รูปบทความ จดทะเบียนนิติบุคคลดีกว่าจริงเหรอ?

จดทะเบียนนิติบุคคลดีกว่าจริงเหรอ?

สืบเนื่องจากมาตราการ ส่งเสริมให้ธุรกิจบุคคลหันมาตั้งบริษัท ทำให้ในปี 2560 มีบริษัทเปิดใหม่กว่า 10,000 บริษัท ยิ่งถ้าทำการโอนสินทรัพย์เป็นทุนจดทะเบียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จะได้ลดค่าธรรมเนียมโอนเหลือ 0.01% (จากเดิม 2%) ซึ่งถือว่าเป็นมาตราการที่จูงใจคน และยังสามารถแก้ปัญหา Nominee รวมถึงดึงคนเข้าระบบภาษีได้ดีขึ้น

แล้วการโอนสินทรัพย์เป็นทุนจดทะเบียนส่งผลดีต่อเราอย่างไร

ประการแรก คือ เราสามารถใช้"ที่ดิน" ลบล้างหนีได้!!!

ประการสอง คือ เราสามารถแปลงสินทรัพย์ให้กลายเป็นทุนได้!!!

และคาดว่าภายในปลายปีนี้ ก่อนมาตรการสิ้นสุดลงจะมีบริษัทใหม่แห่มายื่นจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นจำนวนมาก ถึง 10,000 บริษัท พร้อมกับเร่งโอนที่ดินเพื่อตอบรับมาตราการละเว้นค่าธรรมเนียมการโอน เหลือ 0.01% ตามที่ประกาศไว้ตั้งแต่ต้น อาทิเช่น นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เจ้าสัวแห่งไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือเบียร์ช้าง ก็ได้ทำการตั้งบริษัทใหม่กว่า 300 บริษัทในเวลาไม่ถึงปี

เมื่อตั้งนิติบุคคลแล้วจะดีกว่าอย่างไร

ประการแรก คือ นิติบุคคลเสียภาษีน้อยกว่าอยู่ที่ 20% 

ประการสอง คือ นิติบุคคลสามารถโอนทรัพย์สินเป็นหุ้น เพื่อเสียภาษีเฉพาะส่วนต่าง

คำถามต่อมาคือ เมื่อเราตั้งบริษัทแล้วจะดีกว่าการเป็นบุคคลธรรมดาอย่างไร? คำตอบคือ เราสามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักลบภาษีได้ โดยเสียภาษีนิติบุคลลเพียง 20% ในขณะที่ภาษีบุคคลธรรมดาเสียภาษี 35% และเหมาจ่ายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี ตัวอย่างเช่น สามารถซื้อรถยนต์ได้ในนามบริษัท ให้ระบุว่าเป็นการใช้เพื่อกิจการ จะนำมาหักภาษีได้เพราะถือเป็นค่าใช้จ่าย หรือการพัฒนาหากขาดทุน (อาจทำให้ดูเหมือนขาดทุนก็ไม่ต้องเสียภาษี)

ซึ่งกฏหมายจะเปิดช่องให้การตั้งนิติบุคคลสามารถโอนทรัพย์สินแปลงเป็นมูลค่าหุ้นได้ พอขายออกไปมีกำไรแล้ว บริษัทจะเสียแค่ภาษีเฉพาะส่วนต่างเท่านั้น!! ส่งผลให้คลังภาษีลดลงแต่กลับกันรัฐบาลก็จะตรวจสอบภาษีแต่ละบริษัทได้สะดวกขึ้นด้วยเช่นกัน

ข้อดีของการเข้านิติบุคคล

1. แปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้

2. นิติบุคคลจะตัดค่าใช้จ่ายตามจริง หากเทียบกับบุคคลธรรมดาที่เหมาจ่าย/ปีไม่เกิน 1 แสนบาท

3. รัฐบาลเข้าตรวจสอบง่าย

4. ช่วยแก้ปัญหา Nominee

ข้อเสียของการเข้านิติบุคคล

1. เปิดช่องทางการเลี่ยงภาษีโดยอ้างว่า"ขาดทุน"

2. อ้างสินทรัพย์ส่วนตัวเป็นของบริษัท

3. กระทรวงการคลังเก็บภาษีได้น้อยลง

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลควรมีแนวทางแก้ปัญหาเรื่องช่องโหว่งในการเรียกเก็บภาษีนี้ได้ และคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มากขึ้นโดยเฉพาะเชิงพาณิชย์


อ้างอิง

http://www.thansettakij.com

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59