของธนาคาร ที่มีข้อมูลเบื้องต้นตามขอบเขตที่ทาง ESTOPOLIS ได้กำหนดไว้ เป็นการประมาณเท่านั้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร โดยจะอิงตามสถานะทางการเงินของผู้ยื่นกู้นั้นเองอ่านบทความที่เกียวข้อง 


 รีไฟแนนซ์ คืออะไร ลดดอกเบี้ยได้จริงไหม มีขั้นตอนอย่างไร


แหล่งข้อมูล : Refin

แหล่งที่มารูป : freepik