รูปบทความ สร้างช่องทางการจับกำไรอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ผิดพลาด

ESTOPOLIS | สร้างช่องทางการจับกำไรอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ผิดพลาด

การมองหาโอกาสและช่องทางเพื่อสร้างรายได้จากการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นการสร้างเป้าหมายการลงทุนที่ต้องการสร้างกำไรในอนาคตอย่างมหาศาล ดังนั้นนักลงทุนมือใหม่ทั้งหลายจึงต้องการแนวคิดตั้งแต่เริ่มต้นของการลงทุน รวมไปถึงหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อใช้พิจารณาผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนมือใหม่ นักลงทุนจึงต้องพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ ดังนี้


         - การซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าเป็นระยะยาว พิจารณาผลตอบแทนที่คุ้มค่าขั้นต่ำควรอยู่ที่ 4% ต่อปี

         - การซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเก็งกำไรในอนาคต พิจารณาผลตอบแทนที่คุ้มค่าขั้นต่ำควรอยู่ที่ 20% ต่อปี

         - สำหรับผลตอบแทน 4% - 6% นี้เป็นตัวเลขของผลตอบแทนโดยประมาณที่เกิดจากการลงทุน 3 ช่องทาง คือ ส่วนต่างราคา ค่าเช่าและแนวโน้มราคาในอนาคต

ตัวอย่างเช่น ซื้อคอนโดในราคาต้นทุนรวม 7 แสนบาท ปล่อยเช่าเดือนละ 4,000 บาท

ผลตอบแทนต่อปี = (4,000X10/700,000)X100=6.00% กล่าวคือ (ค่าเช่าต่อเดือน x 10) X 100 = ผลตอบแทนจากค่าเช่า                                                                                                 มูลค่าของบ้าน

เป็นรายได้จากค่าเช่า แต่ให้พิจารณาถึงการลงทุนระยะยาวในเรื่องราคาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มอย่างน้อยปีละ 5-10 % ต่อเนื่อง


หลักเกณฑ์การพิจารณาช่องทางสร้างกำไรการลงทุนอสังหาริมทรัพย์


1. จากส่วนต่างของราคาอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน

เป็นการวิเคราะห์ส่วนต่างที่จะเกิดขึ้นสร้างกำไรมากน้อยเท่าไหร่? จากการพิจารณาราคาตลาดอสังหาริมทรัพย์มูลค่าที่แท้จริง เพื่อเป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงส่วนต่างของราคาทรัพย์นั้น

2. ค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์

ต้องใช้หลักการพิจารณาของผลตอบแทนที่จะได้รับจากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นควรมากกว่า 5% ของมูลค่าบ้าน ค่าเช่าต่อเดือนในแต่ละปีและควรประมาณความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น หักค่าซ่อมบำรุงหรือภาษี เป็นต้น

3. วิเคราะห์จากแนวโน้มราคาของอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต

ข้อดีที่เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญในการลดความเสี่ยงด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์คือ มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ยิ่งนานไปยิ่งเพิ่มขึ้น เพียงจะมากหรือน้อยแค่ไหนเท่านั้น  

เทคนิคเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนมือใหม่ให้พร้อมก้าวสู่เกมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกำไรตั้งแต่ตอนซื้อแบบไม่ผิดพลาด ดังนี้- สามารถวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

มองหาการลงทุนที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนที่สูงสุด เช่น การมองหาทำเลที่ดีสร้างแรงจูงใจกับกลุ่มเป้าหมายด้วยการปรับปรุงอาคารพาณิชย์เป็นหอพักใกล้มหาวิทยาลัย เป็นต้น

- ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต

เป็นการต่อยอดให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะเป็นตัวสนับสนุนโอกาสในการสร้างกำไร เช่น ควรติดตามข่าวสารต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบความเคลื่อนไหวการลงทุนในโครงการต่างๆของภาครัฐและเอกชน


- เงื่อนไขสำคัญในการส่งเสริมทางด้านการวางแผนทางการเงินอย่างมั่นคง

การวางแผนทางการเงินถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เตรียมความพร้อมและร่วมผลักดันให้ได้รับโอกาสเป็นประโยชน์ในการยื่นกู้ธนาคาร เช่น การสนับสนุนด้านภาษีของภาครัฐในเรื่องการลดหย่อนอสังหาริมทรัพย์สำหรับดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน


- ข้อจำกัดในการสร้างผลประโยชน์อย่างไม่จำกัดเป็นตัวสนับสนุนที่ดีที่สุด

มุมมองที่แตกต่างลองมองหาช่องทางกฎหมายเพื่อต่อยอดการลงทุนด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่า เช่น การเลือกซื้อคอนโดที่จะลงทุนอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการลงทุนการก่อสร้างตามกฎหมายกำหนด เพราะถือเป็นช่องทางที่ได้เปรียบสำหรับด้านการแข่งขันทางตลาด เป็นต้น

- พิจารณาอสังหาริมทรัพย์ในทำเลที่ศึกษาข้อมูลไว้เป็นอย่างดี

เป็นเรื่องของความละเอียดและรอบคอบในการเลือกสรรอสังหาริมทรัพย์ในการลงทุน เพื่อสร้างโอกาสที่ดีและมากกว่า ด้วยการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงด้วยข้อมูลที่ชัดเจนและน่าชื่อถือ เช่น การสำรวจตลาดราคาทรัพย์อย่างต่อเนื่องทางช่องทางต่างๆ หากมีโอกาสได้สัมผัสตลาดด้วยการลงพื้นที่จริงจะลดความผิดพลาดได้มากที่สุด เป็นต้น


- การพิจารณาอสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน

การหมั่นศึกษาข้อมูลและสำรวจราคาตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ย่อมทำให้คุณได้รับข้อมูลที่เปิดกว้างทันสถานการณ์ เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างกำไรได้เพิ่มสูงขึ้นและมีอำนาจต่อรองที่มากขึ้น เป็นต้น


- พิจารณาอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถพัฒนาและต่อยอดได้อย่างไม่หยุดนิ่ง

เป็นการมองหาช่องทางที่ใหม่ๆและพัฒนาผลตอบแทนได้มากสูงขึ้น สร้างโอกาสในการทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว เช่น การมองหาพื้นที่ที่มีทำเลที่ดี จัดสรรแบ่งเป็นส่วนๆในการลงทุนด้วยการสร้างอสังหาริมทรัพย์เปิดขายและต่อยอดสร้างกำไรกับส่วนที่ดินที่เหลือจากการขาย เป็นต้น

- เลือกอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

ข้อเตือนใจสุดท้ายที่สำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาเลือกตัวเลือกของทรัพย์ที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ดี เช่น การมองหาความโดดเด่นของอสังหาริมทรัพย์ของแต่ละกลุ่มเป็นตัวเลือกที่ดีทีสุดในแต่ละด้าน เช่น ด้านราคา สิ่งแวดล้อม การเดินทาง เป็นต้น

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมและน่าสนใจที่สุดสำหรับช่องทางในการสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการสร้างกำไรอสังหาริมทรัพย์ ฉะนั้นการสร้างโอกาสให้มากที่สุดและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดให้น้อยที่สุด อาจทำให้คุณคว้าโอกาสได้รับผลตอบแทนแบบสูงสุดตามความคาดหมายก็เป็นไปได้ แม้ความจริงในการลุงทุนอสังหาริมทรัพย์อาจเป็นเรื่องที่ยาก แต่ก็มีอยู่จริงแน่นอนอย่างที่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในการสร้างกำไรให้ได้เห็นกันอยู่อย่างมากมาย

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59