รูปบทความ วิธีดู Master Plan อย่างง่ายก่อนเข้าอยู่คอนโด

วิธีดู Master Plan อย่างง่ายก่อนเข้าอยู่คอนโด

Master Plan คุณรู้จักคำนี้หรือเปล่า เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักคำนี้ แต่อาจจะไปรู้จักคำที่เราใช้กันจนติดปากว่า แบบแปลนบ้าน แบบแปลนโครงการ ซึ่งทั้งสองคำนี้ก็มีความหมายเดียวกับคำว่า Master Plan นั้นเอง

Master Plan คือการเขียนโครงร่างการดำเนินการในพื้นที่ของโครงการ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นการแสดงถึงรูปแบบแปลนของอาคารและพื้นที่ต่างๆ ว่าจะออกมาในรูปแบบใดซึ่ง Master Plan ระหว่างการก่อสร้างอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามเหตุการณ์และตามความเหมาะสม โครงร่างที่เราจะได้เห็นใน Master Plan มีดังนี้

         1. ขอบเขตของโครงการ ใน Master Plan นั้นจะระบุมาอย่างชัดเจนถึงขอบเขตของโครงการและบริเวณรอบๆ โครงการมีอะไรบ้าง ตำแหน่งต้นไม้ ความกว้างของทางเดินรถยนต์ ทางเข้าทางออก ทิศทางการเดินรถยนต์ ตำแหน่งของสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ นอกบริเวณอาคาร

         2. รูปร่างของอาคารที่จะสร้างว่ามีหน้าตาแบบไหน หันหน้าไปทางทิศใด ประตูทางเข้าออก บันไดอยู่ตำแหน่งไหน ความกว้างของทางเดิน เป็นต้น

จาก 2 อย่างนี้เราจะสามารถเห็นรูปร่างหน้าตาคร่าวๆ ของโครงการว่าจะมีหน้าตาแบบไหน เมื่อสร้างเสร็จ แต่ Master Plan ที่ละเอียดจริงๆ จะมีการแจ้งรายละเอียดขนาดต่างๆ อย่างชัดเจน และขนาดที่แจ้งไว้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยโครงการจะต้องแจ้งผู้ซื้ก่อนการตรวจรับคอนโดเพื่อสร้างความเข้าใจจึงการเปลี่ยนแปลงนี้วิธีดู Master Plan ให้เข้าใจอย่างง่ายก่อนที่จะเข้าอยู่คอนโด

ก่อนจะเริ่มอ่าน Master Plan เราควรจะรู้ถึงองค์ประกอบของ Master Plan ก่อนว่ามีอะไรบ้าง ส่วนมากแล้วโครงการจะนำแบบแปลน คอนโด มาให้เราดูก่อนตัดสินใจซื้อ แบบแปลนที่มาให้ดูจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ


1. ผังที่ตั้ง (Site Plan)

ผังที่ตั้ง (Site Plan) ผังนี้จะเป็นผังที่กว้างขึ้นมาอีกคือจะให้เราเห็นภาพรวมของบริเวณโดยรอบโครงการว่ามีสิ่งแวดล้อมแบบไหน การสัญจรมีถนนตัดผ่านแนวไหนบ้าง ซึ่งรายละเอียดส่วนใหญ่ที่อยู่ในผังที่ตั้งนั้นจะเป็นรายละเอียดที่อยู่นอกโครงการทั้งสิ้น

จากภาพ ผังที่ตั้งที่นำมาเป็นตัวอย่างจะเห็นถึงสิ่งแวดล้อมภายนอกว่ามีอะไรเป็นจุดสำคัญบ้าง อาทิ การเดินทางการสัญจร ใกล้กับทางรถไฟฟ้าหรือทางด่วนหรือเปล่า สถานที่สำคัญทางศาสนา และสถานที่ราชการอยู่ไกลไหม เป็นต้น


2. ผังบริเวณ (Layout Plan)

ผังบริเวณ (Layout Plan) จะเป็นผังที่มีการระบุถึง ตำแหน่งการก่อสร้างต่าง ๆ ในบริเวณที่มีการก่อสร้าง พร้อมกับมีการระบุระยะห่างของแนวที่ข้างเคียงโดยรอบ ระยะแนวถนน เส้นทางการเดินรถ ทางเข้าทางออกของ คอนโด สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และตำแหน่งที่ใช้ในการบำบัดและทิ้งของเสียที่เกิดจากการอยู่อาศัย

     - ถนนทางเข้า ทางออกของโครงการ ขนาดความกว้างของถนน ทิศทางการเดินรถภายในโครงการ
 
    - แนวต้นไม้ เป็นการสร้างภูมิทัศน์ให้ดูร่มรื่นและมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น นอกจากนั้นแนวต้นไม้เปรียบเหมือนกับขอบเขตของโครงการ     
 
    - ตัวอาคาร ผังบริเวณจะระบุตำแหน่งที่ตั้งของตัวอาคารและขนาด รูปทรงของตัวอาคารอย่างชัดเจน
 
    - สิ่งอำนวยความสะดวก แน่นอนว่าทุกโครงการจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการผู้พักอาศัย ซึ่งตำแหน่งของสิ่งอำนวยความสะดวกนี้จะอยู่ในตำแหน่งที่ผู้พักอาศัยสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
 
    - ที่จอดรถยนต์ เป็นส่วนที่สำคัญมากที่เราต้องดู เพราะในบ้างโครงการจะมีที่จอดรถมากน้อยแตกต่างกันไป

การดูผังบริเวณเราจะดูใน 5 จุดใหญ่ ๆ แต่บ้างโครงการก็จะมีการลงรายละเอียดที่มากกว่านี้ด้วยการรวมผังพื้นลงไปในผังบริเวณด้วย


3. ผังพื้น (Floor Plan)

 ผังพื้น (Floor Plan) ผังพื้นอาคารนี้จะมีความละเอียดกว่าผังที่ตั้งและผังบริเวณ เพราะจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆที่อยู่ในอาคารให้เราทราบว่า ภายในอาคารมีอะไรบ้าง อาทิ การทางเดินมีความกว้างเท่าไร ห้องมีขนาดเท่าไร เป็นต้น 

ผังพื้นหรือแปลนพื้นอาคารนั้นจะระบุจำนวนห้องในแต่ละชั้นอย่างชัดเจนและระบุตำแหน่งของลิฟต์ บันไดหนีไฟ และลิฟท์ขนของไว้หมด


ภาพนี้ก็เป็นผังพื้นเหมือนกันแต่เป็นผังที่เจาะลึกลงไปถึงรายละเอียดในห้องพักอีกทีหนึ่ง จะเห็นได้ว่าภายในห้องจะมีการแบ่งสัดส่วนต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนดังนี้

         - ห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกจะอยู่ตรงฝั่งขวามทอด้านในสุด โดยมีการวางตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะกับพื้นที่ใช้สอย
 
        - ห้องนอน เป็นแบบ 1 ห้องนอน มีผนังห้องและประตูกั้นเป็นสัดส่วน อยู่ใกล้กับประตูทางเข้าของห้องพัก ภายในมีตู้เสื้อผ้า
 
        - ห้องครัว เป็นครัวแบบเปิดอยู่ใกล้กับประตูทางเข้าขวามือเมื่อเดินเข้าห้อง
 
        - ห้องอาบน้ำและห้องน้ำ สองห้องนี้จะอยู่ด้วยกัน ซึ่งทุกโครงการจะมีการแบ่งแยกให้คือโซนแห้งและโซนเปียก บางโครงการจะมี Shower box จึงค่อนข้างสะดวกสบายในเรื่องการอาบน้ำมากขึ้น ซึ่งในรูปเป็นอ่างอาบน้ำ
 
        - ตำแหน่งหน้าต่างและประตู ทุกผังพื้นทุกห้องจะต้องมีการวางตำแหน่งหน้าต่างและประตูที่ชัดเจน และบอกถึงรัศมีการเปิดว่าเปิดไปในทิศทางไหน กว้างขนาดไหน จากภาพจะเห็นว่าประตูจะมีรัศมีการเปิดแต่หน้าต่างจะไม่มีเพราะว่าหน้าต่างในผังพื้นนี้เป็นหน้าต่างแบบเลื่อนไปด้านข้าง แต่ถ้าโครงการไหนใช้หน้าต่างแบบเปิดออกก็จะมีรัศมีอยู่ในผังพื้นด้วยเช่นกัน

สำหรับผังพื้นที่เห็นเป็นเพียงผังพื้นให้เราได้เห็นภาพโดยรวมเท่านั้น เพราะถ้าผังพื้นจริงๆ จะต้องระบุขนาด และประเภทของวัสดุที่ใช้ในการทำด้วย ซึ่งเรื่องของวัสดุที่ใช้งานในห้องชุดที่เราเลือกซื้อนั้นเราสามารถสอบถามได้จากโครงการที่เราสนใจได้เลย

เพียงเท่านั้นเชื่อแน่ว่าเมื่อเราไปดูคอนโดโครงการไหน จะต้องดู Master Plan ได้อย่างแน่นอน การดูแบบแปลนต่างๆ นั้นสิ่งแรกที่เราต้องจำไว้เลยก็ คือต้องดูจากภาพรวมที่ใหญ่ก่อนแล้วค่อยย่อยลงมาดูภาพรวมที่เล็กลง จะทำให้เราสามารถมองรูปร่างของภาพรวมสิ่งก่อสร้างในโครงการได้ชัดเจนขึ้น

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO / LOL - Living Out Loud

Living Out Loud : รีวิวคอนโด Chateau in Town จรัญสนิทวงศ์ 96/2