รูปบทความ ไขรหัส GEN Y ชอบเลือกอสังหาฯแบบไหน ที่นี่มีคำตอบ

ESTOPOLIS | ไขรหัส GEN Y ชอบเลือกอสังหาฯแบบไหน ที่นี่มีคำตอบ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทาง TerraBKK ได้จัดงานสัมมนา 'TERRA HINT Y Series ไขรหัสลับ GEN Y จุดเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ 4.0' ซึ่งภายในงานนี้ก็ได้มีการนำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์พฤติกรรม Gen Y ต่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ทั้งคอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม รวมถึงทาวน์เฮ้าส์ มานำเสนอ ซึ่งทางเรา Estopolis.com ได้เรียบเรียงเนื้อหาที่น่าสนใจไว้ข้างล่างนี้แล้ว


Gen Y ซื้ออสังหาฯ

เราสามารถแบ่ง Gen Y ออกเป็น 4 กลุ่ม


จากการสำรวจพฤติกรรมของ Gen Y อายุ 25 - 37 ปี พบว่ากลุ่ม Gen Y สามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ (1) Smart Choice (2) Peace in Mind (3) WE Oriented และ (4) Quality Seekers ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละกลุ่มมีลักษณะและความสนใจในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ต่างกันออกไปGen Y อสังหาริมทรัพย์


1. Smart Choice


ลักษณะ: กลุ่ม Smart Choice จะเป็น 53% ของกลุ่มสำรวจ โดยจะมีลักษณะชอบพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างละเอียด แสวงหาความรู้อยู่เป็นประจำ คิดเรื่องอนาคตอยู่เสมอ และที่สำคัญกลุ่ม Smart Choice จะให้ความสำคัญกับครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงโสด รายได้ต่อเดือนประมาณ 30,000 บาท


แต่ยังไงก็ตามคนกลุ่ม Smart Choice จะเป็นคนที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องการแต่งตัวรวมถึงสินค้าตามกระแส มักรู้สึกเบื่อสิ่งต่างๆ ได้ง่าย และชอบทำกิจกรรมต่างๆ คนเดียว


Gen Y ซื้ออสังหาฯ

การพิจารณาซื้ออสังหาฯ: เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ แล้ว Smart Choice จะเป็นคนที่มีแนวโน้มซื้อคอนโดมากที่สุด โดยคนกลุ่มนี้จะพิจารณาซื้ออสังหาฯ จากการบอกต่อของเพื่อน (29%) จากสื่อออนไลน์ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ Developer (25%) และจากเว็บไซต์ของ Developer (19%) นอกจากนี้ยังนำปัจจัยเรื่องความสะดวกสบายด้านการเดินทางในตัวเมืองมาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจอีกด้วย


การตัดสินใจซื้ออสังหาฯ: ตัวเองเป็นคนตัดสินใจหลัก


แบรนด์ในดวงใจ: อันดับที่ 1 L.P.N. Development (54%), อันดับที่ 2 Land and Houses (51%) และ อันดับที่ 3 Sansiri (45%)

Gen Y ซื้ออสังหาฯ

2. Peace in Mind


ลักษณะ: กลุ่ม Peace in Mind นี้จะคิดเป็น 30% ของ Gen Y และมีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม Smart Choice กล่าวคือชอบพิจารณาสินค้าอย่างละเอียด มีการวางแผนค่าใช้จ่าย คิดถึงเป้าหมายในอนาคต และใช้เวลากับครอบครัว นอกจากนี้กลุ่ม Peace in Mind ยังรู้สึกเบื่อง่าย ชอบทำกิจกรรมต่างๆ คนเดียว ไม่หลงวัตถุตามกระแส เหมือน Smart Choice อีกด้วย


Gen Y ซื้อคอนโด

แต่สิ่งที่กลุ่มนี้จะเด่นเป็นพิเศษคือการมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง และไม่ชอบออกไปนอกบ้านเพื่อพบปะผู้คน โดยส่วนใหญ่แล้ว Peace in Mind จะคำนึงถึงเอกลักษณ์ส่วนตัว และเป็นกลุ่มผู้หญิง อายุประมาณ 28 - 30 มีรายได้ประมาณ 24,001 - 35,000 บาท


Gen Y ซื้ออสังหาฯ

การพิจารณาซื้ออสังหาฯ: สำหรับ Peace in Mind นั้นจะนำเรื่องความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติมาเป็นปัจจัยหนึ่งเมื่อพวกเขาเลือกซื้ออสังหาฯ ส่วนสื่อที่มีอิทธิพลสำหรับ Peace in Mind นั้นจะเป็นสื่อออฟไลฟ์ เช่น ป้ายโฆษณา (32%) โดยอันดับ 2 คือ คำแนะนำจากเพื่อน (19%) แต่ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ


การตัดสินใจซื้ออสังหาฯ: ตัวเองเป็นคนตัดสินใจหลัก


แบรนด์ในดวงใจ: อันดับที่ 1 Sansiri (59%), อันดับที่ 2 Land and House ร่วมกับ Pruksa Real Estate (57%) และอันดับที่ 3 Supalai (47%) 

Gen Y ซื้ออสังหาฯ

3. WE Oriented


ลักษณะ: WE Oriented จะเป็นกลุ่ม Gen Y ที่มักซื้อของที่มียี่ห้อเพื่อสะท้อนความเป็นตัวตน และต้องการให้ตัวเองดูดีอยู่ตลอดเวลา โดยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าของกลุ่ม WE Oriented ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายอายุน้อย อาศัยอยู่เขตรอบนอก และส่วนใหญ่มีรายได้ประมาณ 18,001 - 24,000 บาทต่อเดือน


การพิจารณาซื้ออสังหาฯ: สำหรับ WE Oriented นั้นจะไม่นำความเป็นธรรมชาติมาจะพิจารณาเมื่อซื้ออสังหาฯ ผิดกับ Peace in Mind แต่จะเน้นเรื่องพื้นที่ส่วนตัวสำหรับครอบครัวและความรู้สึกผ่อนคลายมากกว่า


Gen Y ซื้ออสังหา

ส่วนเรื่องอิทธิพลของสื่อนั้น WE Oriented จะเชื่อจากคำแนะนำของเพื่อน (53%) จากสื่อออฟไลน์ (34%) ขณะที่สื่อออนไลน์ที่ไม่ใช้ของ Developer และสื่อ TV มีอิทธิพลน้อยมาก (ุ6%) นอกจากนี้ยังไม่ปรากฎสถิติอิทธพลจากสื่อออนไลน์ของ Developer 


การตัดสินใจซื้ออสังหาฯ: ตัดสินใจร่วมกับผู้อื่น


แบรนด์ในดวงใจ: อันดับที่ 1 Pruksa Real Estate (94%), อันดับที่ 2 Land and House (ุ61%) และ อันดับที่ 3 Sansiri (52%)

Gen Y ซื้ออสังหาฯ

4. Quality Seekers


ลักษณะ: Quality Seekers จะเน้นของที่มีคุณภาพเป็นสำคัญ รวมถึงสินค้าเทคโนโลยีหรือสินค้าใหม่ที่ทันสมัย เพื่อให้ตนเองดูดีอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าของชิ้นนั้นจะมีราคาสูงแค่ไหนก็ตาม นอกจากนี้ Quality Seekers ยังคิดถึงความมั่งคั่งในชีวิตอีกด้วย โดยส่วนใหญ่ Quality Seekers จะเป็นพวก Perfectionist ที่อายุยังน้อย


การพิจารณาซื้ออสังหาฯ: ด้วยความที่ Quality Seekers เป็นคนทันสมัย ตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ พวกเขาจึงพอใจกับอสังหาฯ ที่มีการใช้ Internet of Things หรือที่เรียกกันว่า บ้านอัจฉริยะ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนตัวสำหรับคนในครอบครัว และความรู้สึกผ่อนคลายอีกด้วย


Gen Y ซื้ออสังหาฯ

ส่วนอิทธิพลด้านสื่อนั้น Quality Seekers จะให้ความสำคัญกับสื่อออฟไลน์มาเป็นอันดับแรก (40%) และรองลงมาคือคำแนะนำจากเพื่อน สื่อทีวี และ สื่อออนไลน์ของทาง Developer (21%, 18% และ 14% ตามลำดับ)


การตัดสินใจซื้ออสังหาฯ: ตัดสินใจร่วมกับผู้อื่น


แบรนด์ในดวงใจ: อันดับที่ 1 Land and Houses (ุ61%), อันดับที่ 2 Pruksa Real Estate กับ Sansiri (54%) และอันดับที่ 3 Supalai (46%)


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์