รูปบทความ รู้ไว้ใช่ว่า? ความต่างระหว่าง จ้างอินทีเรียดีไซน์ และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

รู้ไว้ใช่ว่า? ความต่างระหว่าง จ้างอินทีเรียดีไซน์ และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง


วันนี้ ESTOPOLIS จะพาไปดูความแตกต่างระหว่างการจ้างอินทีเรียดีไซน์ กับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ว่าจะมีขอบเขตการทำงาน รวมถึงขั้นตอนกระบวนการประสานงานอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่กำลังอยากแต่งบ้านอยู่นั่นเอง


จ้างอินทีเรียดีไซน์ : ออกแบบแต่ไม่ได้รับก่อสร้าง


จ้างอินทีเรีย แต่งบ้าน

สำหรับขอบเขตในการจ้างอินทีเรีย จะทำงานในส่วนของการออกแบบภายในโดยเฉพาะ มีเพียงทีมงานออกแบบที่จะคอยประสานงานในลักษณะของ turn-key กับบริษัทอื่น ๆ เช่น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง, บริษัทระบบไฟฟ้า-ประปา, เฟอร์นิเจอร์ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งบางบริษัทก็จะมีการจัดตั้งทีมงานให้พร้อม ทั้งทีมออกแบบภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงทีมก่อสร้าง ที่เรามักเห็นได้ตามบริษัทใหญ่อๆ อย่าง SCG หรือ Seacon Home เป็นต้น


1. ก่อน จ้างอินทีเรียดีไซน์ : ต้องรู้จักประเภทงานของบริษัท อินทีเรียดีไซน์

 • จ้างอินทีเรียดีไซน์ออกแบบตกแต่งพื้นที่ใช้สอยเพื่อธุรกิจ (Commercial Space) : งานประเภทนี้จะเป็นการออกแบบพื้นที่ในเชิงธุรกิจ อย่าง ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, สำนักงาน และโรงพยาบาล ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยทักษะที่สูง เนื่องจากแต่ละพื้นที่ไม่มีแบบเฉพาะตายตัว ดังนั้น การออกแบบแต่ละครั้งจึงต้องมีการวางกรอบแนวคิด และฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างอย่างเหมาะสม
 • จ้างอินทีเรียดีไซน์ออกแบบตกแต่งพื้นที่ใช้สอยเพื่ออยู่อาศัย (Residential Space) : ขอบเขตงานในประเภทนี้จะมีบ้านพัก, คอนโด, โรงแรม และรีสอร์ต ฯลฯ ซึ่งค่อนข้างเป็นรูปแบบเฉพาะที่เน้นความละเอียด และออกแบบพื้นที่ใช้สอยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้ว ยังเน้นในเรื่องของสุขอนามัย และความปลอดภัยร่วมด้วย


2. ก่อน จ้างอินทีเรียดีไซน์ : ควรเรียนรู้ระบบและขั้นตอนการทำงาน

 • Presale Process : หรือ ‘Brief’ ซึ่งก็คือ การเข้าไปรับโจทย์จากลูกค้า โดยองค์ประกอบหลักในการทำงานจะเป็นที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ, แนวคิดเบื้องต้นที่ต้องการจากงานออกแบบ, เงื่อนไข-ขอบเขต รวมถึงข้อจำกัดในการออกแบบ และงบประมาณ พร้อมรายละเอียดการส่งมอบงานนั่นเอง
 • Design Development : หลังรับโจทย์ของลูกค้ามาแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการประชุมงานของเหล่าอินทีเรียที่รับผิดชอบ เพื่อหาข้อสรุปแนวความคิด โดยเริ่มจากการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดูแนวโน้มความเป็นไปได้ และประมวลผลเพื่อพัฒนาแผนการทำงาน ก่อนจะส่งมอบงานในแต่ละขั้นตอนต่อไป
 • Construction Process : เมื่ออนุมัติแนวคิดต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการของงานก่อสร้าง ซึ่งในส่วนนี้เองที่ทางทีมออกแบบจะต้องประสานงานกับทีมรับเหมาก่อสร้าง เพื่อทำงานร่วมกัน โดยทางทีมออกแบบจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบโครงงาน (Design Inspector) มีการเข้าควบคุมดูแล และตรวจสอบคุณภาพของงานเป็นระยะ ๆ ตามข้อตกลงในสัญญาว่าจ้าง


3. ก่อน จ้างอินทีเรียดีไซน์ : อย่าลืมดูอัตราค่าบริการ

 • ค่าออกแบบ : สามารถแบ่งได้ 2 วิธี (ตามมาตรฐาน) คือ ประเมินจากงบประมาณของโครงการ อยู่ในอัตราเฉลี่ยที่ 10- 20% เช่น ถ้างบประมาณก่อสร้างไม่เกิน 20 ล้านบาท ก็จะคิดค่าออกแบบ 10-15% ของงบประมาณ  และประเมินตามอัตราส่วนเป็นตารางเมตร โดยส่วนมากบริษัทออกแบบมักจะอ้างอิงราคาจากสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย บวกกับการประเมินราคาจากชั่วโมงการทำงาน (ซึ่งจะค่อนข้างเหมาะกับงานที่มีรูปแบบเฉพาะ เช่น งานที่ต้องปรึกษาพิเศษ สำหรับโครงการที่ไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนการออกแบบทั่วไป)
 • ค่าตรวจแบบ : สำหรับค่าตรวจแบบจะประเมินจากงบประมาณก่อสร้างของแต่ละโครงการ โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5 - 3.0% ของงบก่อสร้าง (ตามสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย)
 • ค่า Loyalty Fee : สำหรับงานออกแบบในลักษณะของ Chain Stores มักจะใช้ในต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งยังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับในบ้านเรามากนัก
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : หรือค่าใช้จ่ายหน้างาน นอกเหนือจากในสัญญาจ้าง เช่น ค่าเดินทาง, ค่าส่งเอกสาร, ค่าที่พัก ฯลฯ นั่นเอง

ไม่ได้ จ้างอินทีเรียดีไซน์ : แต่จ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างแทน


จ้างอินทีเรีย แต่งบ้าน


ซึ่งปกติแล้ว บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างไปจากการจ้างอินทีเรียดีไซน์ อย่างเห็นได้ชัด โดยบริษัทประเภทนี้มักคำนึงเรื่องของงบประมาณ แล้วตามมาด้วยประโยชน์ใช้สอย และความสวยงาม เนื่องจากการก่อสร้างแต่ละครั้งย่อมหมายถึง 'จำนวนเงิน' ทั้งวัสดุ, โครงสร้าง และอื่น ๆ มากมาย  หากคำนวพลาดไปผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนั้นเอง (ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา)


1. หัวใจของการบริหารงานรับเหมาก่อสร้าง : ต่างจากการ จ้างอินทีเรียดีไซน์

ในทุก ๆ ครั้งของการทำงาน บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องมีการจัดทำ 'แผนงานก่อสร้าง' ซึ่งขึ้นอยู่กับความละเอียดของแผนงานก่อสร้าง หรือที่เรียกว่า Work Breakdown Structure , WBS เพื่อให้การประเมิน หรือคาดการณ์สิ่งที่จะต้องเตรียมไว้เป็นไปตามแผน ทั้งเรื่องวัสดุ, คนงาน, ทีมช่าง, การจ้างผู้รับเหมารายย่อย


2. ปัญหาในงานรับเหมาก่อสร้าง : ต่างจากการ จ้างอินทีเรียดีไซน์

โดยปัญหาหลัก ๆ จะอยู่ที่การประสานงานในแต่ละส่วน อาทิ เจ้าของโครงการ, ทีมออกแบบ, วิศวกร, โฟร์แมน, หัวหน้าคนงาน, คนงาน และยังมีปัญหาเกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่ต้องไม่ค่อยเข้าใจระบบการทำงาน อย่าง ผู้รับเหมารายย่อย, Supplier, สถานที่ราชการต่าง ๆ อีกด้วย


3. ความปลอดภัยในงานรับเหมาก่อสร้าง

แน่นอนว่า เราต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยส่วนบุคคลมาเป็นอับดับหนึ่ง ทุกคนที่ทำงานต้องใส่เครื่องป้องกัน เช่น หมวก, รองเท้า และงดการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด รวมถึงความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ ซึ่งทุกอย่างต้องมีมาตรการที่ชัดเจน และควรมีการแบ่งเขตชัดเจน ระหว่างบริเวณที่พักอาศัย กับที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ พร้อมจัดให้มีหน่วยงานปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บฉุกเฉิน


4. การเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ต่างจากการ จ้างอินทีเรียดีไซน์

โดยสิ่งแรกที่ควรพิจารณา ก็คือ ผลงานของบริษัทนั้น ๆ พร้อมศึกษาข้อมูลบริษัทว่ามีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง หรือมีทีมงานที่น่าเชื่อถือหรือไม่ ซึ่งบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ดีนั้น จะต้องมีทีมงานด้านต่าง ๆ ครบถ้วนทั้งวิศวกร , สถาปนิก , งานระบบ ฯลฯ เพื่อแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพในสายงาน ลดปัญหาเรื่องงานล่าช้า หรือควบคุมคุณภาพได้ไม่ดีพอ 

 • และที่สำคัญไปกว่านั้นคือ "เรื่องของสัญญาว่าจ้างที่ไม่เอาเปรียบ" ควรพิจารณาให้ดีว่าในสัญญาต้องแบ่งจ่ายกี่งวด รวมถึงแต่ละงวด จะต้องได้ปริมาณงานที่เหมาะสมกัยเงินที่จ่าย


โดยเราอาจลองเปรียบเทียบราคาอย่างน้อย 3 เจ้า เพื่อหาตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง แต่ทั้งนี้ บริษัทที่เสนอราคาต่ำสุด อาจไม่ได้หมายความว่าจะน่าเลือกที่สุดเสมอไป ซึ่งเราสามารถดูราคาแยกย่อยเป็นรายหมวดใน BOQ เพื่อความถูกต้องอีกรอบได้
การทำงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง กับการจ้างอินทีเรีย เหมือนกันที่ ?

จ้างอินทีเรีย แต่งบ้าน

 • บริษัททั้ง 2 ประเภทสามารถทำงานร่วมกันได้
 • มีกระบวนการขั้นตอนการทำงานที่คล้ายคลึงกัน
 • ใช้สูตรการคำนวณราคาตามข้อกำหนดของวิชาชีพ


หรือถ้าใครต้องการได้รับการช่วยเหลือ เพื่อช่วยติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ ให้ทุกอย่างนั้นง่ายขึ้น ก็สามารถให้ทาง Estopolis ช่วยหา Interior Designer ให้ได้ แค่ติดต่อมาที่เบอร์ K. ไวน์ 098-972-4451 (วันจันทร์-ศุกร์ 8:00-17:00) ลงทะเบียนผ่านทาง https://bit.ly/2MEk7Thเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59