รูปบทความ FIABCI คืออะไร? เรื่องน่ารู้ที่นักลงทุนอสังหาฯ ไม่ควรพลาด

FIABCI คืออะไร? เรื่องน่ารู้ที่นักลงทุนอสังหาฯ ไม่ควรพลาด


FIABCI คืออะไร?

FIABCI (International Real Estate Federation : มาจาก คำย่อในภาษาฝรั่งเศส "Federation Internationale des Administrateurs de Bien-Conselis Immobiliers") คือ สมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ในประเทศต่าง ๆ 65 ประเทศ ประกอบด้วยสมาคมนักวิชาชีพ 100 แห่ง สถาบันการศึกษา 65 แห่ง ถ้านับรวมสมาชิกของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในสังกัดทั้งหมด นับว่ามีจำนวนสมาชิกมากถึง 1.5 ล้านคนทั่วโลก ปัจจุบันประเทศไทยมีดร.โสภณ พรโชคชัย เป็นผู้แทน FIABCI ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและกรรมการ FIABCI Thailand Chapter อีกด้วย

FIABCI เป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

FIABCI เป็นแหล่งเชื่อมโยงระหว่างนักอสังหาริมทรัพย์สากลที่มีความสนใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร และทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศร่วมกัน

สมาชิก FIABCI เป็นใครบ้าง?

นักอสังหาริมทรัพย์ของ FIABCI ได้แก่ นักพัฒนาที่ดิน นายหน้า นักบริหารทรัพย์สิน ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นักลงทุน ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก วิศวกร นักผังเมือง นักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกของ FIABCI เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งในภาครัฐบาล ในฐานะผู้กำกับนโยบายนครต่าง ๆ ตลอดจนนักพัฒนาที่ดินและที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้า อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน อสังหาริมทรัพย์ชนบทและเกษตรกรรม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจึงเน้นไปด้านการศึกษา การเชื่อมต่อทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

ทุกวันนี้ FIABCI เป็นตัวแทนของภาคอสังหาริมทรัพย์ในระดับสากล โดยมีตัวแทนในองค์การสหประชาชาติ และได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ 

รางวัลทรงเกียรติของ FIABCI

"PRIX D'EXCELLENCE" เป็นการจัดประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์สากล โดยในแต่ละปี FIABCI ในแต่ละประเทศจะรวบรวมโครงการส่งเข้าประกวด และมีคณะกรรมการตัดสินของ FIABCI จากหลายประเทศร่วมกันตัดสิน โครงการที่ได้รับรางวัลนับว่าเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับจริงๆ แม้ระดับสากลนี้จะมีรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นมากมาย แต่รางวัลของ FIABCI นับว่าเป็นรางวัลที่โดดเด่นที่สุด


ตัดสินรางวัลจากอะไรบ้าง

แนวโน้มสำคัญของโครงการที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกก็คือ เป็นโครงการที่คุ้มค่า ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม และมีผลในทางปฏิบัติจริง เช่น สามารถบำบัดน้ำเสีย หรือการลดภาวะอากาศเป็นพิษ ตลอดจนการส่งเสริมสุภาพแก่ผู้ใช้สอยหรือผู้อยู่อาศัย เป็นต้น

ประเภทรางวัล PRIX D'EXCELLENCE 

รางวัลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่อยู่อาศัยความสูงระดับกลาง ที่อยู่อาศัยแนวราบ ที่อยู่อาศัยอาคารชุดแนวสูง นิคมอุตสาหกรรม ผังเมือง รีสอร์ต โรงแรม ศูนย์การค้า สำนักงาน สิ่งแวดล้อม (การฟื้นฟูเมือง/อาคาร) อาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ อาคารราชการ อาคารอนุรักษ์ดีเด่น เป็นต้น

FIABCI

Silversea, Singapore

รางวัล World Gold ปี 2016 ประเภท Residential (High Rise) 

FIACBI

Dedaun, Kuala Lumpur, Malaysia

รางวัล World Gold ปี 2016 ประเภท Residential (Mid Rise)

สิทธิประโยชน์และการสมัครเป็นสมาชิก FIABCI

สิ่งที่ FIABCI ให้กับนักอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกก็คือ งานประชุมประจำปี หรือ FIABCI World Congress โดยในปี 2560 นี้ จัดขึ้นที่นครรัฐอันดอร์รา และในงานนี้จะมีการประกาศผลรางวัล PRIX D'EXCELLENCE ซึ่งแต่ละปีจะเปลี่ยนเจ้าภาพจัดงานประจำปีเรื่อยๆ เช่น

ปี 2542 ณ กรุงลอนดอน

ปี 2547 ณ นครฮูสตัน สหรัฐอเมริกา ดร.โสภณได้เข้าร่วมและร่วมรับธงการเป็นสมาชิก FIABCI ของประเทศไทยเป็นครั้งแรก

ปี 2548 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ปี 2549 ณ กรุงเทพมหานคร

ปี 2555 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบอร์ก

ปี 2560 ณ นครรัฐแอนดอรา

นอกจากนี้ยังมีงาน MIPIM (www.mipim) ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ณ นครคานส์ ประเทศฝรั่งเศส โดยถือว่าเป็นงานแสดงกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีโครงการอสังหาริมทรัพย์จากทั่วทุกมุมโลกมาเปิดการแสดง ช่วยเปิดโอกาสทำธุรกิจร่วมกับนักอสังหาริมทรัพย์จากทั่วโลก การซื้อบูธในงานนี้ ก็จะสามารถทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับนักพัฒนาที่ดิน นายหน้า นักบริหารทรัพย์สินหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ได้ เพื่อช่วยให้เราสามารถขายทรัพย์สินได้ง่าย

งาน APREC หรือ Asia Pacific Real Estate Congress โดย 2017 APREC จะจัด ณ นครบูซาน เกาหลีใต้ในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน มีการออกบูธโดยนักอสังหาริมทรัพย์ในภาคพื้นเอเซีย สามารถพบนายหน้าจากหลากหลายประเทศมาช่วยเราขายทรัพย์สิน หรือหาผู้ร่วมทุนมาร่วมกับเราพัฒนาโครงการ อาจได้ข้อมูลสำหรับลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ หรืออินโดนีเซียได้อีกด้วยเนื่องจากในงานมีทรัพย์สินอสังหาฯ หลากหลายโครงการมาก

FIABCI สร้างโอกาสสำคัญให้กับนักลงทุนอสังหาฯ

และโปรแกรมการศึกษาของ FIABCI นั้นมี “FIREC” หรือ The FIABCI International Real Estate Consultant designation ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรให้ความรู้แก่ผู้ที่มีการปฏิบัติงานและทำธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างชัดเจน จริงจัง นอกจากนั้นยังมี “FIABCI Diploma” สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย 

Join FIABCI (สมัครสมาชิก คลิกที่นี่)

The most representative real estate organisation in the world and develop your global business opportunities.

การเป็นสมาชิก FIABCI ถือเป็นสิ่งที่ทรงเกียรติที่นักอสังหาริมทรัพย์ไทย ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาที่ดิน นายหน้า ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นักบริหารทรัพย์สิน ธุรกิจรับสร้างบ้าน สถาบันการเงินที่อำนวยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ นักกฎหมาย สถาปนิกและวิศวกรควรมาเข้าร่วม สถาบันการศึกษาที่สอนอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่ควรพลาด เพราะความหลากหลายทางวิชาชีพ ทำให้ได้โอกาสพบปะและเกิดช่องทางธุรกิจมากขึ้น

FIABCI คือประตูสู่สากลของไทยโดยแท้

การร่วมมือกันในระบบสหศาสตร์ (Interdisciplinary Approach) เป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ของประเทศไทยที่จะเริ่มในอนาคต

    ขอบคุณข้อมูลจาก: ดร.โสภณ พรโชคชัย จากกรุงเทพธุรกิจ และ FIABCI


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59