รูปบทความ 5 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 2563 ธนาคารไหนดี

อัปเดต! 5 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 2563 ธนาคารไหนดี


บัญชีเงินฝากออทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 2563 วันนี้ ESTO จะมารวบรวมบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงของ 5 บัญชีเงินฝากจาก 4 ธนาคารที่ให้บริการสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป และให้อัตราดอกเบี้ยสูงเหมาะสำหรับใครที่อยากออมเงินไว้ใช้ยามจำเป็น


1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 2563 กับธนาคารทิสโก้


บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 2563

ที่มา: www.tisco.co.th

สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง “TISCO My Savings” ของธนาคารทิสโก้ จะให้ดอกเบี้ยสูงสุด 2% ต่อปี (สำหรับวงเงินฝากส่วนที่เกิน 50,000 - 100,000 บาท) และพิเศษตรงที่ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ทุกวันที่ 25 ของเดือนด้วยเงื่อนไข : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 2563 ธนาคารทิสโก้

 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ : 1,000 บาท
 • รับเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น
 • จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ทุกวันที่ 25 ของเดือน
 • กรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 24 เดือนติดต่อกัน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเงิน 50 บาท/เดือน
 • กรณีลูกค้าไม่ทำรายการจนทำให้บัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันนนาน 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ ขณะนั้นเท่ากับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
 • การปิดบัญชีภายใน 7 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 100 บาท
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 2563 กับธนาคารไทยเครดิต

สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง "เพิ่มค่า Plus Account One" จากธนาคารไทยเครดิต ซึ่งเป็นบัญชีที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง 0.7% ต่อปี ซึ่งมีจุดเด่นด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าบัญชีเงินฝากประจำ แต่คล่องตัวสูงแบบออมทรัพย์ สามารถฝาก-ถอนได้ทุกวันเงื่อนไข : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 2563 ธนาคารไทยเครดิต

 • อัตราดอกเบี้ยรายเดือน : คำนวนดอกเบี้ยรายวันถึงวันที่ 25 ของเดือน สามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ในวันถัดไป
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป
 • การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากในวันที่มียอดคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท : ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติตามประกาศของธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
 • ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 50 บาท/เดือน : สำหรับบัญชีออมทรัพย์ที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท
3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 2563 กับธนาคารทหารไทย

สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง "TMB โน ฟิกซ์" รับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเป็น 1.2% (จากอัตราดอกเบี้ยปกติ 0.3%) เพียงใช้ TMB ALL FREE อย่างน้อย 5 ครั้ง/เดือน หรือมีเงินฝากเฉลี่ย 2 ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไข : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 2563 ธนาคารทหารไทย

 • ดอกเบี้ยรวมโบนัสสูงถึง 1.2% ตั้งแต่ฝากบาทแรก ถึง 50 ล้านบาท
 • เปิดบัญชีไม่มีขั้นต่ำ
 • มีบริการ Saving Goal ให้คุณตั้งเป้าหมายเพื่อการออมได้
 • อัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ (ตามเงื่อนไข) จะแสดงในวันที่ 2 ของทุกเดือน โดยจะถูกคำนวนตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนนั้นๆ
 • คำนวณดอกเบี้ยทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม
4. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 2563 กับธนาคารเกียรตินาคิน (1)

สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงจากธนาคารเกียรตินาคินกับ KKP Smart Savings จะมีอัตราดอกเบี้ยสูง 0.95% และมีค่าเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท จึงค่อนข้างเหมาะสำหรับคนที่มีเงินเก็บจำนวนหนึ่ง, ต้องการเริ่มออมเงินที่ได้ดอกเบี้ยสูง และไม่เน้นถอนบ่อยนั่นเองเงื่อนไข : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 2563 : KKP Smart Savings

 • คํานวณดอกเบี้ยให้รายวัน จากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง คือ สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม
 • ธนาคารกําหนดยอดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า 500 บาท โดยผู้ฝากไม่สามารถถอน/หรือโอนเงินจนทําให้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่า 500 บาทได้ (ยกเว้นการทํารายการถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น)
 • กรณียอดเงินคงเหลือในบัญชีเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 50,000 บาท : ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อเดือน ระบบทำการหักบัญชี ณ สิ้นเดือน
5. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 2563 กับธนาคารเกียรตินาคิน (2)

และอีกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงที่น่าสนใจของธนาคารเกียรตินาคิน ก็คือ บัญชีออมทรัพย์ KKP Savings Plus ที่จะให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด* 0.50% และเหมาะกับคนที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง เน้นถอนเมื่อไหร่ก็ได้  เงื่อนไข : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 2563 : KKP Smart Savings Plus

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • คํานวณดอกเบี้ยรายวัน ตามยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน
 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง คือ สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม


สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 2563 สำหรับ 5 บัญชี 4 ธนาคารที่แตกต่างกันไป ซึ่งแต่ละธนาคารก็จะมีเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันตามข้อกำหนด ฉะนั้นการฝากเงินออมทรัพย์จะเป็นประโยชน์สูงสุด หากเราเลือกบัญชีที่เข้ากับรายจ่ายและความต้องการของเราเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์