รูปบทความ ผ่อนบ้านไม่ไหวในปี 2563 รีไฟแนนซ์บ้านดีไหม บทความนี้มีทางออก

ผ่อนบ้านไม่ไหวในปี 2563 รีไฟแนนซ์บ้านดีไหม บทความนี้มีทางออก


“บ้าน” เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากมีไว้ในครอบครองและเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนฝันอยากจะมี การที่จะมีบ้านสักหลังก็ต้องใช้เงินก้อนใหญ่พอสมควร สมัยนี้ก็คงจะเกือบหลักล้านเป็นต้นไป หรือว่าบางครอบครัวอาจจะใช้กรณีของการผ่อนชำระในระยะเวลาหลายปี แต่ในปัจจุบันเจอสถานการณ์ Covid-19 ทำให้รายได้ลดน้อยลง อาจจะมีการลดเงินเดือนหรือการเลิกจ้างเกิดขึ้น แต่ภาระต่าง ๆ ก็ยังคงเท่าเดิมและหากใครที่ผ่อนบ้านอยู่ก็คงเป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะเงินอาจจะไม่พอในการผ่อนและใช้ชีวิต ผ่อนบ้านไม่ไหวในปี 2563 อาจจะหนักหน่วงและใช้เวลานานในการกลับมาให้สภาพสถานการณ์เป็นปกติ หลายคนอาจจะต้องหาทางออกให้ครอบครัวอยู่รอด และหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยเรื่อง ผ่อนบ้านไม่ไหวในปี 2563 ได้คือ การรีไฟแนนซ์บ้าน นั่นเองผ่อนบ้านไม่ไหวในปี 2563 : รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร?


รีไฟแนนซ์บ้าน เป็นวิธีที่สำคัญสำหรับคนที่ผ่อนบ้านไม่ไหวในปี 2563 ควรทำความเข้าใจและรู้จักกับการรีไฟแนนซ์นี้ไว้ เพราะเมื่อเราผ่อนบ้านครบ 3 ปีแล้ว ดอกเบี้ยบ้านก็จะสูงขึ้น การรีไฟแนนซ์ทำให้ดอกเบี้ยบ้านลดลง เงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดก็สามารถไปหักเงินต้นได้มากขึ้น ทำให้ผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้นและประหยัดดอกเบี้ยได้อีกด้วย โดยการรีไฟแนนซ์บ้าน คือ การยกยอดหนี้คงเหลือ ณ สิ้นสุดงวดสุดท้ายของปีที่ 3 ไปเป็นวงเงินกู้ของสินเชื่อบ้านฉบับใหม่ที่เรารีไฟแนนซ์ และคำนวณการผ่อนสินเชื่อด้วยตารางการผ่อนสินเชื่อบ้านแบบลดต้นลดดอก


เมื่อรู้ความสำคัญของการรีไฟแนนซ์บ้านสำหรับผู้ที่ผ่อนบ้านไม่ไหวในปี 2563 แล้ววันนี้ Esto จะมาแนะนำธนาคารที่รีไฟแนนซ์สุดคุ้มว่าธนาคารไหนมีการบริการสินเชื่อการรีไฟแนนซ์อย่างไรบ้างผ่อนบ้านไม่ไหวในปี 2563 รีไฟแนนซ์กับธนาคารกรุงศรี


ผ่อนบ้านไม่ไหวในปี 2563 รีไฟแนนซ์กับธนาคารกรุงศรี

ผ่อนบ้านไม่ไหวในปี 2563 : สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ ลักษณะเด่นของการรีไฟแนนซ์ของธนาคารนี้คือ มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ทำให้เราประหยัดได้มากขึ้น สามารถผ่อนชำระสูงสุดนาน 30 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระรวมกับอายุของผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี) และจะได้วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน นอกจากนี้ยังมีวงเงินเหลือ กู้เพิ่มสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช*ได้อีกด้วยและโปรสำหรับรีไฟแนนซ์กับธนาคารกรุงศรี คือ ฟรีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกันในการรีไฟแนนซ์

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติมของสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช


คุณสมบัติของผู้ต้องการรีไฟแนนซ์กับธนาคารกรุงศรี

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี
 • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ ซึ่งสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ได้


เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารกรุงศรี

 • เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี), สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) และสำเนาใบมรณบัตรและทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
 • เอกสารแสดงรายได้ กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือสำเนาสลิปเงินเดือน (ฉบับล่าสุด) (สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น Commission), หนังสือรับรองโบนัสประจำ (ถ้ามี), สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น Commission), แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (50 ทวิ และ ภงด.90/91) พร้อมใบเสร็จการชำระภาษีย้อนหลัง 2 ปี และกรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนการค้า ไม่เกิน 3 เดือน, สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ผู้กู้ร่วม ไม่
 • เอกสารด้านหลักประกัน ได้แก่ สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า), ใบอนุญาตปลูกสร้าง/หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14), สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (กรณีถ้ามีสัญญาเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นและอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ), แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป, สำเนาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินเดิม, สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด


ช่องทางการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารกรุงศรี

 • สมัครได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ (ในวันทำการ)
 • ติดต่อทีมสินเชื่อบ้านกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 • ทำการสมัครหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินและโปรรีไฟแนนซ์บ้านทางโทรศัพท์ : 1572


ผ่อนบ้านไม่ไหวในปี 2563 รีไฟแนนซ์กับธนาคารไทยพาณิชย์


ผ่อนบ้านไม่ไหวในปี 2563 รีไฟแนนซ์กับธนาคารไทยพาณิชย์

ผ่อนบ้านไม่ไหวในปี 2563 : สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์กับธนาคารไทยพาณิชย์ โดยทางธนาคารจะให้วงเงินกู้สูงสด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน เฉพาะกรณีบ้านหลังแรกเท่านั้น สามารถผ่อนนานสูงสุด 30 ปี ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีมีผู้กู้ร่วมจะคำนวณระยะเวลาการผ่อนชำระของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุด และเลือกผ่อนได้สบายตามความต้องการได้ไม่ว่าจะกู้เพิ่มผ่อนเท่าเดิม หรือผ่อนน้อยลง ภาระลดลงได้ แต่เงื่อนไขจะต้องเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


คุณสมบัติของผู้ต้องการรีไฟแนนซ์กับธนาคารไทยพาณิชย์

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน 65 ปี
 • ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันทางการเงิน
 • มีสินเชื่อบ้านกับสถาบันการเงินอื่นไม่ต่ำกว่า 3 ปี


เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารไทยพาณิชย์

 • เอกสารยืนยันตัวตน จะมีเอกสารทั้งหมดดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารหลักประกัน จะต้องมีเอกสารทั้งหมดดังนี้ สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ (สำเนาโฉนด หน้า/หลัง), สัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงินเดิมและสำเนาใบเสร็จชำระเงินกู้งวดล่าสุดจากสถาบันการเงินเดิม
 • เอกสารยืนยันรายได้ กรณีผู้มีรายได้ประจำ เอกสารที่ต้องใช้สมัครมีดังนี้ หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน, เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน กรณีผู้มีธุรกิจส่วนตัว จะต้องใช้เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ), ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป, สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า และกรณีผู้มีอาชีพอิสระ จะต้องมีเอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)


ช่องทางการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารไทยพาณิชย์

คลิกผ่อนบ้านไม่ไหวในปี 2563 รีไฟแนนซ์กับธนาคารกสิกรไทย


ผ่อนบ้านไม่ไหวในปี 2563 รีไฟแนนซ์กับธนาคารกสิกรไทย

ผ่อนบ้านไม่ไหวในปี 2563 : สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์กับธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยต่ำ สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี สามารถกู้เพิ่มเติมจากยอดคงค้างจากสถาบันทางการเงินเดิม (จำนวนจะเท่ากับจำนวนส่วนต่างระหว่างวงเงินที่อนุมัติทั้งจำนวน หักด้วยยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันทางการเงินเดิม) และใช้เวลาอนุมัติไวเพียงแค่ 3 วันเท่านั้น ประเภทหลักทรัพย์ที่รองรับ ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุด ที่เดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน ต่อเติมที่อยู่อาศัยและโอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น ๆ ถือว่ามีความหลากหลายอย่างมาก


คุณสมบัติของผู้ต้องการรีไฟแนนซ์กับธนาคารกสิกรไทย

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • รายได้ในกรณีกู้เดี่ยว ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป กรณีกู้ร่วม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมต้องมีรายได้ 15,000 ต่อเดือนขึ้นไป
 • อายุงานกรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ อายุงานสามารถรวมที่ทำงานเก่าได้ โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน หรือที่ปัจจุบันต้องมีระยะเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และกรณีที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถมีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คนและต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • ผู้กู้ต้องมีเชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน 


เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารกสิกรไทย

 • เอกสารทั่วไป ได้แก่ แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อและหนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก/ร่วม), สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า), ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก/ร่วม), กรณีสมรสจดทะเบียน–สำเนาทะเบียนสมรส, กรณีสมรสไม่จดทะเบียน-หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน/สูติบัตรของบุตร, กรณีหม้าย-ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตรสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้าเปลี่ยน)
 • เอกสารทารเงิน กรณีผู้มีรายได้ประจำ ได้แก่ สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)/สลิปโบนัส, เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง กรณีข้าราชการบำนาญ จะต้องมีใบแนบหนังสือสั่งจ่ายและเอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง และถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่น ๆ ต้องแนบเอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลังหรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ จะต้องมีเอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการและเอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ และกรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระ จะต้องมีเอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลังหรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อยและเอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ ด้วย
 • เอกสารหลักทรัพย์ (รีไฟแนนซ์) จะต้องมีใบเสร็จการผ่อนค่างวดเดือนล่าสุดและสำเนาสัญญากู้เงินสถาบันการเงินเดิม


ช่องทางการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารกสิกรไทย

สมัครที่ธนาคารสาขาใกล้เคียงผ่อนบ้านไม่ไหวในปี 2563 รีไฟแนนซ์บ้านถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับใครผ่อนบ้านไม่ไหว ในช่วงเศรษฐกิจกำลังย่ำแย่ เงินเดือนก็ลดน้อย เงินไม่คล่อง การรีไฟแนนซ์บ้านทำให้ดอกเบี้ยบ้านลดลง เงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดก็สามารถไปหักเงินต้นได้มากขึ้น ทำให้ผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้นและประหยัดดอกเบี้ยได้อีกด้วย แบบนี้ก็สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้สำหรับเรื่องการผ่อนบ้านได้เลย


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59