รูปบทความ เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 ธอส. ธกส. หรือ ออมสิน เจ้าไหนดีกว่ากัน

เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 ธอส. ธกส. หรือ ออมสิน เจ้าไหนดีกว่ากัน


ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ส่งผลให้การลงทุนช่องทางต่าง ๆ ได้รับผลตอบแทนที่ไม่ค่อยน่าพอใจนัก และทางเลือกหนึ่งที่ Esto อยากแนะนำก็คือ สลากออมทรัพย์ 2563 ซึ่งเราจะมา เปรียบเทียบสลากออมทรัพย์ 2563 กัน 3 ธนาคาร ทั้ง สลาก ธอส. จากธนาคารอาคารสงเคราะห์, สลาก ธกส. จากธนาคารเกษตรและสหกรณ์ และ สลากออมสิน จากธนาคารออมสิน เพื่อดูว่า... หากจำเป็นต้องย้ายไปลงทุนสลากออมทรัพย์ 2563 แล้ว ควรเลือกธนาคารไหนดี โดยสลากที่เลือกมาเปรียบเทียบกันนั้น จะเป็น 'สลากออมทรัพย์ที่มีอายุการรับฝาก 3 ปี'  นั่นเอง


สลากออมทรัพย์ 2563 สลากออมทรัพย์ ธนาคารไหนดี ซื้อสลากออมทรัพย์ ธนาคารไหนดี ซื้อสลากออมทรัพย์ 2563


เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 จาก "ราคาขั้นต่ำในการซื้อต่อหน่วย"  

ขอเริ่มต้นจากการเปรียบเทียบ ราคาซื้อ สลากออมทรัพย์ 2563 กันก่อนเลย เพื่อดูว่าสลากออมทรัพย์ของธนาคารไหนถูกที่สุด และเราสามารถเป็นเจ้าของสลากของธนาคารนั้นได้หรือไม่


เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 ธนาคาร ออมสิน (สลากออมสินพิเศษ 3 ปี) : 50 บาท ต่อหน่วย และในจำนวนเงินเท่ากัน 1 ล้านบาทจะสามารถ ซื้อสลากออมทรัพย์ ธนาคาร ออมสิน ได้ 20,000 หน่วย

เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 ธนาคาร ธกส. (สลากเกษตรมั่นคง 3) : 500 บาทต่อหน่วย และในจำนวนเงินเท่ากัน 1 ล้านบาทจะสามารถ ซื้อสลากออมทรัพย์ ธนาคาร ธกส. ได้ 2,000 หน่วย

เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 ธนาคาร ธอส. (สลาก พิมานมาศ รุ่นที่3) : 50,000 บาทต่อหน่วย และในจำนวนเงินเท่ากัน 1 ล้านบาทจะสามารถ ซื้อสลากออมทรัพย์ ธนาคาร ธอส. ได้ 20 หน่วย


จากการ เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 จะเห็นได้ว่า... สลาก ออมสิน 2563 นั้นชนะไปด้วยราคาต่อหน่วย 50 บาทต่อหน่วยเท่ากันกับปีก่อน ส่วนสลาก ธอส. แม้ว่าหากเทียบกับปีที่แล้วที่อยู่ที่ 1 ล้านบาทต่อหน่วย ก็ถือว่าถูกลงมาหลายเท่าตัว แต่สลาก ธอส. ก็ยังคงมีราคาต่อหน่วยสูงที่สุดอยู่ดี ในขณะที่สลาก ธกส.ปรับขึ้นจากปีที่แล้ว จาก 100 บาทต่อหน่วยเป็น 500 บาทต่อหน่วย ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับไม่แพงเกินไปนัก
เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 จาก "อัตราดอกเบี้ย"

ขณะเดียวกัน หากเราเกิดข้อสงสัยว่า ซื้อสลากออมทรัพย์ ธนาคารไหนดี ?  ก็คงต้องมองเรื่องของอัตราดอกเบี้ยร่วมด้วย ซึ่งเราจะลองคำนวณคร่าว ๆ ในกรณีที่ ซื้อ สลากออมทรัพย์ 2563 ในจำนวนเงินเท่ากัน คือ 1 ล้านบาท แล้วมาลอง เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 กันดูว่า... สลากออมทรัพย์ ธนาคาร ไหน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยหลังฝากครบ 3 ปี คุ้มค่าที่สุด


เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 ธนาคาร ธอส. (สลาก พิมานมาศ รุ่นที่3) : 1% ต่อปี เงินฝาก 1 ล้านบาท และเมื่อครบ 3 ปี ก็จะได้ดอกเบี้ยรวม 30,000 บาท หรือคิดเป็น 10,000 บาทต่อปี 

เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 ธนาคาร ธกส. (สลากเกษตรมั่นคง 3) : 0.200% ต่อปี เงินฝาก 1ล้านบาท เมื่อครบสามปี จะได้ดอกเบี้ยรวม 6,000 บาท

เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 ธนาคาร ออมสิน (สลากออมสินพิเศษ 3 ปี) : แบ่งออกเป็น 3 อัตรา คือ

  • หากไม่ถึง 5 แสนบาทได้ 0.33% ต่อปี
  • ตั้งแต่ 500,001 - 5,000,000 จะได้ 1.05% ต่อปี
  • ตั้งแต่ 5,000,000 เป็นต้นไปจะได้ 1.19% ต่อปี

และในกรณีตัวอย่างที่มีเงินฝากอยู่ 1 ล้านบาท ก็จะได้ดอกเบี้ยต่อปี 1.05% คิดเป็นดอกเบี้ยรวม 31,500 บาท หรือ 10,500 บาทต่อปี


จากการ เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 ทั้งสาม ธนาคาร ด้วยจำนวนเงินฝากเท่ากัน จะเห็นได้ว่า... สลากออมทรัพย์ 2563 ธนาคาร ออมสิน นั้น ได้อัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดที่ 1.05% รองลงมาเป็นสลากออมทรัพย์ ธนาคาร ธอส.อยู่ที่ 1%ต่อปี และ สลาก ออมทรัพย์ ธนาคาร ธกส. อยู่ที่ 0.200% ต่อปีนั่นเอง


  • ขณะที่ในกรณีเงินฝากไม่เท่ากัน เช่น เงินฝากไม่ถึง 5 แสนบาท สลากออมทรัพย์ ธนาคาร ธอส.จะขึ้นมาเป็นที่หนึ่งแทน แต่สำหรับเงินฝากที่เกิน 5 ล้านบาท สลาก ธนาคาร ออมสิน จะยังคงได้ชัยไปในสนามนี้
เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 จาก 'อัตราดอกเบี้ย กรณีฝากไม่ครบ 3 ปี'

ในกรณีที่เราไม่สามารถฝากเงินได้ครบกำหนด 3 ปี เช่น มีเหตุให้ต้องถอนก่อนกำหนด หรือไม่สามารถฝากเงินได้ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดได้นั้น แต่ละธนาคารจะมีกำหนดบังคับ ซึ่งเราจะมาลอง เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 ทั้ง 3 เจ้านี้กัน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง


เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 ธนาคาร ธอส. (สลาก พิมานมาศ รุ่นที่3) :  ฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ปี จะไม่ได้รับดอกเบี้ยใด ๆ แต่ถ้าฝากไม่ครบ 3 เดือนแล้วไถ่ถอน จะถูกหัก 500 บาทต่อหน่วย

  • ฝากครบ 1 ปีแต่ไม่ถึง 2 ปี รับดอกเบี้ย 0.5%
  • ฝากครบ 2 ปีแต่ไม่ถึง 3 ปี รับดอกเบี้ย 1%

เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 ธนาคาร ธกส. (สลากเกษตรมั่นคง 3) :  หากถอนคืนก่อนกำหนด จะไม่ได้รับดอกเบี้ยใด ๆ และเมื่อถอนคืนก่อนกำหนด จะมีการหักเงินจากมูลค่าสลาก 10 บาทต่อหน่วย

เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 ธนาคาร ออมสิน (สลากออมสินพิเศษ 3 ปี) :  ฝากครบ 3 เดือนแต่ไม่ครบ 1 ปี จะไม่ได้รับดอกเบี้ยใด ๆ

  • ฝากครบ 1 ปี ไม่ครบ 2 ปี รับดอกเบี้ย 0.125%
  • ฝากครบ 2 ปี ไม่ครบ 3 ปี รับดอกเบี้ย 0.25%


ซึ่งจากการ เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 ในกรณีฝากไม่ครบ 3 ปีนี้ จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า... แม้จะฝากไม่ครบสามปี แต่สลาก ธนาคาร ธอส. จะได้ดอกเบี้ยมากที่สุด รองลองมาเป็นสลาก ธนาคารออมสิน ที่ให้น้อยกว่าธอส. อยู่มาก ขณะที่ สลาก ธนาคาร ธกส. นั้น หากไม่ครบเงื่อนไขสามปีก็จะไม่ได้รับดอกเบี้ยใด ๆ เลย
เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 จาก 'เงินรางวัลที่ 1'

เงินรางวัล นับเป็นลูกเล่นจากทางธนาคาร ที่สามารถให้ผู้ถือ สลากออมทรัพย์ 2563 นั้น สามารถลุ้นรางวัลเป็นเงินได้ และมูลค่าของรางวัลที่ 1 ก็สูงถึงหลักล้านบาทเลยทีเดียว แต่สลากออมทรัพย์ ธนาคารไหนจะใจป้ำให้เงินรางวัลจุใจสุด ลองมาเปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 ไปพร้อม ๆ กันเลย


เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 ธนาคาร ธอส. (สลาก พิมานมาศ รุ่นที่3) : รางวัลปกติหมวดละ 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท (จับรางวัลทุกเดือน มีสิทธ์ลุ้นรางวัลรวม 36 ครั้งตลอดทั้ง 3 ปี)

  • ส่วนรางวัลพิเศษ หมวดละ 2 รางวัล รางวัลละ 5 แสนบาท (จับรางวัลทุกไตรมาส มีสิทธ์ลุ้นรางวัลรวม 12 ครั้งออกรางวัลทุกเดือน มี.ค., มิ.ย., ก.ย. และ ธ.ค.)


เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 ธนาคาร ธกส. (สลากเกษตรมั่นคง 3) : ออกรางวัลทุกเดือน รางวัลสูงสุด 20 ล้านบาทต่องวด มี 1 รางวัล

  • รางวัลพิเศษเสี่ยงหมวด ออกทุกเดือนพฤศจิกายน งวดละ 5 รางวัล (รวม 15 ครั้งใน 3 ปี) จำนวนเงิน 1 ล้านบาท

เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 ธนาคาร ออมสิน (สลากออมสินพิเศษ 3 ปี) : ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน รางวัลที่ 1 รวม 3 รางวัล รางวัลละ 10 ล้านบาท และรางวัลที่ 2 อีก 2 รางวัล รางวัลละ 1ล้านบาท


จากการเปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 ทั้งสามธนาคาร จะเห็นได้ว่า สลาก ธนาคาร ธกส. ให้รางวัลมูลค่าสูงที่สุด คือ รางวัลเดียว 20 ล้านบาท ขณะที่สลาก ธนาคารออมสิน จะมีการกระจายรางวัล เป็น 3 รางวัล รางวัลละ  10 ล้านบาทนั่นเอง
เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 จาก 'โอกาสถูกรางวัลที่ 1'

และเพื่อให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจน ทาง Esto จึงได้จัดการเปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 ให้เห็นกันไปเลยว่า... สลากออมทรัพย์ 2563 จากธนาคารไหน มีโอกาสถูกรางวัล มากกว่ากัน

เปรียบเทียบ สลาก ธนาคาร ธนาคาร ธอส. (สลาก พิมานมาศ รุ่นที่3) มีโอกาสถูก 0.1%

เปรียบเทียบ สลาก ธนาคาร ธนาคาร ธกส. (สลากเกษตรมั่นคง 3) มีโอกาสถูก 0.0008%

เปรียบเทียบ สลาก ธนาคาร  ธนาคาร ออมสิน (สลากออมสินพิเศษ 3 ปี) มีโอกาสถูก 0.0004%


จากการ เปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 นั้น โอกาสการถูกรางวัลของทั้ง 3 ธนาคาร ปรากฏว่า... สลาก ธนาคาร สลากธอส. จะมีโอกาสถูกรางวัลที่ 1 สูงที่สุด ซึ่งถึงแม้จะมีมูลค่ารางวัลน้อยที่สุดก็ตาม รองลงมาเป็นรางวัลใหญ่ 20 ล้านจากธนาคารธกส. ทิ้งห่างจาก สลากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน เพียงเล็กน้อยเท่านั้น


จบลงไปแล้วกับ "การเปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 ของทั้ง 3 ธนาคาร"  โดยบางคนอาจกำลังต้องการดอกเบี้ยสูง หรือบางคนอยากซื้อสลากออมทรัพย์ไว้เผื่อลุ้นรางวัลก็มีเช่นกัน ซึ่งจุดประสงค์ของการเปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป และสำหรับการเปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563 ในครั้งนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการตัดสินใจซื้อ แต่ท้ายที่สุดก็ย่อมขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ซื้อเอง โดยพึงระลึกไว้เสมอว่า สลากออมทรัพย์ ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทุน ที่แม้จะมีความเสี่ยงต่ำ แต่เราก็ควรศึกษาให้เข้าใจก่อนซื้อ เพื่อผลประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุดของทุกคน


บทความที่เกี่ยวของ การเปรียบเทียบ สลากออมทรัพย์ 2563

แชร์วิธีลงทุนในกองทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือน

วางแผนการลงทุนให้ชีวิต อายุเท่านี้เราควรลงทุนอะไรดี

ทำความรู้จักวิกฤตฟองสบู่ พร้อมวิธีการรับมือ


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59