รูปบทความ เอกสารทำบัตรเครดิต ต้องเตรียมอย่างไร ให้ผ่านฉลุย

ESTOPOLIS I เอกสารทำบัตรเครดิต ต้องเตรียมอย่างไร ให้ผ่านฉลุย

'เอกสารทำบัตรเครดิต' หลายคนอาจจะคิดว่าเพียงแค่เตรียมเอกสารให้ครบก็ถือว่าสมัครได้แล้ว แต่ความคิดเหล่านั้นผิด เพราะว่าเอกสารการสมัครบัตรเครดิตถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการพิจารณาให้บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ เรียกได้ว่าเป็นตัวชี้วัดเลยว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านขึ้นอยู่กับเอกสารที่เราเตรียมมา

เพราะว่าเอกสารเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้สถาบันทางการเงินนั้น ๆ รู้ข้อมูลด้านการเงินและรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเรา ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงินในการชำระหนี้กับธนาคารว่ามีความสามารถเพียงพอหรือไม่ เอกสารเตรียมสมัครบัตรเครดิตจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยพิจารณาว่าคุณพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะมีบัตรเครดิต เพราะฉะนั้นการเตรียมเอกสารทำบัตรเครดิตจึงต้องเตรียมให้พร้อม เตรียมให้ดีและสมบูรณ์แบบมากที่สุด

เอกสารทำบัตรเครดิต

วันนี้ ESTO เลยจะมาแนะนำเอกสารทำบัตรเครดิต เพื่อจะได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปสมัครและเพิ่มโอกาสในการอนุมัติบัตรให้ผ่านฉลุยกัน!


เอกสารทำบัตรเครดิต ที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง?

เอกสารทำบัตรเครดิต

  • บัตรประจำตัวประชาชน

เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ในการเอกสารทำบัตรเครดิตทั้งหมด เพราะเป็นบัตรที่แสดงตัวตนของเรา เพราะฉะนั้น เราจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ บนบัตรให้ดี เช่น วันหมดอายุของบัตร สภาพของบัตร หากพบการชำรุดควรเปลี่ยนใหม่ เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานและสามารถเห็นข้อมูลได้ครบถ้วนชัดเจน

  • สลิปเงินเดือน

หากเราทำงานบริษัทส่วนใหญ่จะได้รับสลิปเงินเดือนเป็นประจำอยู่แล้วในทุก ๆ เดือน ซึ่งหากต้องการทำบัตรเครดิต เอกสารสลิปเงินเดือนเราต้องเก็บไว้ให้ดี เพราะมีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นเอกสารทำบัตรเครดิตที่แสดงในส่วนของรายได้ของเราที่ได้รับในแต่ละเดือน หากไม่มีเอกสารส่วนนี้ เราสามารถขอได้ที่ฝ่ายการเงินหรือฝ่ายธุรการของบริษัทได้

  • หนังสือรับรองเงินเดือน

สำหรับใครที่ไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถใช้เอกสารหนังสือรับรองเงินเดือนเป็นเอกสารทำบัตรเครดิตได้ เพราะถือเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการรับรองรายได้ของเราจากบริษัทหรือหน่วยงานที่ทำงานอยู่

  • ทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน

เป็นเอกสารสำคัญสำหรับทำบัตรเครดิตที่แสดงที่อยู่เรา เพื่อให้สถาบันทางการเงินนั้น ๆ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และสามารถติดตามได้ หากเกิดกรณีเรื่องการชำระหนี้ ที่สำคัญเราควรจะอัพเดทข้อมูลส่วนนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เอกสารต่าง ๆ และการติดตามเป็นไปอย่างถูกต้อง

  • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

หากเราอยากทำบัตรเครดิต ก็ควรที่จะมีการอัพเดทสมุดบัญชีเงินฝากอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถใช้เอกสารในส่วนนี้ประกอบการทำบัตรเครดิตได้ เพราะเป็นส่วนที่แสดงการหมุนเวียนของเงินในบัญชี สามารถทำให้เห็นความเสถียรด้านการเงินของบุคคลที่สมัครบัตรเครดิตนั้น ๆ ได้ และจะช่วยให้เราทำธุรกรรมด้านการเงินอื่น ๆ กับทางสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น

  • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement)

ถือเป็นเอกสารที่สำคัญเช่นเดียวกัน เพราะสถาบันทางการเงินจะมีการเรียกตรวจสอบเอกสารทำบัตรเครดิตตัวนี้เสมอเมื่อเราสมัครบัตรเครดิต โดยเอกสารนี้เราสามารถทำได้ง่ายมาก แค่เข้าไปธนาคารที่เราฝากเงินเป็นประจำหรือบัญชีเงินเดือนแล้วขอออกเอกสารนี้ได้ทันที ซึ่งปกติแล้วการขอเอกสารนี้จะได้รับภายใน 1 วัน โดยระยะเวลาที่เราขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังควรจะอยู่ในช่วงระยะเวลา 6 – 12 เดือน เนื่องจากเป็นเวลาที่มักจะระบุไว้ในเงื่อนไขในการสมัครบัตรเครดิต (รายการเดินบัญชีย้อนหลังจะใช้เป็นข้อมูลในการประกอบพิจารณาเรื่องแหล่งรายได้ของเรา เพื่อใช้ในการตัดสินใจอนุมัติหรือไม่อนุมัติบัตรเครดิตให้กับเรานั่นเอง)


เอกสารทำบัตรเครดิต เคล็ดลับสมัครอย่างไรให้ผ่านฉลุย

ในปัจจุบันบัตรเครดิตมีให้สมัครมากมายหลากหลายประเภท ช่องทางการสมัครก็มากขึ้น แต่ใช่ว่าจะผ่านได้ง่าย ๆ เหมือนตอนยื่นสมัคร เพราะทางสถาบันทางการเงินก็ต้องพิจารณารายได้และส่วนอื่น ๆ ในการอนุมัติ วันนี้ ESTO เลยจะมาเคล็ดลับการสมัครบัตรเครดิตและเอกสารทำบัตรเครดิตควรเตรียมอย่างไร ให้ผ่านฉลุยมาฝากกัน

  • ขอประวัติเครดิตบูโร อย่างไรก็ตาม เมื่อเราต้องการสมัครเครดิต ทางธนาคารจะต้องขอเครดิตบูโรของเราจากทางบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการขอเอกสารทำบัตรเครดิตประเภทนี้มาก่อน ก็จะทำให้เรารู้สถานะของตัวเองว่าสมัครเครดิตได้หรือไม่ หากมีข้อผิดพลาดจะได้ขอแก้ไขได้ก่อน
  • เช็คข้อมูลรายได้ขั้นต่ำ เราควรอ่านคุณสมบัติให้ละเอียดก่อนว่าเราผ่านหรือไม่ก่อนยื่นเอกสารทำบัตรเครดิต โดยเฉพาะในส่วนของรายได้ต่อเดือน จะต้องเกินรายได้ขั้นต่ำที่แต่ละธนาคารกำหนดถึงจะสมัคร ไม่อย่างนั้นอาจทำให้เสียเวลาในการต้องเตรียมเอกสารได้
  • กรอกใบสมัครให้ถูกต้อง เมื่อเรากรอกใบสมัครครบแล้ว ให้ตรวจเช็คประมาณสองถึงสามครั้ง เพื่อความครบถ้วนและถูกต้อง จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการสมัครใหม่หรือยื่นเรื่องใหม่
  • สร้างเครดิตบูโรให้ตัวเองก่อน ด้วยการสมัครบัตรเสริม หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ รายได้และงานยังไม่คงที่ อาจจะสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่าน เพราะฉะนั้นเราอาจจะเริ่มจากการสมัครบัตรเครดิตแบบเสริมไปก่อน จนเราทำงานเกิน 5 เดือนขึ้นไปหรือครบปี และมีเครดิตบูโรดีจากการสมัครบัตรเสริม รับรองว่ามีโอกาสในการสมัครบัตรเครดิตผ่านอย่างแน่นอน

เอกสารทำบัตรเครดิต

เอกสารทำบัตรเครดิตเป็นส่วนสำคัญในการสมัครบัตรเครดิตสักใบ ต้องผ่านการพิจารณาจากทางสถาบันทางการเงินก่อน เพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อที่เมื่อถึงเวลาที่จะสมัครสามารถนำไปใช้ได้ทันที และสิ่งที่สำคัญคือก่อนการสมัครบัตรเครดิตทุกครั้งจะต้องเปรียบเทียบรายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละบัตรดี ๆ เพื่อให้ได้บัตรที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด เป็นประโยชน์มากที่สุด และที่สำคัญอีกหนึ่งข้อคือการใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและมีสติ เพื่อให้เราไม่เป็นหนี้สิน สร้างภาระให้ตนเอง

ที่มา : ศคง (ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน)


บทความที่เกี่ยวข้อง : 

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59