รูปบทความ 5 ขั้นตอน การเคลียร์หนี้แบบ Snowball ก่อนยื่นกู้ซื้อคอนโด

ESTOPOLIS | 5 ขั้นตอน การเคลียร์หนี้แบบ Snowball ก่อนยื่นกู้ซื้อคอนโด


แม้ในปัจจุบันผู้ที่มีภาระหนี้อย่างอื่นจะสามารถยื่นกู้ซื้อคอนโดได้ แต่ว่าธนาคารก็จะมีเกณฑ์ในการตัดสินใจปล่อยสินเชื่อเหมือนกัน ซึ่งยอดหนี้เดิมและหนี้จากการผ่อนคอนโดรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 40-60% ของรายได้ต่อเดือน ซึ่งถ้ามากกว่า 40% จะเริ่มกู้ยาก เพราะธนาคารจะประเมินว่าคุณเป็นลูกหนี้ที่มีความเสี่ยง


ฉะนั้นก่อนจะยื่นกู้ซื้อคอนโด เราจึงต้องกลับมาดูหนี้ของตัวเองก่อน หากพบว่ามีหนี้เยอะเกินกำหนด ก็ควรรีบสะสางตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อง่ายต่อการขอกู้ในอนาคต ซึ่งวันนี้ Estopolis มาพร้อมกับ 5 วิธีการเคลียร์หนี้แบบ Snowball ตัวช่วยที่จะทำให้หนี้เราลดน้อยลง และหายไปในที่สุด


การเคลียร์หนี้แบบ Snowball คืออะไร?


การเคลียร์หนี้แบบ Snowball คือ วิธีการปลดหนี้โดยเริ่มจากกำจัดหนี้ก้อนที่เล็กที่สุด ไปจนถึงหนี้ก้อนใหญ่ที่สุด ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนหนี้ค่อยๆ ลดลงแล้วหายไปในที่สุด ซึ่งวิธีนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ เพราะเป็นวิธีที่จะทำให้หนี้คุณหมดเร็วขึ้น และใช้ได้จริง หากคุณมีวินัยมากเพียงพอ


1. เคลียร์หนี้แบบ Snowball : หยุดสร้างหนี้

การเคลียร์หนี้แบบ Snowball ก่อนยื่นกู้ซื้อคอนโด

ที่มา: www.bankruptcy-canada.ca

เมื่อเรารู้ตัวว่าหนี้เดิมที่มีอยู่เริ่มก่อดอกออกผลมากขึ้นเรื่อยๆ หยุดก่อหนี้เพิ่ม อาจจะเริ่มจากการลดความอยากได้อยากมีก่อน และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป2. เคลียร์หนี้แบบ Snowball : ตรวจสอบจำนวนเงินของตัวเอง

การเคลียร์หนี้แบบ Snowball

ที่มา: www.lucentfinance.com

เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ได้ดีที่สุด เมื่อได้เงินเดือนมาแล้วให้แบ่งส่วนที่ต้องใช้ตลอดทั้งเดือนออกมาก่อน แล้วส่วนที่เหลือให้แบ่งไว้สำหรับชำระหนี้แทน สมมติว่าได้เงินเดือนมา 25,000 แบ่งสำหรับใช้ทั้งเดือน ทั้งค่าเช่าห้อง ค่าเดินทาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเน็ต ค่ากินอยู่ ตกแล้วประมาณ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือ 10,000 บาทให้เอาไว้สำหรับเคลียร์หนี้3. เคลียร์หนี้แบบ Snowball : จัดลำดับหนี้

การเคลียร์หนี้แบบ Snowball

ที่มา: www.usnews.com

ให้รวบรวมรายการหนี้ทั้งหมดว่ามีอะไรบ้าง โดยแบ่งเป็นลำดับตั้งแต่หนี้ก้อนน้อยสุดไปจนถึงหนี้ก้อนใหญ่สุด เช่น หนี้บัตรเครดิตธนาคาร A จำนวน 12,000 บาท หนี้บัตรเครดิตธนาคาร B จำนวน 20,000 บาท หนี้บัตรเงินสด จำนวน 40,000 บาท4. เคลียร์หนี้แบบ Snowball : ชำระหนี้ตามกำหนดทุกรายการ

การเคลียร์หนี้แบบ Snowball

ที่มา: www.timedot.com

ปกติแล้วหนี้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดจะมียอดในการชำระขั้นต่ำ ต้องชำระให้ครบและตรงตามกำหนด อย่าให้บริษัทบัตรเครดิตปรับเงินค่าผิดนัดชำระเพิ่มเติม วิธีนี้ทำได้โดยการจ่ายชำระขั้นต่ำให้บัตรทุกใบเท่าๆ กัน ยกเว้นหนี้ก้อนที่เล็กที่สุดให้ชำระมากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อรีบปิดหนี้ก้อนเล็กให้ได้โดยเร็วที่สุดนั่นเอง


เคลียร์หนี้แบบ Snowball
ตัวอย่างการชำหนี้แบบ Snowball5. เคลียร์หนี้แบบ Snowball : กำจัดก้อนเล็กสู่ก้อนใหญ่


เคลียร์หนี้แบบ Snowball

ที่มา: www.performancemanagementguide.com

จากตารางตัวอย่างการเคลียร์หนี้แบบ Snowball หากเราปิดหนี้เล็กแล้ว ให้นำเงินที่ปกติใช้หนี้ก้อนเล็กมาเพิ่มในส่วนของหนี้ก้อนต่อไป เช่น หากปิดหนี้บัตรเครดิตธนาคาร A จำนวน 12,000 บาทแล้ว ซึ่งปกติชำระงวดละ 4,000 บาท ก็ให้นำเงินจำนวนนี้มาทบในส่วนของหนี้ยอดที่เหลือ ก็จะช่วยทำให้ภาระหนี้เริ่มลดน้อยลงตามลำดับ
เคลียร์หนี้แบบ Snowball

ที่มา: www.s.yimg title="5 ขั้นตอน การเคลียร์หนี้แบบ Snowball ก่อนยื่นกู้ซื้อคอนโด ".com


เมื่อใช้วิธีการเคลียร์หนี้แบบ Snowball อย่างมีวินัย จากหนี้หลายก้อนจะค่อยๆ ลดลงเหลือเพียงไม่กี่ก้อน พร้อมยอดหนี้ที่ลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งปราศจากหนี้ แถมยังมีเครดิตดีๆ สามารถยื่นกู้ซื้อคอนโดให้ผ่านได้ในที่สุดBy Sun

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59