รูปบทความ วางแผนการลงทุนตามช่วงอายุ เพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสม

ESTOPOLIS | วางแผนการลงทุนตามช่วงอายุ เพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสม

ลงทุนตามวัย ทำอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ


การลงทุนนั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่ชอบวางแผนทางการเงิน แต่การที่เราจะลงทุนนั้นจะต้องรู้จักตัวเอง รู้จักสิ่งที่จะลงทุนด้วย และต้องยอมรับได้ว่าการลงทุนนั้นพร้อมกับความเสี่ยง แต่ความเสี่ยงนั้นก็มาคู่กับผลตอบแทนที่จะได้ นิ่งการลงทุนที่มีความเสี่ยงมาก ก็มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนสูง ดังนั้นการวางแผนการลงทุนที่ดีและเหมาะสมนั้น จึงดีต่อทุกคนที่กำลังคิดจะเริ่มลงทุน


เริ่มต้นเก็บออมและลงทุนตั้งแต่วันนี้ จะได้มีกินมีใช้ในวันหน้า


และในบทความนี้เราจะมาพูดถึงการลงทุนที่เหมาะกับช่วงอายุต่างๆ เพราะแน่นอนว่าคนในวัยที่ต่างกัน ก็ยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กันภาระ ค่าใช้จ่าย และฐานะทางการเงิน โดยแบ่งช่วงวัยในการลงทุนได้ดังนี้


ลงทุนในช่วงอายุ 21-30 ปี

        สำหรับช่วงวัยนี้คือวัยที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นลงทุน เพราะเป็นวัยจบใหม่ เริ่มต้นทำงาน มีความมั่นใจและยอมรับความเสี่ยงได้สูง แต่ต้องขึ้นอยู่กับรายได้ที่มีด้วย คนส่วนใหญ่ในวัยนี้จะยังไม่ค่อยมีภาระ จึงสามารถใช้เงินเก็บมากถึง 90% มาทำการลงทุน โดยควรแบ่งเป็นการลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี หรือการลงทุนที่คิดว่าจะได้ผลตอบแทนในระยะยาวที่คุ้มค่า เพราะวัย 21-30 ปี ยังมีเวลาที่จะหารายได้และเริ่มต้นลงทุนในอะไรใหม่ๆได้อีกเยอะ

        แต่ก็ต้องแบ่งเงินเก็บบางส่วน อาจจะสัก 10% เอาไว้ฝากธนาคารที่ได้ดอกเบี้ยสูง หรือซื้อหุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล หรือลงทุนในช่องทางที่สร้างความมั่นคง และมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นเอาไว้ด้วย เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้ชีวิต


ลงทุนในช่วงอายุ 31-40 ปี

        สำหรับคนในวัย 31-40 ปี จะมีสัดส่วนในการลงทุนที่แตกค่างไป เพราะเริ่มเข้าช่วงแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัว บางคนอาจจะมีครอบครัว มีบ้าน คอนโด รถ เริ่มมีภาระและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น คนในวัยนี้จะเริ่มมองหาการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยลง ควรจะแย่งเงินลงทุน 50% จากเงินเก็บ เอาไปลงทุนในกองทุน หรือตราสารเงินที่คุ้มครองเงินต้น ส่วนเงินเก็บอีก 50% ที่เหลือก็ควรจะฝากไว้กับธนาคารที่ได้ดอกเบี้ยสูง หรือโครงการพิเศษต่างๆ และควรเริ่มมองการลงทุนหุ้นในระยะยาวเพื่อเป็นโอกาสในการเพื่อเงินต้นที่จะเก็บได้ด้วย


        แต่คนในวัยนี้จะต้องไม่ลืมแบ่งเงินเก็บไว้เปื่อกรณีฉุกเฉินที่จำเป็นจะต้องใช้เงินทันที เช่นการซ่อมคอนโด ซ่อมรถ หรือค่ารักษาพยาบาล เพราะบางครั้งรอเงินที่เอาทาจากการลงทุนก็อาจจะไม่ทัน


ลงทุนในช่วงอายุ 41-50 ปี

                                                        


         คนในวัยนี้จริงๆแล้วค้องเรียกว่าควรจะมีความพร้อมในการลงทุนมากที่สุด เพราะมีรายได้มาก และมีความรู้ ฐานะมั่นคง แต่ก็มักจะมีภาระเยอะแยะตามมาเช่นกัน ดังนั้นจึงไม่ควรลงทุนแบบโลดโผน หากจะลงทุนในหุ้นก็ควรเป็นการลงทุนในระยะยาว เพื่อรอรับผลประโยชน์หลังจากเกษียณ แล่งสัก 30% ของเงินเก็บไปลงทุน และอีก 70% ก็ฝากไว้กับธนาคารหรือตราสารหนี้ต่างๆ คนในวัยนี้อาจเริ่มลงทุนในกองทุนรวมประเภท LTF หรือ RMF เพราะเป็นการลงทุนหุ้นในระยะยาว และเป็นการช่วยลดหย่อนภาษีไปด้วยในตัว เพราะคนในวัยนี้มีรายได้มากก็จะต้องเสียภาษีมาก


        และอีกเรื่องที่คนในวัยนี้ไม่ควรมองข้างคือเรื่องของการซื้อประกัน ทั้งประกันสุขภาพและประกันที่เป็นการเก็บเงินเอาไว้ใช้ในระยะ 10-20 ปีข้างหน้า เพราะอายุที่เริ่มมากขึ้น ในอนาคตอาจะมีปัญหาสุขภาพรุมเร้า จึงควรต้องทำประกันเอาไว้ด้วย ไม่ใช่แค่เก็บเงินสดไว้อย่างเดียว


ลงทุนในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป

        ช่วงวัยนี้เป็นวัยที่เริ่มจะหมดภาระและใกล้เกษียณจากการทำงานควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดจากการลงทุนทุกรูปแบบ เพราะต้องวางแผนการเงินให้พอสำหรับการใช้ชีวิตในบั้นปลายของตัวเอง เปอร์เซ็นต์ในการลงทุนก็จะน้อยลงเหลือ 10% และอีก 90% ของเงินเก็บก็ควรจะฝากไว้กับธนาคาร ไม่ควรลงทุนเพิ่มในหน่วยการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เว้นแต่ว่าจะเป็นเงินลงทุนที่มีอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการทำงาน

        เมื่อมาดูการลงทุนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงวัยทั้ง 4 ช่วงแล้ว จะเห็นว่าพอร์ตการลงทุนที่น่าจะทำกำไรได้มากที่สุดคือช่วงแรก ที่ใช้เงินส่วนใหญ่ลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่า การจัดการพอร์ตการลงทุนและการวางแผนการเงินในช่วงวัยต่างๆ จะทำใหาเราตั้งเป้าหมายในการใช้เงินได้ บางคนอาจเริ่มจากการลงทุนในกองทุนรวม ที่รับความเสี่ยงได้น้อย หรืออาจจะซื้อประกันเงินฝากเอาไว้ตั้งแต่เริ่มทำงานใหม่ๆ คนที่เริ่มซื้อประกันเอาไว้ตั้งแต่อายุยังน้อย จะได้เปรียบตรงที่เงินต้นที่จะต้องชำระเบี้ยประกันถูกกว่าคนที่ไปทำตอนอายุเยอะๆ และแน่นอนว่า ไม่ว่าจะเป็นการนำเงินไปลงทุน หรือการออมเงินก็ตาม คนที่เริ่มต้นก่อน ก็มักจะมีโอกาสสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนเสมอ
เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59