รูปบทความ รู้ไหม ทำไมถึงกู้ไม่ผ่าน

รู้ไหม ทำไมถึงกู้ไม่ผ่าน


การซื้อคอนโดมิเนียมในฝันเพื่ออยู่อาศัยเองสักห้องก็เปรียบได้กับการลงทุนอย่างนึง ในวันข้างหน้าคุณอาจมีครอบครัว จึงต้องขยับขยายที่พักอาศัยจากคอนโดเป็นบ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮมเพื่อให้ลูกน้อยได้มีพื้นที่วิ่งเล่น ดีกว่าการอยู่บนตึกสูงที่แสนจะแออัด ดังนั้นการซื้อคอนโดนอกจากจะต้องวางแผนเลือกทำเล เลือกคุณภาพ เลือกให้เหมาะสมกับไลฟ์ไสตล์ของเรา

สิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญไม่แพ้กันคือการวางแผนด้านการเงิน เพราะการซื้อคอนโดต้องใช้เงินก้อนใหญ่ คงไม่สามารถชำระด้วยเงินสดได้เพียงครั้งเดียว จึงต้องใช้บริการขอสินเชื่อจากทางธนาคาร แต่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับการอนุมัติ แล้วทำไมเราถึงโดนปฏิเสธสินเชื่อล่ะ ? สาเหตุหลักๆ ที่ขอกู้ไม่ผ่านนั้นล้วนมาจากตัวผู้ขอกู้เอง Estopolis จึงได้รวบรวมสาเหตุทั้ง 8 ข้อว่ามีอะไรบ้างมาไว้พิจารณาให้ดีกันก่อนยื่นกู้ซื้อคอนโด


1. เคยเป็นคนมีประวัติ

ผู้กู้ติดแบล็คลิสต์หรือติดปัญหาหนี้เก่า ได้แก่ ปัญหาค้างชำระหนี้ ถูกพักชำระหนี้โดยรัฐบาลหรือธนาคาร เช่น ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ถูกแจ้งข้อหาทุจริตหลอกลวงประชาชน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกระบุไว้ในรายงาน หากไม่ดำเนินการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น รายงานข้อมูลเครดิตก็จะมีความผิดปกติ จึงทำให้ถูกปฏิเสธสินเชื่อ

บุคคลธรรมดาสามาถขอดูข้อมูลเครดิตบูโรได้ที่ธนาคารบางแห่งหรือศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ดังต่อไปนี้

ที่มาภาพ : บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)


โดยเอกสารที่ต้องเตรียมก็คือ บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าว(ตัวจริง) นำมาแสดง โดยมีอัตราค่าบริการ 100 บาท


2. สอบตกเกณฑ์ขั้นต่ำ

ธนาคารจะกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในการอนุมัติสินเชื่อบ้าน โดยที่ผู้กู้ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่เกิน 65 ปี เพราะตามหลักสากลการที่ผู้กู้จะได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือไม่นั้น จะนำอายุของผู้กู้และระยะเวลาที่ขอกู้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

นอกจากอายุแล้ว อาชีพก็เป็นส่วนสำคัญที่ใช้พิจารณาในการขอสินเชื่อ ถึงแม้อายุของผู้ขอกู้จะผ่านเกณฑ์พิจารณา แต่ถ้ามีอาชีพไม่เป็นหลักแหล่ง ไม่มีรายได้แน่นอน ถือว่าผู้กู้ไม่มีความสามารถและความน่าเชื่อถือในการผ่อนชำระหนี้สิน


3. Credit scoring ต่ำกว่าเกณฑ์

เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อนั้น ธนาคารจะพิจารณาจากการกรอกแบบฟอร์ม ซึ่งฟอร์มดังกล่าวก็จะมีฐานข้อมูลลูกค้า ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นต้น หลังจากที่ได้ข้อมูลดังกล่าวแล้วก็จะนำไปคำนวณเพื่อหาคะแนนสินเชื่อว่ามีความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่ ถ้ามีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ก็จะไม่ผ่านพิจารณา

4. หลักประกันไม่ดีพอ

การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างคอนโดนั้นจะกลายเป็นทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งก็จะนำมาใช้เป็นตัวพิจารณาด้วย ในกรณีที่คุณไม่สามารถผ่อนชำระได้ต่อ ธนาคารก็จะนำหลักประกันนี้ขายทอดตลาดเพื่อชดใช้หนี้ต่อไป ซึ่งคำจำกัดความของหลักประกันที่มีสภาพคล่องสูงก็คือ ที่ดินหรือที่อยู่อาศัยที่มีถนนเข้าออกได้สะดวก มีระบบสาธารณูปโภค รวมไปถึงระยะทางที่ไปสู่สถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการในการซื้อที่อยู่อาศัย


5. ทุนสำรอง

เหตุผลที่ธนาคารขอเรียกดูสมุดบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือนนั้น เพื่อดูว่ามีเงินฝากในบัญชีของผู้กู้ว่ามีสภาพคล่องมากน้อยเพียงใด เพราะนี่ก็ถือว่าเป็นหลักประกันอย่างหนึ่ง ถึงแม้ว่าเงินในบัญชีจะไม่ได้มีไว้เพื่อชำระหนี้ แต่เป็นแหล่งเงินทุนสำรองที่นำมาชำระหนี้แทนได้ หากผู้กู้มีเงินฝากในบัญชีในระดับที่น่าเชื่อถือจะช่วยให้ง่ายต่อการอนุมัติสินเชื่อ

6. ความสัมพันธ์ไม่เกี่ยวข้องกัน

กรณีที่มีผู้กู้ร่วมต้องมีความเกี่ยวข้องกันโดยทางสายเลือด เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง หรือเกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย เช่น สามีภรรยา ถ้าหากผู้กู้ร่วมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้จะถูกธนาคารปฎิเสธสินเชื่อได้


7. นโยบายที่แตกต่างกัน

ในส่วนที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้กู้ เพราะเป็นเรื่องภายในของทางธนาคารแต่ละแห่งที่มีนโยบาย เงื่อนไข ข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไป เช่น จำนวนเงินขั้นต่ำ-ขั้นสูงในการอนุมัติสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย หรือจำกัดรูปแบบการปล่อยกู้ให้กับหลักประกันบางประเภท เช่น ที่ดิน ห้องชุด อาคารพาณิชย์ เป็นต้น

8. ปัจจัยภายนอก

อีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้กู้ไม่สามารถควบคุมได้ เพราะเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการอนุมัติสินเชื่อ เช่น เศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น ภาวะเงินเฟ้อ ปัญหาสงคราม เป็นต้น ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผู้ขอสินเชื่อทั้งสิ้น เมื่อผู้กู้มีปัญหาด้านการเงิน ก็จะมีปัญหาการผ่อนชำระตามมาอย่างแน่นอน เป็นเหตุให้ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อนั่นเองท้ายนี้ Estopolis ขอให้ทุกท่านเฮง เฮง เฮงในการขอสินเชื่อกันทุกท่าน หากผู้ขอสินเชื่อท่านใดที่ถูกปฏิเสธสามารถยื่นเรื่องขอเหตุผลที่ธนาคารไม่อนุมัติได้ จะได้รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรที่ทำให้เราไม่ผ่านการอนุมัติและนำไปปรับปรุงตัวเสียใหม่ เพื่อให้หนทางในการขอสินเชื่อในวันข้างหน้าผ่านฉลุย


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59