รูปบทความ บัตรเครดิต KTC เงินเดือน 15000 ได้วงเงินเท่าไหร่ สมัครใบไหนดี

บัตรเครดิต KTC เงินเดือน 15000 ได้วงเงินเท่าไหร่ สมัครใบไหนดี


    อีกหนึ่งข้อสงสัยของผู้ถือบัตรเครดิตกันว่า... วงเงินในบัตรเครดิตของเรานั้น สามารถให้เพิ่มวงเงินได้สูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่กัน? และมีอะไรเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวงเงินสูงสุดนั้น วันนี้ ESTO เลยจะพาไปหาคำตอบ โดยจะขอยกตัวอย่าง บัตรเครดิต KTC สำหรับผู้เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป  เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียว พร้อมวิธีคิดคำนวณ และขั้นตอนการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต KTC ไปพร้อม ๆ กัน...


วงเงินบัตรเครดิต KTC สูงสุดเท่าไหร่?

    ตามปกติแล้ว สถาบันการเงินต่าง ๆ มักจะพิจารณาจากฐานเงือนเดือนก่อนเป็นอันดับแรก โดยจะเป็นไปตามนโยบายความเสี่ยงของแต่ละที่นั่นเอง ซึ่งวงเงินบัตรเครดิต KTC เองก็มีเพดานสูงสุดปรับไปตามฐานเงินเดือนของเราเช่นกัน โดยคร่าว ๆ แล้วจะอยู่ที่ประมาณ... • นอกจากนี้ วงเงินบัตรเครดิตก็ยังประเมินจากภาระหนี้สินร่วมด้วย เช่น หากใครมีประวัติภาระหนี้ไม่สูงนัก ก็อาจจะได้วงเงินบัตรเครดิตมากกว่าผู้ที่มีเงินเดือนเท่า ๆ กัน แต่มีภาระหนี้สินมากกว่านั่นเอง (โดยเป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละสถาบันการเงิน)


สมัครบัตรเครดิต KTC VISA PLATINUM
เงินเดือน 15,000 คลิก!!


ทั้งนี้ หากใครมีความจำเป็น หรือต้องการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตก็สามารถทำได้ เพียงติดต่อธนาคารที่ตนถือบัตรฯ อยู่ อย่างทาง KTC เอง ก็มีวิธีการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต KTC อยู่ 2 ประเภทด้วยกัน นั่นก็คือ 'การเพิ่มวงเงินแบบชั่วคราว' และ 'การเพิ่มวงเงินแบบถาวร' ที่แม้แต่บัตรเครดิต KTC เงินเดือน 15,000 เองก็สามารถเพิ่มได้เช่นกัน
วิธีเพิ่ม วงเงินบัตรเครดิต KTC

    สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC เงินเดือน 15,000 บาท ก็สามารถทำการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต KTC ได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ


1. การเพิ่ม วงเงินบัตรเครดิต KTC แบบชั่วคราว

ซึ่งการขอเพิ่ม วงเงินบัตรเครดิต KTC แบบชั่วคราวนั้นจะเหมาะสำหรับกรณีฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินด่วน สามารถทำการได้ทันที หลายช่องทางทั้งการติดต่อ Call Center ของธนาคารโดยตรง, เว็บไซต์ KTC หรือผ่านแอปพลิเคชั่น Internet Banking ภายใต้เงื่อนไขว่า...ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีระยะเวลาในการใช้วงเงินชั่วคราวนี้หลังจากอนุมัติแล้วสูงสุด 45 วัน โดยต้องชำระเต็มจำนวนเมื่อถึงครบกำหนดชำระ

 • วงเงินบัตรเครดิต KTC ชั่วคราวจะมีอายุการใช้งานได้เพียงแค่ 30 วันเท่านั้น


วิธีขอเพิ่ม 'วงเงินบัตรเครดิต KTC แบบชั่วคราว' แอป KTC Mobile


ที่มา: www.ktc.co.th


 1. เข้าไปที่เมนู "บัญชีส่วนตัว"
 2. เลือกเมนูย่อย "ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว"
 3. เลือกบัตรที่ต้องการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว
 4. ทำการระบุจำนวนเงิน ในช่อง “วงเงินที่ต้องการ”
 5. กดปุ่ม ขออนุมัติวงเงิน
 6. ทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP เมื่อดำเนินการสำเร็จ ท่านจะได้รับ Email ยืนยันการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวและสามารถใช้วงเงินชั่วคราวได้ทันที


 • และเมื่อทำการร้องขอเพิ่ม วงเงินบัตรเครดิต KTC ชั่วคราวแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้จนกว่าจะถึงวันหมดอายุวงเงินที่ได้ตั้งค่าไว้2. การเพิ่ม 'วงเงินบัตรเครดิต KTC แบบถาวร'

สำหรับผู้ถือ บัตรเครดิต KTC เงินเดือน 15,000 ได้ถือครองบัตรตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว หากต้องการขอเพิ่มวงเงินแบบถาวรก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการยื่นเอกสารติดต่อกับธนาคารโดยตรง เพื่อทำการพิจารณาใหม่

 • โดยมีปัจจัยคร่าว ๆ อยู่ที่ ประวัติการใช้บัตรเครดิตที่ผ่านมา, ประวัติภาระหนี้ และฐานเงินเดือน ฯลฯ หรือหากใครมีเครดิตการเงินที่ดี ก็อาจได้รับการติดต่อ หรือเชิญให้ปรับเพิ่มวงเงินสูงตามไปด้วยได้เช่นกัน


เอกสารขอเพิ่ม วงเงินบัตรเครดิต KTC แบบถาวร

 • แบบฟอร์มขอเพิ่ม วงเงินบัตรเครดิต KTC
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสาร / หลักฐานที่แสดงถึงรายการที่ท่านมีความจำเป็นในการใช้จ่าย เช่น ใบแจ้งหนี้ / ใบเสนอราคา / ใบเสร็จรับเงินที่ได้จ่ายเพื่อการซื้อสินค้าหรือบริการไปก่อน หลักฐานเอกสารอื่น ในนามสมาชิกบัตรฯ เครือญาติ หรือบุคคลในอุปการะ พร้อมระบุความสัมพันธ์กับสมาชิก


    อีกทั้งแต่ละธนาคาร - สถาบันทางการเงินยังมีการใช้ฐานข้อมูลจากเครดิตบูโร (รายละเอียดหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมสินเชื่อของผู้สมัครทุกคน) มาใช้ในการพิจารณาร่วม และถ้าหากผู้สมัครบัตรเครดิตมี "ภาระหนี้สิน" โดยรวมมากกว่า 30% ของรายได้ ก็อาจเป็นเหตุให้สถาบันทางการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อ หรืออนุมัติการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต KTC ให้น้อย  เนื่องจากเกรงว่า ผู้ใช้บัตรเครดิตจะไม่มีความสามารถที่เพียงพอในการชำระหนี้ กระทั่งกลายเป็น "หนี้เสีย" ในภายหลังนั่นเอง

เทคนิคขอเพิ่ม วงเงินบัตรเครดิต KTC ให้ง่ายขึ้น

การพิจารณาขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต KTC  นั้นอาจทำให้หลายคนกังวลว่าจะไม่ผ่านการอนุมัติ ดังนั้น วันนี้ ESTO จึงมีเคล็ด (ไม่) ลับมาบอกผู้ถือบัตรเครดิต KTC เงินเดือน 15,000 ทุกคนกัน


1. หมั่นใช้บัตรเครดิตใบนั้นสม่ำเสมอ

การใช้บัตรเครดิตอย่างสม่ำเสมอจะเป็นการสร้างเครดิตให้กับเราได้ โดยจำเป็นต้องมีการใช้และจ่ายครบตรงเวลา หรือก่อนเวลา และเต็มจำนวน ซึ่งหากเรามีการสร้างเครดิตที่ดีเช่นนี้อยู่เสมอ ๆ บางธนาคารก็อาจปรับเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตให้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องทำเรื่องขอ และต้องใช้ระยะเวลาเกิน 6 เดือนจนถึง 1 ปี


2. ยื่นเอกสารพร้อม Statement เงินฝาก

สำหรับผู้ถือ บัตรเครดิต KTC เงินเดือน 15,000 ที่ต้องการได้ วงเงินบัตรเครดิต KTC สูงขึ้้น... การขอยื่นเอกสาร Statement เงินเดือนของเรา พร้อมบัญชีเงินฝากก็สามารถช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้เช่นกัน


3. ฐานเงินเดือนขึ้น ขอเพิ่มวงเงิน

หลายบริษัทย่อมมีการปรับเงินเดือนพนักงานประจำปีอยู่แล้ว สำหรับผู้ที่ได้รับการปรับเงินเดือนขึ้น หรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งนั้น ก็สามารถยื่นเรื่องขอเพิ่มวงเงินถาวรได้ โดยเราจะต้องติดต่อไปยังธนาคาร เพื่อให้มีการพิจารณาเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต KTC ของเรา
บัตรเครดิต KTC เงินเดือน 15,000 : KTC VISA PLATINUM

บัตรเครดิต KTC Visa สำหรับผู้มีเงินเดือน 15,000 ขึ้นไป นับเป็นบัตรเครดิตเริ่มต้นที่ Frist Jobber สามารถสมัครได้ง่าย ใช้งานไม่ยุ่งยาก มาพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายจากทาง KTC อีกทั้งเครือ Visa ยังได้รับการรองรับสามารถใช้จ่ายได้ทั่วโลก


สิทธิประโยชน์บัตรเครดิต KTC VISA PLATINUM เงินเดือน 15,000 เบื้องต้น

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
 • สามารถแบ่งผ่อนชำระ 0.74% (ดอกเบี้ยพิเศษ)

 • ทุก 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รับ 1 คะแนน KTC FOREVER เพื่อแลกสินค้า / บริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และคะแนนไม่มีวันหมดอายุ
 • บริการผู้ช่วยส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 8,000,000 บาท
 • เบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตได้เต็มวงเงินของยอดคงเหลือในขณะนั้น หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท / วัน
 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่บัตรเครดิต KTC รับความคุ้มครองอุบัติเหตุวงเงิน สูงสุด 300,000 บาท นาน 90 วันนับจากวันที่เปิดใช้บริการบัตรฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

 

สมัครบัตรเครดิต KTC VISA PLATINUM
 เงินเดือน 15,000 คลิก!!


ทั้งนี้วงเงินบัตรเครดิต KTC ของผู้ถือบัตรเครดิต KTC เงินเดือน 15,000 ขึ้นไปนั้น จะขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ของเราด้วยเช่นกัน ดังนั้น การสร้างเครดิตที่ดีก็เป็นหนึ่งช่องทางที่ง่าย และได้ผลยั่งยืนในการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต ตลอดจนการขอสินเชื่อต่าง ๆ จากสถาบันการบันอีกด้วย
เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์