รูปบทความ แค่รู้จักลงทุน ก็ได้ลดหย่อนภาษี 2562 สิทธิประโยชน์ที่คนรุ่นใหม่ควรรู้

แค่รู้จักลงทุน ก็ได้ลดหย่อนภาษี 2562 สิทธิประโยชน์ที่คนรุ่นใหม่ควรรู้

นอกจาก “ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว ปี 2562 ” ที่ทุกคนควรได้รับแล้ว ก็ยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่ซ่อนอยู่ในการลงทุนในชีวิตประจำวัน....ซึ่งหลายคนคงคุ้นหูกันดีอยู่แล้วกับ กลุ่มเงินประกัน, เงินออม หรือกองทุนต่างๆ ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนที่ค่อนข้างได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่และด้วยวิธีการซื้อขาย รวมถึงขั้นตอนการดูแลบริหารที่ไม่ค่อยซับซ้อน แถมยังเป็นหนึ่งในรายการลดหย่อนภาษี 2562 ที่สามารถทำกำไรให้กับผู้ลงทุนได้ค่อนข้างแน่นอน จึงทำให้หลายคนเลือกที่จะลงทุนกับตรงนี้มากขึ้น แต่จะมีประกันตัวใด กองทุนประเภทใดที่ใช้เป็นรายการลดหย่อนภาษี 2562 ได้บ้างนั้น ต้องไปดูพร้อมๆ กัน


เงินประกัน : รายการลดหย่อนภาษี 2562 ที่ไม่อยากให้มองข้าม

เริ่มกันที่...รายการลดหย่อนภาษีใกล้ตัว ที่เรามักพบเจอกันอยู่แล้วในชีวิตการทำงาน นั่นก็คือ กลุ่มเงินประกันต่างๆ ซึ่งบางคนอาจจะมองว่า “เงินจำนวนนี้ จ่ายไปแล้วเสียเปล่า?” บ้างก็ว่า “จ่ายไป ก็แทบไม่มีโอกาสได้ใช้อยู่ดี”  แต่อย่างน้อย กลุ่มเงินประกันที่เราต้องจ่ายกันทุกเดือน ก็สามารถใช้ลดหย่อนภาษี 2562 ได้เกือบ 9,000 บาทเลยทีเดียว!


1. รายการลดหย่อนภาษี 2562 : เงินประกันสังคม

ปกติเราจะโดนหัก 5% เพื่อเข้าสมทบกองทุนประกันสังคมกันอยู่แล้วทุกเดือน ซึ่งสามารถใช้ลดหย่อนภาษี ได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดอยู่ที่ปีละ 9,000 บาท (โดยคำนวณจากรายได้สูงสุดที่เดือนละ 15,000 บาท)


2. เบี้ยประกันชีวิต : รายการลดหย่อนภาษี 2562 ที่ต้องมีระยะคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป

สำหรับเบี้ยประกันชีวิตจะมีทั้ง ประกันชีวิตแบบทั่วไป จะใช้ลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงได้ไม่เกิน 100,000 บาท ส่วน ประกันชีวิตแบบบำนาญ จะลดหย่อนภาษีได้ 15% ของรายได้ โดยไม่เกิน 200,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

 • และหากใครมีประกันชีวิตแบบทั่วไปอยู่แล้ว แต่ไม่ครบ 1 แสนบาท ก็สามารถนำเบี้ยประกันบำนาญไปรวมเพื่อให้ครบ 1 แสนก่อนได้ แล้วจึงนำส่วนที่เหลือไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญได้ 15% ของเงินได้ โดยไม่เกิน 200,000 บาท


3. รายการลดหย่อนภาษี 2562 : เบี้ยประกันสุขภาพ

เรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วย ไม่เกิน 15,000 บาท/ปี เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับประกันสุขภาพที่ใช้ได้ จะประกอบด้วย...


 • ประกันที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ
 • ประกันภัยโรคร้ายแรง
 • ประกันภัยการดูแลระยะยาว
 • ประกันอุบัติเหตุ เฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล, ทุพพลภาพ, สูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก


4. รายการลดหย่อนภาษี 2562 : เบี้ยประกันสุขภาพบิดา-มารดา

ในกรณีที่เป็นประกันสุขภาพของพ่อแม่ก็ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาทเช่นกัน โดยบิดา-มารดาจะต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ขอหักลดหย่อนเกิน 30,000 บาทขึ้นไป

 • และหากมีลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2562 ได้หลายคน จะต้องนำสิทธิ์นั้นมาหารเฉลี่ยกัน เช่น ลูก 2 คน ก็จะแบ่งค่าลดหย่อนภาษี 2562 กันคนละ 7,500 บาทนั่นเอง
กองทุน : รายการลดหย่อนภาษี 2562 ที่ยิ่งซื้อก็ยิ่งได้

อย่างที่รู้กันว่า...ปัจจุบันกองทุนมีหลากหลายประเภท หลากหลายหน่วยงาน สามารถเลือกซื้อได้ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งแต่ละตัวก็ทำกำไรให้เราได้แตกต่างกันไป มากน้อยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ซื้อเอง โดยรายการกองทุนที่ใช้ลดหย่อนภาษี 2562 นั้น ก็มีอยู่หลายแบบ หลากเงื่อนไข เริ่มต้นที่…1. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF : รายการลดหย่อนภาษี 2562 สูงสุด 15%

เชื่อว่านักลงทุนหลายคนคงรู้จักชื่อ กองทุน LTF กันบ้างแล้ว ซึ่งใครที่เคยซื้อกองทุนประเภทนี้ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป จะต้องถือครองอย่างน้อย 7 ปี หรือ 5 ปี 2 วัน


โดยกองทุน LTF จะลดหย่อนภาษี 2562 ได้เท่าไรนั้น? จะต้องดูจากจำนวนรายได้สุทธิ โดยผู้ซื้อสามารถนำมาเป็นรายการลดหย่อนภาษี 2562 ได้สูงสุด 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีนั่นเอง ส่วนกำไรจากการขายต่อ (Capital Gain) ก็ยังไม่ต้องเสียภาษีอีกด้วย

 • เช่น นาย A มีรายได้สุทธิ 2 ล้านบาท และต้องเสียภาษีในอัตรา 30% หรือ 600,000 บาท แต่พอซื้อกองทุน LTF ไป 10% ของรายได้ หรือเป็นเงิน 200,000 บาท พอหักออกจากรายได้ก็จะเหลือ 2,000,000 - 200,000 = 1,800,000 บาท แล้วค่อยนำไปคำนวณค่าภาษีที่ต้องจ่าย 1,800,000 x 30% ก็จะเหลือเพียง 540,000 บาทเท่านั้น


2. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF : รายการลดหย่อนภาษี 2562 สูงสุด 15%

หรือพูดง่ายๆ กองทุน RMF ก็คือ การออมเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้ในวัยเกษียณ แถมยังได้ผลตอบแทนจากการลดหย่อนภาษี 2562 สูงสุด 15% ของเงินได้พึงประเมิน โดยไม่เกิน 500,000 บาท

 • และต่อให้เราจะมีกองทุนอื่นๆ อย่าง กองทุนสำรองชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือประกันชีวิตแบบบำนาญ ก็รวมกันได้ไม่เกิน 500,000 บาทอยู่ดี


3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : รายการลดหย่อนภาษี 2562 สูงสุด 10,000 บาท/ปี

สำหรับบริษัทไหนที่มีการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน จะนำไปลดหย่อนภาษี 2562 ตามที่จ่ายจริงได้ไม่เกินปีละ 10,000 บาท โดยส่วนต่างที่เกินไปนั้นจะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องนำรวมกับส่วนที่ต้องเสียภาษี ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องไม่เกิน 15% ของรายได้ และต่ำกว่า 490,000 บาท

 • หรือหากมีรายการกองทุนลดหย่อนภาษีอื่นๆ ด้วย ก็รวมกันได้ไม่เกิน 500,000 บาท เช่นเดียวกับกองทุน RMF


4. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ : รายการลดหย่อนภาษี 2562 ไม่เกิน 15%

ส่วนใครที่รับราชการ แล้วส่งเงิน 3% เข้ากองทุนกบข. อยู่ทุกเดือน จะขอลดหย่อนภาษี 2562 ได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15% ของจำนวนเงินได้ที่ต้องเสียภาษี หากรวมกับกองทุนอื่นๆ ก็ได้ไม่เกิน 500,000 บาทเช่นเคย


5.กองทุนครูโรงเรียนเอกชน : รายการลดหย่อนภาษี 2562

และสำหรับครู-อาจารย์โรงเรียนเอกชนที่จ่ายเงินเข้ากองทุนก็ลดหย่อนภาษี 2562 ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง และไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเช่นกัน


6.กองทุนการออมแห่งชาติ : รายการลดหย่อนภาษี 2562 สูงสุด 13,200 บาท

ในขณะที่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติเองก็สามารถหักค่าลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 13,200 บาท/ปี โดยคำนวณจากจำนวนที่จ่ายจริงนั่นเอง
อสังหาริมทรัพย์ : รายการลดหย่อนภาษี 2562 เพื่อคนอยากมีบ้าน

หากมีเงินลงทุนอยู่สักก้อน อยากน่าลองลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ดูสักครั้ง เพราะปีนี้กลุ่มอสังหาฯ ถูกยกให้เป็นรายการลดหย่อนภาษี 2562 ที่สามารถขอหักภาษีตามที่จ่ายจริงได้เกือบ 100,000 บาท ไหนจะรายการบ้านหลังแรกที่ให้ผู้กู้สามารถเฉลี่ยการลดหย่อนได้ถึง 5 ปี รวม 20% ของราคาอสังหาฯ อีกด้วย1. ดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย : รายการลดหย่อนภาษี 2562 เพื่อคนเช่าซื้อบ้าน-คอนโด

สำหรับคนที่วางแผนจะกู้ยืมสถานบันการเงินในไทยไปซื้อที่อยู่อาศัย สามารถนำรายการที่จ่ายไปมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง ทั้งการกู้ซื้อเพื่อสร้างที่อยู่บนที่ดินของตนเอง หรือกู้ซื้อคอนโด โดยจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท

 • แม้ว่าจะซื้อหลายที่พร้อมกัน หรือกู้ร่วมกันหลายคน ก็ได้ไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งผู้กู้แต่ละคนจะต้องแบ่งดอกเบี้ยในการลดหย่อนให้เท่าๆ กัน


2.บ้านหลังแรก : รายการลดหย่อนภาษี 2562 ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ใครที่ซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยหลังแรกในช่วง 13 ต.ค. - 31 ธ.ค. 59 ที่ผ่านมา ก็สามารถนำมาสิทธิ์นี้มาใช้เป็นรายการลดหย่อนภาษี 2562 ได้ ถึง 5 ปี โดยเฉลี่ยเดือนละ 4% หรือรวมกันไม่เกิน 20% ของราคาอสังหาฯ ที่ซื้อไป

 • เช่น ซื้อบ้านหลังแรกมา 3 ล้านบาท ก็จะได้ค่าลดหย่อนเป็นเงิน 600,000 บาท พอนำมายื่นเรื่องขอลดหย่อนภาษีเป็นเวลา 5 ปี ก็จะสามารถลดหย่อนได้ปี 120,000 บาทนั่นเอง (ไม่รวมกับรายการลดหย่อนภาษีจากดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านด้วย)ความจริงแล้ว รายการลดหย่อนภาษี 2562 เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกควรรู้ และศึกษารายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ทุกปี เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง อีกทั้งปัจจุบันยังมีการปรับเปลี่ยนวิธียื่นภาษีให้ง่าย และสะดวกรวดเร็วขึ้น ไม่จำเป็นต้องเดินถือเอกสารไปยื่นที่กรมสรรพากรด้วยตัวเองแล้วเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59