รูปบทความ รู้จักกับความเสี่ยงประเภทต่างๆ แล้วเตรียมสร้างความมั่นคงให้ชีวิต

รู้จักกับความเสี่ยงประเภทต่างๆ แล้วเตรียมสร้างความมั่นคงให้ชีวิต

ศึกษาข้อมูลและความเสี่ยง เพื่อการวางแผนการเงินและการลงทุนที่ดี


    บทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องประเภทของความเสี่ยง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนบางคน เราหลายๆคนคงจะเคยไม่ยินประโยคที่ว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน” แต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนนั้น นอกจากเราจะต้องทราบข้อมูล รายละเอียดของสิ่งที่เรากำลังสนใจที่จะลงทุนด้วยแล้ว เรายังควรต้องรู้ด้วยว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับการลงทุน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับเงินทุนที่เราลงไปนั่นมีอะไรบ้าง เพราะการลงทุนแต่ละแบบก็มีความเสี่ยงที่ต่างกันไป


    ดังนั้นในการลงทุนแต่ละครั้งควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ และต้องมั่นใจ เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาด และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อให้การวางแผนการเงินและจุดมุ่งหมายของเราไม่เกิดสะดุดระหว่างทาง ถึงแม้ว่าจะมีประโยคที่ว่า ยิ่งเสี่ยงมากผลตอบแทนยิ่งสูง หรือ High Risk, High Return ซึ่งหมายความว่าหากเราต้องการผลตอบแทนที่สูงก็ต้องยอมรับกับความเสี่ยงในการลงทุนที่จะตามมาด้วย 

    เพราะสำหรับนักลงทุนที่อยู่บนเส้นทางของการลงทุนแบบมืออาชีพ ทุกเวลามีค่าเสมอ เพราะตัวเลขวิ่งอยู่ตลอดเวลา รวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทะนก็มีอยู่หลายด้าน บางครั้งอยู่เฉยๆ ก็เกิดภัยพิบัติ หรือการก่อการร้าย ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลวภายในประเทศเราหรือต่างประเทศ ก็ส่งผลกระทบและทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุนได้เช่นกัน ในบทความนี้เราจึงจะมาพูดถึงความเสี่ยงที่เราควรรู้ และควรคำนึงถึงเป็นลำดับต้นๆ


ประเภทของความเสี่ยงจากการลงทุน

การลงทุนในสิ่งที่ไม่รู้จริง

    ความเสี่ยงจากการลงทุนในข้อแรกนี้เป็นข้อที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดและมีความสำคัญมาก เพราะอยากที่บอกว่าการลงทุนในทุกๆรูปแบบล้วนมีความเสี่ยง แต่ความแตกต่างของความเสี่ยงในแต่ละแบบก็ความความเสี่ยงที่มากหรือน้อยกว่ากัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการศึกษาข้อมูลและความมั่นใจก่อนการลงทุน เพื่อที่จะสามารถวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น กองทุน ทองคำ ตราสารหนี้ หรืออสังหาริมทรัพย์ เราควรมีข้อมูลที่จำเป็นและควรรู้ก่อน ศึกษารายละเอียดอย่างละเอียดรอบคอบ ต้องรู้จริงและสามารถนำข้อมูลที่เรามีอยู่มาวางแผนต่อยอดในการลงทุนได้ เพราะผลตอบแทนจากการลงทุนก็ล้วนแต่มาพร้อมกับความเสี่ยง หากเราเลือกทำการลงทุนในเรื่องที่เรารู้ และมีข้อมูล ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนในเรื่องนั้นๆลงไปได้บางส่วน


ประเภทของความเสี่ยงจากการลงทุน

สภาพคล่องทางการเงิน

    ความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินนี้ เป็นเรื่องของการถือครองสินทรัพย์แบบต่างๆ ที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการลงทุนหรือแปลงสภาพให้กลายเป็นเงอนสดเพื่อนำมาหมุนเวียนหรือใช้ในการลงทุนต่อได้ยาก ทำให้มีสภาพคล่องในการซื้อขายที่ต่ำ กรณีนี้ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆสำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หากเราเลือกที่จะลงทุนในอสังหาฯ ซื้อแน่นอนว่าต้องใช้เงินจำนวนมาก และต้องมีวิธีการในการเลือกทรัพย์ที่จะลงทุนด้วยอย่างดี หากเราไปถือครองที่ดิน หรือคอนโดมิเนียมที่อยู่ในทำเลที่ห่างไกลความเจริญ เดินทางไม่สะดวก หรือมีสภาพเสื่อมโทรมมากกรณีลงทุนคอนโดมิเนียมมือสอง ก็อาจจะทำให้เราขายต่อได้ยาก เมื่อประกาศจายก็มีคนสนใจสอบถามหรือจะซื้อน้อย อาจจะทำให้ต้องลดราคาลงจากกำไรที่เราวางแผนไว้ หรือ ในบางกรณีอาจจะต้องยอมขายขาดทุนไปเลยก็มี


ประเภทของความเสี่ยงจากการลงทุน

การลงทุนต่อ

    การลงทุนต่อในกรณีนี้หมายถึงในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องหรือต่อเนื่องกัน ถามว่าจะเกิดความเสี่ยงอย่างไรในเมื่อมันเป็นการนำเงินไปต่อเงิน ความเสี่ยงของการลงทุนในข้อนี้ก็คือ การที่เรานำเงินทุนไปต่อยอดกับการลงทุนครั้งใหม่ ที่อาจจะทำผลกำไรน้อยลงจากการลงทุนครั้งก่อน

    เช่น เราทำการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซื้อคอนโดมิเนียมปล่อยเช่าที่ทำรายได้ให้เราปีละ 10% แต่พอมีคอนโดมิเนียมโครงการใหม่มาเปิดในบริเวณใกล้เคียง เรามองว่าหากซื้อมาลงทุนปล่อยเช่าต่อ แม้คอนโดใหม่จะมีราคาสูงกว่าแต่มีการันตีผลตอบแทนกับการลงทุนปีละ 5-10% บางคนอาจจะแบ่งเงินอีกก้อนมาลงทุนต่อ แต่บางคนอาจจะขายคอนโดเดิมที่เคยปล่อยเช่าอยู่ มาซื้อคอนโดใหม่ ปรากฎว่าพอลงทันครั้งใหม่ ผลตอบแทนได้น้อยกว่าการลงทุนครั้งเดิม แถมราคาปล่อยเช่าของคอนโดเก่ากับคอนโดใหม่ก็ทำได้ไม่ต่างกันมาก แต่เงินที่เราลงทุนไปใช้เงินจำนวนมากขึ้น ก็ทำให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนน้อยลงตามไปด้วย


ประเภทของความเสี่ยงจากการลงทุน

อัตราแลกเปลี่ยน

    สำหรับคนที่ลงทุนในตลาดหุ้น หรือลงทุนในตลาดเงิน เพราะอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นตัวส่งผลกระทบถึงสกุลเงินต่างๆ ที่ทำการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกัน รวมถึงการนำเข้าส่งออกสินค้าหรือบริการระหว่างประเทศด้วย เพราะจะต้องมีการชำระเงินผ่านอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละประเทศ เช่น ในกรณีที่มีการตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนในวันที่มีอัตราแลกเปลี่ยนสูง แต่พอถึงกำหนดชำระเงินอัตราแลกเปลี่ยนกลับลดลง ทำให้ขาดืุนกำไร หรืออีกฝ่ายอาจต้องชำระหนี้ด้วยจำนวนที่มากขึ้น ในกรณีนี้บางครั้งอาจป้องกันได้ด้วยการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเอาไว้


ประเภทของความเสี่ยงจากการลงทุน

อัตราเงินเฟ้อ

    อัตราเงินเฟ้อ เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงต่อการลงทุนที่สำคัญ เพราะอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มมากขึ้นกว่าอัตราดอกเบี้ย ทำให้ค่าเงินต่ำลง บางครั้งแค่เราเอาเงินไปฝากเข้าบัญชีธนาคารไว้เฉยๆ พอนานๆไปหลายๆปีเราก็อาจจะจนลงได้ โดยเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อจะคิดกันอยู่ที่ประมาณ 3% ดังนั้นถ้าเรามีเงินเก็บหรือเงินที่จะต้องใช้กับการลงทุนอยู่ 100 ล้านบาท แล้วปีหน้ามีอัตราเงินเฟ้อ3% ก็จะทำให้เงินที่เราจะต้องทำไปลงทุนนั้นกลายเป็น 103 ล้านบาท ซึ่งในบางกรณีความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อในการลงทุนนี้ก็อาจจะทำให้เราขาดทุนได้เช่นกัน

ประเภทของความเสี่ยงจากการลงทุน

อัตราดอกเบี้ย

    ในข้อนี้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลต่อผลตอบแทนในการลงทุนของเรา โดยอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยาแปลงนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกและสภาพเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อปล่อยเช่า โดยมีการคำนวนต้นทุนในการลงทุนซื้อคอนโดด้วยดอกเบี้ยตายตัวในการทำสัญญเงินกู้ แต่พอผ่อนไปเรื่อยๆอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงและผันผวน ทำให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น จำนวนเงินที่เรต้องนำมาจ่ายในการผ่อนคอนโด หรือลงทุนก็เพิ่มขึ้นด้วย


ประเภทของความเสี่ยงจากการลงทุน

การผิดนัดชำระหนี้

ความเสี่ยงในข้อนี้แม้จะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมของเราเอง แต่ก็อาจจะส่งผลต่อจำนวนเงินต้นหรือัตราดอกเบี้ยได้ ซึ่งในข้อนี้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ อาจส่งผลต่อระบบการเงินหมุนเวียนหรือการลงทุน แม้จะเป็นการลงทุนด้วยจำนวนเงินที่ไม่มาก อย่างสมมุติเราเอาบัตรเครดิตมารูดซื้อของเพื่อนำมาลงทุนเปิดร้าน หรือซื้อสินค้ามากขายต่อ แต่พอเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิต ก็ทำให้จำนวนเงินต้นที่เราจะเอาไปรูดเพื่อซื้อของมาขายต่อลดลง และดอกเบี้ยจากการรูดบัตรเครดิตเพื่อเอาไปลงทุนก็เพิ่มมากขึ้น เผลอๆอาจจะต้องมาเสียค่าติดตามทวงถามจากธนาคารเจ้าของบัตรอีกด้วย

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59