รูปบทความ ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2563 ธนาคารไหนให้สูงสุด

5 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2563 ธนาคารไหนให้สูงสุด


แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ บัญชีฝากประจำก็เป็นตัวเลือกที่ง่าย และปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นออมเงิน เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างวินัยให้ตัวเองแล้ว "อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ" ยังสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาทั่วไป เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงิน แต่ยังไม่อยากเริ่มต้นลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้อง


ซึ่งในบทความนี้ Esto จะเปรียบเทียบบัญชีฝากประจำว่า ธนาคารไหนจะให้ ดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงที่สุด  เพราะหากเรามีความจำเป็นต้องเลือกสักหนึ่งธนารคารเพื่อเริ่มฝาก ก็ควรเลือกให้ดีตั้งแต่ต้นไปเลยจะดีกว่าแนะนำ ธนาคาร ไทยเครดิต ให้ ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สูง

ฝากสะดวกพร้อมฟรีค่าธรรมเนียม พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงในอัตราคงที่ (Fixed rate) ตลอดระยะเวลาการฝาก โดยเราสามารถเลือกระยะเวลาฝาก 24 เดือน หรือ 36 เดือนได้ และยังได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประจำอีกด้วย


สรุป ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคาร ไทยเครดิต

ธนาคาร ไทยเครดิต จะให้ดอกเบี้ยสูง 2.6% เมื่อเลือกระยะเวลาการฝาก 24 เดือน กำหนดเงินฝากตั้งแต่ 1000 - 25000 บาทต่อเดือน ขณะเดียวกันก็จะให้ดอกเบี้ยสูง 2.85% เมื่อเลือกระยะเวลาการฝาก 36 เดือน กำหนดเงินฝากตั้งแต่ 1000 - 25000 บาทต่อเดือน

  • และจะให้ดอกเบี้ยสูง 3% เมื่อเปิดบัญชีพร้อมกับซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ Happy Plus 12/5 หรือ Happy Saving 15/7 หรือ ทรัพย์บำนาญ 55/5 หรือทรัพย์บำนาญ 60/5 หรือ Happy Life 10/5 หรือ Simply Savings 11/3 หรือ Super Savings 12/4 หรือแบบสะสมทรัพย์อื่น ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)มีระยะเวลาฝาก 4 เดือน กำหนดเงินฝาก ตั้งแต่ 1000 และไม่เกินทุนประกันชีวิต ต่อเดือน


เงื่อนไขอื่น ๆ : การคิด ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคาร ไทยเครดิต

กรณีผิดเงื่อนไขการฝากไม่ครบจำนวนเงินงวดตามสัญญา หรือปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก : จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ และไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ และหากเป็นการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย

  • กรณีไม่ผ่านการพิจารณารับประกันจากบริษัทประกันชีวิต หรือขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ หรือผู้ฝากยกเลิกกรมธรรม์ก่อนเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือนครบกำหนด : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ฝากเงินนั้น
แนะนำ ธนาคาร ไอซีบีซี ไทย ให้ ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สูง

บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี "ออมเงินสบายใจ" ไม่เสียภาษีและรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูง ซึ่งจะมีให้เลือก 2 ระยะเวลาฝาก ได้แก่ บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือนและ 36 เดือน


สรุป ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคาร ไอซีบีซี ไทย

ธนาคารจะให้ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2.550 % เมื่อเลือกระยะเวลาการฝาก 24 เดือน กำหนดเงินฝากตั้งแต่ 1000 ถึง 25000 บาทต่อเดือน และให้ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2.700 % เมื่อเลือกระยะเวลาการฝาก 36 เดือน กำหนดเงินฝากตั้งแต่ 1000 ถึง 16500 บาท ต่อเดือน


เงื่อนไขอื่น ๆ : การคิด ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคาร ไอซีบีซี ไทย

ยอดเงินฝากรวมตลอดระยะเวลาฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาทต่อบัญชี และในกรณีขาดการฝากเงินเกิน 2 ครั้งจะถือว่าผิดเงื่อนไข ธนาคารจะจ่าย ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ตามจำนวนวันที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป  พร้อมหักภาษีเงินได้ 15%

  • กรณีถอนเงินก่อนครบระยะเวลาการฝาก บัญชีเงินฝากประจำจะถูกปิด และเปลี่ยนเป็นบัญชีออมทรัพย์ธรรมดา ถ้าถอนเงินภายใน 3 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก และถ้าถอนเงินตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นต้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ตามระยะเวลาที่ฝากจริง และถูกหักภาษีเงินได้ 15%
แนะนำ ธนาคาร LH Bank ให้ ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สูง

บัญชีเงินฝากปลอดภาษี LH Bank Smart Kids เป็นการออมอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะยาว ทำให้สามารถจัดสรรเงินออมได้อย่างสม่ำเสมอ ดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูง และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้


สรุป ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคาร LH Bank

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูง 2.5 % เมื่อเลือกระยะเวลาการฝาก 24 เดือน กำหนดเงินฝาก ตั้งแต่ 1000 ถึง 25000 บาท ต่อเดือน


เงื่อนไขอื่น ๆ : การคิด ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคาร LH Bank

เงินฝากรวมกันตลอดระยะเวลาไม่เกิน 600,000 บาท และกรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนครบกำหนด 6 เดือน ทางธนาคารจะขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท ซึ่งในกรณีที่มีการถอนเงินก่อนครบระยะเวลาการฝาก บัญชีเงินฝากประจำจะถูกปิด และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำจะถูกยกเลิก เปลี่ยนเป็นบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาแทน

  • ถ้าถอนเงินภายใน 3 เดือนนับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
  • ถ้าถอนเงินตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นต้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ตามระยะเวลาที่ฝากจริง และถูกหักภาษีเงินได้ 15%
แนะนำ ธนาคาร ธกส. ให้ ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สูง

เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน สุดคุ้ม!! กับการออมที่คุ้มค่า เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับอนาคตของคุณ ดอกเบี้ยฝากประจำสูงพิเศษ โดยไม่เสียภาษี


สรุป ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคาร ธกส.

ให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2.5 % เมื่อเลือกระยะเวลาการฝาก 24 เดือน กำหนดเงินฝาก ตั้งแต่ 1000 ถึง 25000 บาทต่อเดือน


เงื่อนไขอื่น ๆ : การคิด ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคาร ธกส.

กรณีถอนเงินก่อนครบระยะเวลาการฝาก บัญชีเงินฝากประจำจะถูกปิด และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำจะถูกยกเลิ เปลี่ยนเป็นบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาแทน

  • ถ้าถอนเงินภายใน 3 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก และ
  • ถ้าถอนเงินตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นต้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ตามระยะเวลาที่ฝากจริง และถูกหักภาษีเงินได้ 15%

โดยสามารถขาดการฝากเงินได้ 2 ครั้ง ซึ่งระยะเวลาครบกำหนดก็จะเลื่อนออกไป แต่หากเกิน 2 ครั้งจะต้องออกจากโครงการ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมถูกหักภาษี
แนะนำ ธนาคาร ทิสโก้  ให้ ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สูง

บัญชีเงินฝากปลอดภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อช่วยสร้างวินัยการออมด้วยการฝากทุกเดือน พร้อมให้ดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูง เพียงฝากต่อเนื่องตามระยะเวลา 24 เดือน หรือ 36 เดือน


สรุป ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคาร ทิสโก้

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูง 2.25 % เมื่อเลือกระยะเวลาการฝาก 24 เดือน กำหนดเงินฝาก ตั้งแต่ 5000 ถึง 25000 บาท ต่อเดือน และได้รับดอกเบี้ยสูง 2.5 % เมื่อเลือกระยะเวลาการฝาก 36 เดือน กำหนดเงินฝาก ตั้งแต่ 2000 ถึง 16500 บาทต่อเดือน


เงื่อนไขอื่น ๆ : การคิด ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคาร ทิสโก้

กรณีผิดเงื่อนไขจะได้รับดอกเบี้ยผิดเงื่อนไขร้อยละ 0.50 ต่อปี และไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
และสำหรับใครที่ติดตามเรื่องอัตราดอกเบี้ยมาบ้าง จะเห็นได้ชัดว่า ดอกเบี้ยเงินฝากประจำนั้น แม้จะมากน้อยต่างกันตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร แต่หากมองด้านผลประโยชน์ที่เราจะได้รับหากทำตามเงื่อนไขแล้ว ก็ยังถือว่า... ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เป็นตัวเลือกที่ดีในการออมเงิน ซึ่งจะมีตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อยู่มากทีเดียว


บทความที่เกี่ยวข้องกับ ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

คนทำงานกับการคิดอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น

แจกวิธีเก็บเงินให้อยู่หมัด สนุกไปกับวิธีการเก็บออม

Money things: หลากหลายช่องทางรายรับที่เราเลือกได้มากกว่าหนึ่งเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59