รูปบทความ 7 ข้อของการปล่อยเช่าคอนโด ที่ผู้ให้เช่าควรรู้

ESTOPOLIS | ต้องการปล่อยเช่าคอนโด ผู้ให้เช่าควรรู้อะไรบ้าง

ในปัจจุบัน นักลงทุนส่วนใหญ่นิยมทำธุรกิจกับคอนโดกันมากขึ้น โดยเฉพาะการซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าแก่ผู้ที่ต้องการเช่าอยู่อาศัย แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการปล่อยให้เช่าคอนโด ผู้ให้เช่าจำเป็นต้องรู้อะไรหลายๆ อย่าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังนั่นเอง ซึ่งเราก็ได้รวบรวมสิ่งที่ผู้ให้เช่าควรรู้ก่อนปล่อยเช่าคอนโดมามาแนะนำกันดังนี้


วิธีหาคนเช่าให้ได้อย่างรวดเร็ว

                                                         http://xn--42c8bvagb4btc1z.com/

การซื้อคอนโดมาเพื่อปล่อยเช่าคอนโดเป็นครั้งแรก แน่นอนว่าคงไม่ค่อยมีใครรู้จักกันมากนัก ดังนั้นจึงต้องมีกลยุทธ์ในการหาผู้เช่าเล็กน้อย สามารถทำได้หลากหลายวิธีดังนี้

    1. ให้นิติบุคคลของคอนโด ช่วยประกาศหาผู้เช่า ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยตามตกลงและอาจมีเงื่อนไขอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่นิติบุคคลจะทำการประกาศซื้อคอนโดอยู่แล้ว การประกาศให้เช่าจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไป

    2. ประกาศให้เช่าด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ โดยเลือกเว็บไซต์ประกาศฟรีที่ไม่เสียเงิน และมีสถิติการเข้าชมของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ก็อาจเลือกเว็บที่เกี่ยวกับการประกาศซื้อคอนโด-เช่าคอนโดโดยเฉพาะ

    3. ให้นายหน้าเป็นผู้ดำเนินการประกาศหาผู้เช่าคอนโด ซึ่งก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย ตามที่ตกลงกับนายหน้า 


การเลือกผู้เช่า   

                                                         http://www.bertramellis.com.au/

การเลือกผู้เช่าคอนโดก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพื่อจะได้ไม่มีปัญหากับผู้เช่าในภายหลัง โดยควรเลือกผู้เช่าที่มีความน่าเชื่อถือ ดูภูมิฐานและมั่นใจได้ว่าผู้เช่าจะไม่ผิดสัญญาหรือทำความเสียหายแก่ห้องคอนโดนั่นเอง นอกจากนี้ผู้เช่าก็อาจกำหนดนโยบายการเช่าขึ้นมาก็ได้ เช่น งดให้เช่าสำหรับนักศึกษา, ให้เช่าเฉพาะผู้หญิง, ให้เช่าสำหรับผู้ที่มีรายได้มั่นคง เป็นต้น โดยการกำหนดนโยบายแบบนี้ก็จะทำให้เลือกผู้เช่าง่ายขึ้นไปอีก 


อย่าลืมสัญญา

           https://www.livingroom.gg/news/posts/2012/september/conveyancing-set-to-court-competition.aspx

ไม่ว่าจะเป็นการซื้อคอนโดหรือให้เช่าอะไรก็ตาม การทำสัญญาถือเป็นสิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้เลยทีเดียว โดยเฉพาะการให้เช่าคอนโด ผู้ให้เช่าควรทำสัญญาให้เรียบร้อย โดยพิมพ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการลงลายมือชื่ออย่างชัดเจน เพื่อให้สัญญามีผลทางกฎหมายหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิด เพราะฉะนั้นอย่าลืมทำสัญญาเด็ดขาด ไม่ว่าผู้เช่าจะเป็นคนรู้จักหรือญาติพี่น้องคนสนิทก็ได้ โดยสัญญาการเช่านี้จะมีความแตกต่างจากสัญญาการซื้อคอนโด ซึ่งผู้ให้เช่าก็ควรศึกษาดู


เงินประกันการเช่าต้องมี

   http://www.thetopvillas.com/blog/do-i-need-to-get-local-currency-before-arriving-in-koh-samui/

อย่าละเลยการขอเงินประกันการเช่าจากผู้เช่า เพื่อเก็บไว้ป้องกันกรณีผู้เช่าผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่าคอนโด รวมถึงกรณีอื่นๆ เช่น

    - ประกันเมื่อคนเช่าไม่ทำตามสัญญาเช่าที่ให้ไว้

    - ประกันเมื่อคนเช่าค้างค่าเช่าและไม่ยอมจ่ายเบี้ยปรับ

    - ประกันเมื่อคนเช่าค้างค่าสาธารณูปโภค

    - ประกันเมื่อคนเช่าทำให้ห้องคอนโดเกิดความเสียหาย

    - ประกันเมื่อคนเช่าอยู่ไม่ครบตามกำหนดเวลาการเช่า

โดยสำหรับเงินประกันการเช่านี้ อาจเก็บตามจำนวนค่าเช่าคอนโดล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือนก็ได้ และมีเงื่อนไขว่าเมื่อครบกำหนดสัญญาหากไม่มีปัญหาดังกล่าวก็จะคืนเงินให้กับผู้เช่าเต็มจำนวน แต่หากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นก็จะริบเงินประกันเอาไว้ อย่างไรก็ตามแนะนำให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินประกันการเช่าไว้ในสัญญาด้วย


ข้อตกลงรายละเอียด

http://www.canadianrealestatemagazine.ca/news/significant-growth-in-torontos-average-condo-rental-costs-216429.aspx

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า ควรกำหนดขึ้นมาอย่างละเอียด เพื่อป้องกันการเกิดช่องโหว่ที่จะทำให้เป็นปัญหาได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญา การผิดสัญญาการจ่ายเงินค่าเช่า เบี้ยปรับหรือเงื่อนไขต่างๆ ในการอยู่อาศัยภายในคอนโด ตัวอย่างเช่น

    - ห้ามติดกระดาษหรือตอกตะปูบนผนังคอนโด

    - ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนต่างๆ ภายในห้องคอนโดหรือต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อน

    - ห้ามทำข้าวของภายในเสียหาย หรือสูญหาย

นอกจากนี้อาจมีการตกลงอย่างชัดเจนด้วยว่า ใครจะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายอะไร ส่วนไหนบ้าง เช่น ผู้เช่าต้องจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าน้ำเองหรือผู้เช่าต้องจ่ายค่าส่วนกลางเอง เป็นต้น


เรียกเก็บเอกสารให้ครบ

        http://www.remodeling.hw.net/how-to/how-to-write-a-small-job-proposal_o

ควรเรียกเก็บเอกสารของผู้เช่าให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานแสดงการมีรายได้ประจำและการงานที่มั่นคง รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่ทางผู้เช่าต้องการ เป็นต้น โดยเอกสารทุกฉบับจะต้องให้ผู้เช่าเซ็นต์ลายมือชื่อให้เรียบร้อย และอาจกำกับด้วยว่าใช้สำหรับการเช่าคอนโดเท่านั้น เท่านี้ก็ไม่มีปัญหาตามมาแล้ว อย่างไรก็ตามอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารด้วย เพื่อความมั่นใจว่าไม่มีการแอบอ้างนำเอกสารของผู้อื่นมาใช้นั่นเอง

ศึกษากฎหมายพื้นฐาน

                                   https://www.cbre.co.th/en/Property/Search

เนื่องจากการซื้อคอนโดและเช่าคอนโด มีกฎหมายกำหนดเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบกันระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า ดังนั้นก่อนจะปล่อยเช่าคอนโด จึงควรศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานดังกล่าวให้ดีก่อน เพื่อจะได้ไม่เผลอทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวนั่นเอง ซึ่งแม้ว่าจะมีการทำสัญญาโดยลงรายละเอียดอย่างครบถ้วน แต่หากเนื้อความในสัญญาเป็นเชิงเอาเปรียบกันและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะทำให้สัญญาเป็นโมฆะได้ แถมผู้ให้เช่าก็อาจต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายกำหนดอีกด้วย ดังนั้นไม่ควรละเลยข้อกฎหมายเด็ดขาด

การซื้อคอนโดมาปล่อยเช่าคอนโดเพื่อทำกำไรให้สูงขึ้น สำหรับใครที่เป็นมือใหม่กับการลงทุนในด้านนี้ ก็ลองทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผู้ให้เช่าควรรู้ก่อนปล่อยเช่าคอนโดกันก่อน โดยเฉพาะเรื่องการทำสัญญาการเช่าและการศึกษาข้อกฎหมายที่ระบุเกี่ยวกับการเช่าคอนโดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งนั่นก็เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และนอกจากนี้ก่อนจะเลือกซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่า ก็ควรศึกษาเรื่องทำเลและแนวโน้มราคาขายเช่าคอนโดในอนาคต เพื่อมั่นใจได้ว่าเมื่อซื้อคอนโดมาปล่อยเช่าแล้วจะสามารถทำกำไรได้ดีไปอีกยาวนานนั่นเอง เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59