รูปบทความ เงินเดือนเท่านี้ กู้ได้เท่าไร กับหลักการคำนวนรายได้ของธนาคาร

หลักการคำนวนรายได้ต่อเดือน ก่อนนำไปคำนวณสินเชื่อ (สำหรับมนุษย์เงินเดือน)

เวลาที่ไปยังโครงการ แล้วเราอยากรู้ว่าสามารถยื่นกู้ได้เท่าไร ทีมเซลมักจะถามถึงเงินเดือน แล้วก็ตอบเลยว่ากู้ได้หรือไม่ได้ ซึ่งนั่นเป็นการคิดคำนวณที่ลวกเกินไป คุณอาจจะมีรายได้บางอย่างที่ธนาคารคิดเพิ่มให้นอกจากฐานเงินเดือน หรือคุณอาจจะไม่สามารถกู้สินเชื่อผ่านได้แต่คุณกลับได้ใบจองกลับบ้านมา  เอาเป็นว่าในบทความนี้ เรามาดูกันดีกว่าว่ารายได้ที่แท้จริงที่ธนาคารจะนำไปคิดในการปล่อยสินเชื่อมีอะไรบ้าง และให้เท่าไร 

1. ขั้นที่ 1 แบ่งก้อนรายได้เป็น 3 ก้อน

1.1 ก้อนฐานเงินเดือน 

คือเงินเดือนตามฐานเงินเดือนเลย ไม่มีการหักลบประกันสังคม หรือภาษี ก้อนนี้ธนาคารจะคิดให้ 100% จากเงินเดือนในเดือนล่าสุดที่คุณได้  


1.2  ก้อนของรายได้อื่นๆ ที่ได้จากบริษัท

ก้อนนี้จะขึ้นอยู่กับว่ารายได้นั้นเป็นรายได้อะไร อัตราในการคิดก็จะแตกต่างกันไป ก่อนนี้เมื่อคำนวณเสร็จแล้วจะเอาไปบวกกับฐานเงินเดือนครับ


1.3 ก้อนหนี้ (ในระบบ)

ก้อนนี้เป็นก้อนที่เอาไว้ลบกับรายได้ด้านบนครับ วิธีคิดไม่ยาก แต่จะมีที่แปลก ๆ หน่อยก็ตรงหนี้บัตรเครดิต  
ว่าแล้ว... เรามาเริ่มเช็คที่ละก้อนกันเลยครับ 
A. ก้อนฐานเงินเดือน


ใช้ฐานเงินเดือนในเดือนสุดท้ายที่ได้รับเลยครับ ขอให้ปรากฏใน Statement ของธนาคาร และมีหลักฐานเป็นสลิปเงินเดือน ก็ใช้ได้เลยครับ  ใครที่พึ่งได้ขึ้นเงินเดือนก็อาจจะรอให้เงินเดือนก้อนใหม่ออกก่อนแล้วยื่นกู้ทันทีก็ได้ครับ ก็จะทำให้การยื่นกู้ง่ายขึ้น   

สำหรับก้อนนี้คิด 100% นะครับ ไม่ต้องหักลบกับอะไรทั้งสิ้น เก็บก้อนนี้เอาไว้ เดี๋ยวเราเอามาคำนวณในตอนสุดท้าย 

B. ก้อนรายได้อื่น ๆ จากบริษัท

คอนเสปของก้อนร้ายได้อื่น ๆ คือ

- อะไรที่ตายตัวได้เท่ากันทุกเดือน ธนาคารคิดให้ 100%

- อะไรที่ไม่เท่ากันทุกเดือน ธนาคารเฉลี่ยแล้วคิดให้ 50% 

- อะไรที่ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ธนาคารอาจจะไม่ทำมาคิดให้เลยครับ


1. ค่าคอมมิชชั่น

สำหรับคนที่ทำงานด้านงานขาย ฐานเงินเดือนอาจจะไม่สูง แต่ค่าคอมมิชชั่นอาจจะเยอะมากครับ  ...แต่ในความเป็นจริงธนาคารมองเงินส่วนนี้เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน ดังนั้นธนาคารจะคิดให้แค่ 50%  โดย..

จะนำค่าคอมมิชชั่นทั้ง 6 เดือนล่าสุดมาบวกกัน แล้วหาร 6 = เท่ากับค่าคอมมิชชั่นเฉลี่ยในแต่ละเดือน

ค่าคอมมิชชั่นเฉลี่ยต่อเดือน X 50% =  รายได้ที่สามารถเอาไปคิดเพิ่มได้

* ควรได้ค่าคอมมิชชั่นทุกเดือนนะครับ ถ้า 1 หรือ 2 เดือนใน 6 เดือนล่าสุดไม่ได้เลย ธนาคาอาจจะไม่คิดให้ทั้งหมดครับ 

2. ค่าโอที หรือค่าล่วงเวลา

ต้องได้ทุกเดือนอย่างต่ำ 6 เดือนนะครับ จะเท่าไรก็ได้  ธนาคารจะนำมาเฉลี่ย 6 เดือนแล้วคิดให้ 50% คล้ายกับค่าคอมมิชชั่นเลย 

ถ้ามีเดือนไหนที่ไม่ได้เลย ธนาคารอาจจะมองว่านโยบายของบริษัทมีการปรับเปลี่ยน และธนาคารอาจจะไม่นำมาคิดให้เลยก็ได้ครับ 
3. โบนัส

โบนัสเป็นรางวัลที่บริษัทให้เป็นประจำทุกปีครับ แต่บางที่อาจจะให้เป็นทุก 6 เดือน หรือทุก 3 เดือน ก็แล้วแต่นโยบายบริษัท ซึ่งธนาคารคิดให้ครับ ขึ้นอยู่กับว่าโบนัสเหล่านั้นคือโบนัสแบบไหน รายได้ก้อนนี้ธนาคารอาจจะดูย้อนถึง 2 ปีนะครับ  

- เอกสารที่ต้องมีหากจะให้ธนาคารคิดรายได้ตัวนี้ด้วยคือใบรับรองโบนัสที่ออกโดยบริษัท หรือเอกสารภงด.91 3.1 โบนัสตามผลกระกอบการ

เป็นรายได้ที่ไม่มั่นคง ธนาคารคิดให้ 50% หรือไม่คิดให้เลยครับ  

- กรณีที่ไม่คิดให้เลยคือมีบางงวดที่ไม่ได้  ซึ่งธนาคารอาจจะดูย้อนหลังถึง 2 ปี 

- หากได้ทุกงวด ธนาคารจะนำโบนัสทั้งหมด มาเฉลี่ยต่อเดือน แล้วคิดให้ที่ 50% 3.2 โบนัสที่ต้องได้แน่นอน 

อันนี้เป็นไปตามนโยบายบริษัท โดยในบริษัทที่ให้โบนัสกับพนักงานแบบไม่ต้องดูผลกระกอบการ และจำนวนที่พนักงานได้มีการฟิกเอาไว้ ไม่มีการสวิง ธนาคารจะนำมาเฉลี่ยเป็นรายได้ต่อเดือน แล้วคิดให้เต็ม ๆ 100% เลยครับ 

ยกตัวอย่างปีนี้ได้ 120,000 บาท  ก็ตกเดือนละ 10,000 บาท  เอา 10,000 ไปบวกกับฐานเงินเดือนได้เลย
4. รายได้อื่น ๆ

เช่นค่าน้ำมัน ค่าวิชาชีพ ค่าตำแหน่ง  ฯลฯ รายได้เหล่านี้ให้คิดเป็น 3 เคสครับ 

4.1 ได้ทุกเดือนในอัตราที่คงที่

เช่นค่าตำแหน่ง  วิชาชีพ ค่าเสื่อมอุปกรณ์ส่วนตัว(บางที่เหมาจ่ายทุกเดือนเท่ากันหมด) หากได้ทุกเดือน ในอัตราที่เท่ากันตลอด สามารถนำรายได้จำนวนนี้ไปบวกกับฐานเงินเดือนได้เลยครับ ธนาคารคิดให้ 100%


4.2 ได้ทุกเดือน แต่ไม่เท่ากัน  

ธนาคารจะนำมาเฉลี่ยหาว่าแต่ละเดือนได้เท่าไร แล้วคิดให้ที่ 50% ครับ  รายได้เหล่านี้เช่น ค่าเดินทางที่คิดตามกิโลเมตร ค่าทำงานนอกสถานที่ตามแต่โอกาส ค่าอาหารต่าง ๆ เป็นต้น  


4.3 ได้บ้างไม่ได้บ้าง 

ถ้าเป็นในบางเดือนได้ บางเดือนไม่ได้ โดยเฉพาะใน 6 เดือนล่าสุด ธนาคารอาจจะไม่นำมาคิดให้ครับ หลังจากได้รายรับทั้งหมดแล้ว ให้นำมารวมกันเอาไว้นะครับ ต่อไปเราจะมาดูเรื่องของหนี้กัน ว่าธนาคารคิดยังไง 


C. ก้อนหนี้ และรายจ่าย 

ธนาคารไม่คิดก้อนที่เป็นรายจ่ายนะครับ เช่นค่ากินอยู่ ค่าเดินทาง ค่าหอ(ซื้อคอนโดแล้วก็ไม่ต้องอยู่หอ) ธนาคารจะคิดก้อนที่เป็นภาระหนี้อย่างเดียวครับ โดยธนาคารจะดูข้อมูลจากบูโรเท่านั้น หมายความว่าหนี้นอกระบบธนาคารก็จะไม่นำมาคิดด้วยครับ 


1. หนี้ที่มีอัตราผ่อนตายตัว

เช่น สินเชื่อต่าง ๆ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ และการผ่อนของผ่านบัตรเครดิต  มีอัตราการผ่อนต่อเดือนเท่าไรก็ตามนั้นได้เลยครับ   เช่น ผ่อนบ้าน 10,000/ด.  ผ่อนรถ 3,000/ด. ผ่อนทีวีผ่านบัตร 5,000/ด. ก็จัดว่ามีภาระหนี้ต่อเดือน 10000+3000+5000 = 18,000 /เดือน    ...ตรงนี้เอาไปลบกับรายรับได้ตรง ๆ เลยครับ 

* ถ้ามีการผ่อนของผ่านบัตรเครดิตค้างอยู่ แนะนำให้ผ่อนให้หมด หรือโปะให้หมดก่อนนะครับ เพราะจริง ๆ แล้วมันเป็นมูลค่าไม่เยอะหรอก เพียงแต่งวดมันน้อย รายจ่ายต่อเดือนมันก็เลยสูง ซึ่งไม่ค่อยดีกับการกู้สินเชื่อครับ 


2. หนี้บัตรเครดิต

ถ้าคุณจ่ายเต็มจำนวนทุกเดือน ธนาคารถือว่าคุณไม่มีหนี้บัตรเครดิตนะครับ (อันนี้ไม่นับรวมการผ่อนของนะครับ ถ้าผ่อนของจะอยู่ข้อ 1 ด้านบน)


แต่ถ้าคุณเน้นจ่ายขั้นต่ำเป็นหลัก หรือจ่ายไม่เต็มคิดตามนี้ครับ 

((จำนวนที่ไม่ได้จ่าย 6 เดือน) หาร 6 ) x 10% = ภาระหนี้บัตรเครดิตต่อเดือน 


ธนาคารไม่ได้มองว่าปกติคุณจ่ายต่อเดือนเท่าไร แต่จะมองว่าคุณมีหนี้บัตรเหลือเฉลี่ยต่อเดือนเท่าไร และต้องจ่ายเป็นขั้นต่ำให้หนี้บัตรเท่าไร * บัตรเครดิตอาจจะเป็นหนี้ที่ไม่สูง แต่การผ่อนบัตรต่อเดือนอยู่ที่ 10% ซึ่งเป็นถ้าเทียบกับสินเชื่อ จะเป็นการผ่อนที่ใช้ระยะเวลาผ่อนหมด 1 ปีพอดี ถือว่าเป็นระยะเวลาที่สั้น ทำให้จำนวนที่ต้องจ่ายค่อนข้างสูง  หากคุณจะกู้สินเชื่อบ้านและคอนโด แนะนำให้ทำดังนี้ 

-  จ่ายเต็มจำนวนเป็นระยะเวลา 6 เดือนก่อนยื่นกู้สินเชื่อบ้านและคอนโด

- หากต้องรีบยื่นกู้ ให้จ่ายเต็มบัตรแบบเต็มจำนวนและทำการยกเลิกบัตรไปเลย  ซึ่งคุณสามารถเปิดบัตรใบเดิมได้อีกครั้งทั้นทีหลังจากธนาคารอนุมัติสินเชื่อแล้ว โดยไม่มีผลอะไรกับการอนุมัติสินเชื่อบัตร และวงเงินบนบัตร(อย่าบอกธนาคารว่ากู้สินเชื่อบ้านและคอนโดผ่านก็แล้วกัน)

สำหรับคำแนะนำในการจัดการกับหนี้บัตรเครดิตก่อนยื่นกู้สินเชื่อบ้านและคอนโดแบบละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Link นี้ครับ -วิธีจัดการกับหนี้บัตรเครดิต "ตกแต่งบัญชี" ยื่นสินเชื่อบ้านและคอนโด
สุดท้ายเมื่อได้ตัวเลขของทั้ง 3 ก้อนแล้วก็นำมาบวกลบกันครับ A.ก้อนฐานเงินเดือน + B. ก้อนรายได้เพิ่มเติม - C. ก้อนหนี้ในระบบ =   รายได้ที่แท้จริงต่อเดือน


ในแต่ละธนาคารอาจจะมีเกณฑ์การพิจารณาเรื่องรายได้ที่แตกต่างกันบ้างในรายละเอียดยิบย่อย ความเข้มงวด และความผ่อนปรนต่าง ๆ   แต่หลัก ๆ แล้วก็จะไม่ต่างกันมาก  และแน่นอนในบทความนี้คุณเจอรายได้ที่แท้จริงต่อเดือนของคุณแล้ว คุณสามารถนำไปคิดคำนวณต่อได้แล้วว่า  รายได้เท่านี้ สามารถกู้สินเชื่อบ้านและคอนโดได้เท่าไร บทความแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ต้องการจะกู้สินเชื่อ

-เงินเดือนเท่านี้กู้ซื้อคอนโดได้เท่าไร กับขั้นตอนการกู้-ผ่อนโดยละเอียด

-วิธีจัดการกับหนี้บัตรเครดิต "ตกแต่งบัญชี" ยื่นสินเชื่อบ้านและคอนโด


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59