รูปบทความ แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย ต้านพลังร้ายจากทิศทั้ง 4 ประจำปี 2561

ESTOPOLIS | แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย ต้านพลังร้ายจากทิศทั้ง 4 ประจำปี 2561


หากกล่าวถึงศาสตร์ฮวงจุ้ยในเรื่องของพลังจากทิศทางต่างๆ แน่นอนว่าย่อมมีทั้งทิศที่มอบพลังด้านดีและทิศที่มอบพลังด้านร้าย ซึ่งจากบทความที่แล้วเราได้พูดถึงการแต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย เสริมโชคลาภ รับพลังที่ดีจากทิศทั้ง 5 ไปแล้ว คราวนี้ Estopolis ขอนำเสนอ การแต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อป้องกันพลังไม่ดีที่มาจากทิศอื่นๆ บ้าง ซึ่งจะช่วยเสริมเคล็ดในการแต่งห้องให้ดีขึ้น ให้พบแต่สิ่งดีๆ และต้านสิ่งร้ายๆ ออกไปได้ด้วย แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย

ที่มา: www.flexiplan.com

ทิศไม่ดีประจำปี 2561 เริ่มช่วงเวลา 22 ธันวาคม 2560- 21 ธันวาคม 2561

ภาพแสดงการแบ่งทิศของบ้านโดยวัดจากจุดกึ่งกลางของบ้าน ส่วนห้องแต่ละห้องก็สามารถแบ่งทิศในแต่ละห้องโดยวัดจากจุดกึ่งกลางห้องเช่นกัน ทั้งนี้ทิศที่แรเงาคือทิศที่ร้ายประจำปี 2561ซึ่งประกอบไปด้วย ทิศเหนือ, ทิศตะวันตก, ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 1. ทิศเหนือ : การเงินมีปัญหา ส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพ

แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย

ที่มา: www.pinterest.com

แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย ต้านพลังไม่ดีจากทิศเหนือ

เริ่มต้นแต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย ด้วยการต้านพลังไม่ดีจากทิศเหนือ ซึ่งมีพลังดาว 5 (ธาตุดิน) ส่งผลร้ายคือการเงินมีปัญหา เสียทรัพย์รุนแรง ลงทุนผิดพลาด รายจ่ายมาก คิดใหญ่เกินตัว ล้มละลายฟ้องร้อง คดีความ เสียชีวิต อุบัติเหตุ โศกนาฏกรรม และป่วยหนัก


แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย

ที่มา: www.pinterest.com

แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย

แก้ไขโดยใช้โลหะวาวๆ มีทรงกลมหรือโค้งวางให้โดดเด่นในทิศนี้ ถ้าเป็นภายนอกให้แขวนกระดิ่งโลหะ ทั้งยังห้ามตอก เจาะ ขุด กระทบ กระแทก และห้ามมีสีแดง ชมพู ส้ม หรือมีวัตถุเคลื่อนไหวทุกชนิด เช่น พัดลม แอร์เครื่องจักร หากมีวัตถุเคลื่อนไหวให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน และหากมีหน้าต่างทิศนี้ควรปิดไว้ตลอดทั้งปี ก็จะช่วยป้องกันพลังไม่ดีเข้ามาสู่ห้องของคุณได้2. ทิศตะวันตก : เจ็บไข้ได้ป่วย เสียทรัพย์ เสียคู่ครอง

แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย

ที่มา: www.pinterest.com

แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย

แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อต้านพลังไม่ดีจากทิศตะวันตก ที่มีพลังดาว 2 (ธาตุดิน) ส่งผลร้ายคือเจ็บป่วย มีโรคประจำตัวมาก หรือเสียเงินทองเพราะความเจ็บป่วยของคนอื่น ไม่แต่งงาน เป็นม่าย รู้สึกโดดเดี่ยว พบผีและวิญญาณ


แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย

ที่มา: www.pinterest.com

แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย

แก้ไขโดยตั้งหรือแขวนน้ำเต้า (ต้องเป็นน้ำเต้าไม่ใส่ฝาหรือจุกปิดปากน้ำเต้า) หรือตั้งโลหะวาวๆ มีทรงกลมหรือโค้งให้ดูโดดเด่นในทิศนี้ ถ้าเป็นภายนอกให้แขวนกระดิ่งโลหะ และเช่นเดียวกันคือห้ามตอก เจาะ ขุด กระทบ กระแทก และห้ามมีสีแดง ชมพู ส้ม หรือมีวัตถุเคลื่อนไหวทุกชนิด เช่น พัดลม แอร์เครื่องจักร หากมีวัตถุเคลื่อนไหวให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน ถ้ามีหน้าต่างก็ควรปิดไว้ตลอดทั้งปี3. ทิศตะวันออก : ส่งผลร้ายด้านอารมณ์ เกิดความขัดแย้ง

แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย

ที่มา: www.pinterest.com

แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย ต้านพลังร้ายจากทิศตะวันออก

ตามด้วยการแต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย ต้านพลังไม่ดีจากทิศตะวันออก ซึ่งมีพลังดาว 7 (ธาตุทอง) ส่งผลร้ายคือเสื่อมทางด้านความคิด คิดอะไรไม่ตรงกับจังหวะ และโอกาสในปัจจุบัน ทั้งยังมีเหตุให้เสียทรัพย์ มีรายจ่ายเกินความจำเป็น นอกจากนี้ยังส่งผลให้มีอารมณ์ร้าย เกิดปากเสียง ความขัดแย้ง ต่อสู้แข่งขันรุนแรง ทะเลาะวิวาท ถูกทำร้าย แตกหัก ถูกหลอกลวง และโจรขโมย


แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย

ที่มา: www.pinterest.com

แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย ต้านพลังไม่ดีจากทิศตะวันออก

แก้โดยวางอ่างน้ำนิ่ง โดยเป็นอ่างแก้วใสหรืออ่างสีฟ้า น้ำเงิน ดำ (ใส่เกลือหรือน้ำส้มสายชูป้องกันยุงมาไข่ในน้ำได้) ใช้สีฟ้า น้ำเงิน ดำ ตกแต่งทิศนี้ และไม่ควรมีวัตถุเคลื่อนไหว เช่น พัดลม แอร์ หรือหากมีหน้าต่างก็ไม่ควรเปิดไว้จนกว่าจะผ่านพ้นปีนี้ไป4. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ : การวิวาท ขึ้นโรงขึ้นศาล

แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย

ที่มา: www.pinterest.com

แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย

สุดท้ายคือพลังร้ายจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีพลังดาว 3 (ธาตุไม้) ส่งผลร้ายคือการแข่งขันรุนแรง ความก้าวร้าว หยาบคาย มีปากเสียง คดีความ ฟ้องร้อง บุกรุกคนอื่น ซึ่งเราสามารถแต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ยเพื่อแก้ไขโดยใช้โคมไฟซึ่งควรเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมและมีไฟสีแดง หรือจุดเทียน จุดธูป อาโรมาเทอราปี ในทิศนี้ ก็จะช่วยให้สิ่งร้ายๆ เบาบางลงได้
ข้อควรรู้สำหรับการแต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย ต้านพลังไม่ดีจากทิศทั้ง 4


แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย

ที่มา: www.pinterest.com

แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย

การแต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย หากห้องของคุณหันหน้า มีประตูเข้าออกหลัก หรือมีช่องลมขนาดใหญ่ให้ลมพัดผ่านเข้ามาจากทิศร้ายข้างต้น ห้องของคุณก็จะได้รับพลังไม่ดีเช่นกัน ซึ่งบางครั้งอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ประตูทางเข้าหลักนี้ได้ จึงจำเป็นต้องตั้งสิ่งของเพื่อลดทอนพลังงานร้ายในทิศเหล่านี้ ส่วนกรณีหน้าต่างที่อยู่ในทิศร้ายก็ควรปิดไว้ชั่วคราวจนกว่าจะสิ้นปี ซึ่งจะสามารถลดทอนพลังร้ายได้เป็นอย่างมาก


แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย

ที่มา: www.pinterest.com

แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย

ส่วนทิศร้ายที่ห้ามทุบ ตอก เจาะ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประจำปี 2561 โดยไม่มีการใช้ฤกษ์ยามที่ถูกต้องคือ ทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยทิศเหนือนอกจากจะมีพลังร้ายดาว 5 ตามความหมายข้างต้นที่กล่าวไว้แล้ว ยังเป็นทิศอสูรประจำปีอีกด้วย


แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย

ที่มา: www.flexiplan.com

แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย : การดูทิศร้าย

ภาพแสดงทิศร้ายที่เกิดจากการทุบ ตอก เจาะ กระแทกปรับปรุงบ้านโดยไม่มีฤกษ์ยามที่ถูกต้อง


สำหรับการแบ่งทิศของห้องต่างๆ ที่มีผนังกั้นปิดเป็นสัดส่วนแยกเป็นโซนชัดเจน เช่น ห้องนอน ให้แบ่งโดยการยืนในจุดกึ่งกลางห้อง แล้วใช้เข็มทิศเล็งดูว่าบริเวณไหนคือทิศมีพลังแบบไหน แล้วเราก็จะสามารถแต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ยเบื้องต้นได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งซินแสเลยครับ


ทิ้งท้ายไว้ว่า การจัดฮวงจุ้ยตามทิศดีและทิศร้ายนี้ สามารถใช้ได้ทั้งอาคาร บ้าน คอนโด และห้องต่างๆ ในบ้าน โดยเฉพาะห้องนอน แนะนำว่าควรจัดฮวงจุ้ยกับห้องนอนที่นอนประจำ เนื่องจากเป็นห้องที่ใช้เวลาอยู่นานกว่าห้องอื่นๆ พลังงานในห้องนอนจึงส่งผลกับผู้อยู่อาศัยได้มากนั่นเอง ที่มาข้อมูลฮวงจุ้ย : KRERKWICH KISADAPONG


บทความที่เกี่ยวข้อง :

แต่งห้องตามหลักฮวงจุ้ย เสริมโชคลาภ รับพลังที่ดีจากทิศทั้ง 5 ประจำปี 2561

จัดฮวงจุ้ยห้องนอนอย่างไรให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐี ที่นี่มีคำตอบ

จัดห้องนอนอย่างไร ให้ถูกหลักฮวงจุ้ย อยู่แล้วรวยแถมสุขภาพดี


By Sun

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59