รูปบทความ รวมข้อห้ามฮวงจุ้ยห้องน้ำ ถ้ามีควรแก้ด่วน!

รวมข้อห้ามฮวงจุ้ยห้องน้ำ ถ้ามีควรแก้ด่วน!

ห้องน้ำเป็นห้องที่เราใช้เวลาในการทำความสะอาดร่างกายและขับถ่ายของเสีย เพราะฉะนั้นห้องน้ำจึงเป็นห้องที่มีความชื้นตลอดเวลาและเกิดสิ่งสกปรกต่างๆ ได้ง่าย ซึ่งในทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าห้องน้ำเป็นแหล่งรวมของพลังงานลบหรือพลังงานหยิน


ดังนั้นการจัดการห้องน้ำให้ถูกหลักฮวงจุ้ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ แต่ถ้าหากบ้านใครจัดห้องน้ำผิดหลักฮวงจุ้ยอยู่จะทำอย่างไรและแบบไหนที่เรียกว่าผิดหลักฮวงจุ้ย วันนี้ Esto จะมารวมข้อห้ามฮวงจุ้ยห้องน้ำที่ถ้าหากบ้านใครมีห้องน้ำตามลักษณะทั้ง 7 ข้อที่กล่าวมานี้ แนะนำให้แก้ฮวงจุ้ยห้องน้ำด่วนเพราะอาจจะส่งผลไม่ดีกับตัวเราและครอบครัวในเรื่องต่างๆ ได้


1. ข้อห้ามฮวงจุ้ยห้องน้ำ : ตำแหน่งไม่ดี ส่งผลเสียกับคนในบ้าน


สิ่งสำคัญของการเริ่มสร้างหรือมีห้องน้ำที่เป็นฮวงจุ้ยที่ดี ที่ช่วยส่งเสริมชีวิตของเราก็คือการตั้งห้องน้ำในตำแหน่งที่ถูกต้อง ข้อห้ามฮวงจุ้ยห้องน้ำ คือห้องน้ำต้องไม่ตั้งไว้หน้าบ้าน,ใต้บันได, บริเวณกลางบ้านหรือติดกับประตูห้องนอนและห้องครัว เพราะห้องน้ำถือเป็นห้องที่มีพลังงานลบไหลเวียนอยู่ เป็นแหล่งรวมสิ่งไม่ดี หากห้องน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมะสม ในทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าจะส่งผลทำให้มีปากมีเสียงขัดแย้งกัน เกิดปัญหาด้านสุขภาพ การงาน การเงินของเจ้าของบ้านจะไม่มั่นคงและอาจจะทำโชคลาภหายไปอีกด้วย


2. ข้อห้ามฮวงจุ้ยห้องน้ำ : ทิศใต้ ทิศต้องห้าม


นอกจากตำแหน่งการตั้งห้องน้ำในบ้านที่ไม่ควรตั้งแล้ว ทิศทางในการตั้งห้องน้ำก็สำคัญไม่แพ้กัน ไม่ควรสร้างห้องน้ำในตำแหน่งทิศใต้ของบ้านเพราะมีความเชื่อว่าทิศใต้เป็นทิศแห่งการพลัดพราก อีกทั้งยังอยู่ในตำแหน่งของธาตุไฟตามระบบเบญจธาตุ เมื่อเจอกับห้องน้ำที่เป็นธาตุน้ำ ถือเป็นทิศตรงข้ามที่เป็นการทำลายซึ่งกันและกัน นับว่าเป็นข้อห้ามฮวงจุ้ยห้องน้ำที่ทำให้ไม่เป็นมงคลอย่างยิ่ง ตามหลักฮวงจุ้ยห้องน้ำเชื่อว่าจะทำให้หน้าที่การงานถดถอย ทำให้เกิดความวุ่นวายในชีวิต อีกทั้งยังนำโรคภัยไข้เจ็บมาสู่คนในบ้านอีกด้วย


3. ข้อห้ามฮวงจุ้ยห้องน้ำ : พื้นสูงนำพาสิ่งไม่ดี


ถ้าหากพื้นห้องน้ำบ้านใครสูงเสมอกับขอบประตูและพื้นห้องอื่นๆ แนะนำให้แก้ไขโดยด่วนเพราะห้องน้ำเป็นห้องที่มีการไหลของพลังงานกระแสลบหรือพลังงานหยินสูง อีกทั้งยังมีการไหลออกของกระแสมาก เมื่อน้ำไหลออกก็จะพากระแสอากาศบางส่วนออกไปด้วย หากมีกระแสโชคก็จะพากระแสโชคไหลออกไป จะส่งผลให้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ อีกทั้งยังทำให้โชคลาภหายไป การไหลของทรัพย์ไม่ดี ทำให้ทรัพย์ไหลออกได้ง่าย ควรให้พื้นห้องน้ำต่ำกว่าพื้นห้องอื่นๆ ประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร ถึงจะถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย เป็นข้อห้ามฮวงจุ้ยห้องน้ำที่ต้องคำนึงตั้งแต่การสร้างเลยทีเดียว


4. ข้อห้ามฮวงจุ้ยห้องน้ำ : ห้ามวางโถสุขภัณฑ์ขวางหน้าประตู


ข้อห้ามฮวงจุ้ยห้องน้ำอีกข้อที่ต้องระวังเลยก็คือไม่ควรหันหรือวางโถสุขภัณฑ์ตรงกับประตูห้องน้ำและประตูหน้าบ้าน โดยเฉพาะหันไปในทิศทางเดียวกับหน้าบ้านเพราะนอกจากเชื้อโรคจะออกจากห้องน้ำได้อย่างง่ายดายแล้ว ในทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าหน้าบ้านเป็นทิศที่เป็นมงคล ลมจะพัดพลังงานดีเข้ามาในบ้านทำให้ผู้อยู่อาศัยมีโชคลาภ พลังงานจะพัดจากหน้าบ้าน ผ่านประตูบ้านเข้าสู่ตัวบ้าน แต่ถ้าโถสุขภัณฑ์ตั้งอยู่ในทิศทางเดียวกับประตูหน้าบ้านหรือประตูห้องน้ำ โชคที่พัดเข้ามาก็จะถูกขัดด้วยพลังงานลบหรือพลังงานหยินจากโถสุขภัณฑ์ได้ ตามความเชื่อจะทำให้การเงินมีปัญหา ขัดโชคขัดลาภ อีกทั้งยังส่งผลกระทบกับชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีด้วย ถือเป็นข้อห้ามฮวงจุ้ยห้องน้ำที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งเลย


5. ข้อห้ามฮวงจุ้ยห้องน้ำ : ห้ามแต่งห้องน้ำด้วยสีของธาตุไฟและธาตุน้ำ


การเลือกสีเพื่อใช้ตกแต่งห้องน้ำให้สมดุลเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะห้องน้ำเป็นธาตุน้ำ เป็นห้องที่มีพลังงานหยินจากการไหลเวียนของน้ำอยู่เยอะ ตามข้อห้ามฮวงจุ้ยห้องน้ำหากตกแต่งด้วยสีของธาตุน้ำอย่างสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน ก็จะยิ่งกระตุ้นให้มีสีของน้ำมากจนเกินไป ทำให้เกิดการไหลออกของพลังงานมากขึ้น อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงสีของธาตุไฟอย่างสีแดง ชมพูหรือสีม่วง เพราะธาตุไฟและน้ำ เป็นธาตุที่พิฆาตกัน ในทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าจะส่งผลไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรัก ทำให้ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่น เกิดการกระทบกระทั่งและทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้


6. ข้อห้ามฮวงจุ้ยห้องน้ำ : ห้ามเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้


ห้องน้ำเป็นห้องที่มีพลังงานของกระแสลบไหลเวียนอยู่ตลอด ทั้งน้ำในท่อและน้ำที่ไหลวนในโถสุขภัณฑ์ หากเราเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้ จะทำให้เห็นสุขภัณฑ์ต่างๆในห้องน้ำได้อย่างชัดเจน ความแรงของพลังงานลบจากห้องน้ำก็อาจจะไหลกระจายไปยังส่วนต่างๆ ของบ้าน ทำให้พื้นที่ที่มีพลังงานดีอยู่ถูกพลังงานลบขัดได้ ตามข้อห้ามฮวงจุ้ยห้องน้ำเชื่อว่าจะส่งผลกับสุขภาพของคนในบ้าน รวมไปถึงความร่ำรวยและเงินทอง อีกทั้งยังทำให้ติดขัดในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ตลอดเวลาอีกด้วย ทางที่ดีปิดประตูห้องน้ำตลอดเวลาเมื่อไม่ใช้ เพื่อไม่ให้กระแสพลังงานลบส่งผลไปยังส่วนอื่นๆ ของบ้านจะดีที่สุด


7. ข้อห้ามฮวงจุ้ยห้องน้ำ : ห้ามเตียงนอนขวางหน้าประตูห้องน้ำ


หากใครที่ในห้องนอนมีห้องน้ำอยู่ในตัว การจัดที่ทางให้เหมาะสมคือเวลาเรานอน เท้าต้องไม่หันไปทางประตูห้องน้ำหรือเวลามองจากเตียงจะต้องไม่เจอกับประตูห้องน้ำซึ่งห้องน้ำเป็นพื้นที่ที่มีพลังงานหยินไหลเวียนอยู่มาก เป็นข้อห้ามฮวงจุ้ยห้องน้ำที่ควรหลีกเลี่ยงมากๆ เพราะตามศาสตร์ฮวงจุ้ย การจัดวางตามลักษณะนี้อาจจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องการเงิน อาจถูกโกงและมีเกณฑ์เจ็บป่วยถึงแก่ชีวิตได้


หากใครกำลังหาบ้านหรือกำลังจะสร้างบ้านใหม่แต่ไม่รู้จะออกแบบหรือจัดวางตำ แหน่งห้องน้ำอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงฮวงจุ้ยที่ไม่ดี ลองเอาข้อห้ามฮวงจุ้ยห้องน้ำที่เราแนะนำในวันนี้ไปปรับใช้กับการออกแบบหรือเลือกบ้านใหม่กันดู นอกจากจะช่วยหลีกเลี่ยงฮวงจุ้ยที่ไม่ดีแล้ว การออกแบบห้องน้ำที่ถูกหลักฮวงจุ้ย จะช่วยเสริมความมั่งคั่งและเสริมสุขภาพให้กับเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยได้ดีอีกด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์