รูปบทความ สมัครออนไลน์ สินเชื่อบ้าน UOB 2563 มีโปรฯ อะไรบ้าง อนุมัติกี่วัน

สมัครออนไลน์ สินเชื่อบ้าน UOB 2563 มีโปรฯ อะไรบ้าง อนุมัติกี่วัน


ปัจจุบันทางธนาคารมีทางเลือกสินเชื่อบ้านให้กับลูกค้ามากมาย เพื่อตอบสนองคนที่ต้องการมีบ้านและมีกำลังในการผ่อนชำระในระยะเวลานาน วันนี้ ESTO เลยจะมาแนะนำ สินเชื่อบ้าน UOB 2563 ว่าตอนนี้กำลังมีโปรโมชันอะไรบ้าง หากเราสมัครผ่านช่องทางออนไลน์


สินเชื่อบ้าน UOB 2563 – ซื้อบ้านมือหนึ่งอย่างเดียว ?

สินเชื่อบ้าน UOB 2563 มาพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งกู้ซื้อบ้านใหม่และบ้านมือสอง ด้วยการอนุมัติวงเงินสูงสุด 100% โดยการยื่นขอสินเชื่อบ้านของ UOB จะแบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่...


สินเชื่อบ้าน UOB 2563

ที่มา: www.uob.co.th/personal/loans/housing


1. สินเชื่อบ้านของ UOB 2563 - กรณีซื้อบ้านใหม่

 • สินเชื่อบ้านของ UOB จะให้วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ 90-95% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินและ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด)

2. สินเชื่อบ้านของ UOB 2563 - กรณีซื้อบ้านมือสอง

 • สินเชื่อบ้านของ UOB จะให้วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมินและ 80-90% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมินและ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด)

3. สินเชื่อบ้านของ UOB 2563 - กรณีก่อสร้างบ้าน

 • สินเชื่อบ้านของ UOB จะให้วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมินที่ดินรวมกับค่าก่อสร้างบ้าน (70% ของราคาประเมินที่ดิน บวก 100% ของราคาประเมินค่าก่อสร้างบ้าน)


และสามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท (15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด) 


สินเชื่อบ้าน UOB 2563 เพื่อรับโปรโมชันพิเศษ
https://bit.ly/31yEXurสินเชื่อบ้าน UOB 2563 – โปรโมชันอัตราดอกเบี้ย

 • สำหรับโปรโมชันลูกค้าสินเชื่อบ้าน UOB ที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 63 และจดจำนองภายใน 31 ต.ค. 63 จะมีดังนี้..


อัตราดอกเบี้ยซื้อบ้านใหม่ 'สินเชื่อบ้าน UOB' สำหรับโครงการของบริษัทมหาชน

สมัครสินเชื่อบ้าน-UOBอัตราดอกเบี้ยซื้อบ้านใหม่ 'สินเชื่อบ้าน UOB' สำหรับโครงการที่ธนาคารสนับสนุน

สมัครสินเชื่อบ้าน-UOB
สินเชื่อบ้าน UOB 2563 – โปรโมชันสำหรับการสมัครออนไลน์


สินเชื่อบ้าน uob 2563

ที่มา: www.uob.co.th/personal/loans/housing


 • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท เมื่อธนาคารได้รับใบสมัครสินเชื่อบ้าน UOB 2563  พร้อมเอกสารครบถ้วนผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น โดยธนาคารจะจัดส่ง Starbucks e-Coupon ไปตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 45 วัน
 • ทราบผลพิจารณาเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการจากวันที่ธนาคารได้รับในสมัครสินเชื่อบ้าน UOB 2563 พร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์และธนาคารสามารถติดต่อลูกค้าและสถานที่ทำงานของลูกค้าเพื่อยืนยันสถานะการเป็นพนักงานขององค์กรได้ 


สินเชื่อบ้าน UOB 2563 – คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อบ้าน UOB

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท
 • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว)
 • อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ : ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไปและหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector) และไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed) 


สินเชื่อบ้าน UOB 2563 – เอกสารประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อบ้าน UOB

เอกสารส่วนตัวในการสมัครสินเชื่อบ้าน UOB 2563

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน 
 • ทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สมรส (ถ้ามี)


เอกสารด้านหลักทรัพย์ในการสมัครสินเชื่อบ้าน UOB 2563

 • โฉนดที่ดินทุกหน้า
 • สัญญาจะซื้อจะขาย
 • หลักฐานการผ่อนดาวน์
 • กรณีไถ่กอนจากสถาบันการเงินอื่น > สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13), หลักฐานการผ่อนชำระต่อเนื่อง 12 เดือนและสัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง
 • กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน > ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน, แบบแปลนสิ่งปลูกสร้างหรือพิมพ์เขียวและสัญญาว่าจ้างหรือใบเสนอราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมา


เอกสารด้านการเงินในการสมัครสินเชื่อบ้าน UOB 2563

 • สลิปเงินเดือนล่าสุดและหนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)
 • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว > ทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และหนังสือบริคณห์สนธิรายละเอียดเพิ่มเติม สมัครออนไลน์ สินเชื่อบ้าน UOB 2563

https://www.uob.co.th/personal/loans/housing/uob-homeloan.pageเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59