รูปบทความ สินเชื่อส่วนบุคคล vs บัตรกดเงินสด ต่างกันยังไง สมัครอะไรดี!?

สินเชื่อส่วนบุคคล vs บัตรกดเงินสด ต่างกันยังไง สมัครอะไรดี!?

เชื่อว่าหลายคนคงเคยผ่านหูทุกคนมาบ้างกับคำว่าสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรกดเงินสด และคงทราบกันอยู่แล้วว่าทั้งสองชื่อนี้คือการนำเงินในอนาคตมาใช้และจ่ายคืนกับธนาคารพร้อมดอกเบี้ย แต่ทั้งสองอย่างนั้นมีความต่างกันอยู่ตั้งแต่ติดต่อกับธนาคารไปจนถึงการจ่ายหนี้คืน ในบทความนี้ Estopolis จะพาไปดูกันว่าสินเชื่อทั้งสองแบบนั้นแตกต่างกันอย่างไร เหมาะกับใคร และจะแนะนำไปถึงการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล และการสมัครบัตรกดเงินสดด้วย


สินเชื่อส่วนบุคคล คือ อะไร


สินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่อที่ผู้กู้สามารถขอจากธนาคารเพื่อนำเงินก้อนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้กู้ได้ตามต้องการ โดยธนาคารจะพิจารณาอนุมัติให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความสามารถในการจ่ายเงินคืนได้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด เช่น มีรายได้มั่นคง ประวัติการเงินดี


วงเงินอนุมัติสูงสุดของสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่ 5 เท่าของรายได้และไม่เกิน 2 ล้านบาท กำหนดการชำระหนี้ในแต่ละงวดชัดเจน และสามารถเลือกผ่อนจ่ายได้ตามความสามารถในการชำระหนี้นานสูงสุดถึง 60 เดือน ทำให้ผู้กู้สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายต่อเดือนได้ และการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน ธนาคารจะพิจารณาวงเงินกู้จากประวัติทางการเงินและรายได้ของผู้กู้เป็นหลัก


ดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลคิดอย่างไร


ในปัจจุบันธนาคารส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีการเก็บดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลแบบลดต้นลดดอก เพราะเป็นการเก็บดอกเบี้ยที่มีประสิทธิภาพและดีต่อตัวผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลด้วย การเก็บดอกเบี้ยด้วยวิธีนี้ ยังทำให้ผู้กู้มีสเถียรภาพทางการเงินมากขึ้น มีหนี้ที่ต้องจ่ายต่องวดลดลงเรื่อยๆ ทำให้ผู้กู้มีภาระที่น้อยลง เมื่อผู้กู้มีภาระน้อยลงโอกาสที่ผู้กู้จะจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็มีมากขึ้น จึงไม่เกิดปัญหาค้างชำระ หรือสถานการณ์ที่หนี้เกินกำลังของผู้กู้จนไม่สามารถชำระหนี้ได้


แต่ยังมีบางธนาคารที่เลือกใช้การเก็บดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลแบบคงที่ ซึ่งจะทำให้ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นจำนวนเท่าเดิมในทุกงวด การเก็บดอกเบี้ยแบบคงที่นั้นจะให้เราเห็นภาพตัวเลขของดอกเบี้ยที่น้อยกว่าการเก็บแบบลดต้นลดดอกอย่างมาก แต่เมื่อนำมาคำนวณโดยละเอียดแล้วจะเห็นได้ว่าค่างวดในแต่ละเดือนที่เราต้องจ่ายรวมไปถึงภาพรวมการจ่ายหนี้ทั้งก้อนนั้น การเก็บดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลแบบคงที่ทำให้เราต้องจ่ายหนี้มากขึ้น ดังนั้นจึงควรปรึกษากับทางธนาคารให้ดีว่าอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บนั้นเป็นแบบลดต้นลดดอกหรือไม่


สินเชื่อส่วนบุคคลเหมาะกับใคร


แม้ว่าสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นจะไม่ได้กำหนดว่าเงินที่ได้ต้องเอาไปทำอะไรหรือห้ามเอาไปทำอะไร แต่ควรบริหารเงินก้อนนี้ให้ดีด้วย เพราะการขอสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมักจะเป็นก้อนใหญ่ๆ หากบริหารผิดพลาดหรือไม่เกิดประโยชน์สูงสุดอาจทำให้เงินไม่พอจนต้องมาขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นก้อนที่สอง ที่จะสร้างภาระหนี้ให้เพิ่มขึ้นไปอีก สินเชื่อส่วนบุคคลจึงเหมาะกับผู้ที่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่แต่ไม่มีเงินลงทุนเพียงพอ เช่น การเปิดธุรกิจหรือการขยายธุรกิจ


สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลต้องเตรียมอะไรบ้าง

กรณีผู้มีรายได้ประจำ


 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง (จำนวนเดือนขึ้นอยู่กับธนาคาร)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน


กรณีเจ้าของกิจการ


 • สำเนาบัตรประชาชน
 • บัญชีเงินฝากย้อนหลัง (จำนวนเดือนขึ้นอยู่กับธนาคาร)(บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)
 • ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)
 • หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
บัตรกดเงินสด คือ อะไร


สำหรับบัตรกดเงินสดนั้นจะแตกต่างกับสินเชื่อส่วนบุคคลธรรมดาตรงที่เราจะยังไม่ได้รับเงินเป็นก้อนในทันที แต่จะได้รับสื่ออำนาจในการกู้เงินจากธนาคารนั่นก็คือตัวบัตร เมื่อเรานำบัตรกดเงินสดไปกดเงินจากตู้เอทีเอ็ม ทันทีที่เงินออกมาจากตู้จึงจะเริ่มนับเป็นการกู้ขอสินเชื่อ และมีการเก็บค่างวดโดยมีอัตราดอกเบี้ยต่อไป


นอกจากจะใช้กดเงินจากตู้เอทีเอ็มได้ทั่วประเทศแล้ว บัตรกดเงินสดของบางธนาคารยังสามารถใช้ผ่อนชำระสินค้าได้โดยขึ้นอยู่กับร้านค้าว่าได้เข้าร่วมกับธนาคารไว้หรือไม่ และกำหนดให้ผ่อนได้สูงสุดกี่เดือน และอาจมีเงื่อนไขกำหนดให้ผ่อนชำระในระยะเวลาเท่านี้จะไม่เสียดอกเบี้ย แต่หากเลือกผ่อนชำระในระยะเวลาที่นานกว่าจะเสียดอกเบี้ยในอัตรที่กำหนดแทน


การสมัครบัตรกดเงินสดนั้นไม่จำเป็นต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ใดๆ ในการค้ำประกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นทำให้ในภาพรวมบัตรกดเงินสดมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสินเชื่ออื่นๆ นั่นเอง


ดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดคิดอย่างไร


ในส่วนของการชำระเงินค่างวดบัตรกดเงินสด ทางธนาคารเปิดโอกาสให้เราเลือกได้ว่าจะชำระคืนเป็นรายเดือน หรือเลือกชำระขั้นต่ำ ปัจจุบันบัตรกดเงินสดจะมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก แต่ก็มีการเก็บแบบทบต้นทบดอกด้วย อย่างไรก็ตามเรายังสามารถกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ทั้งก้อนได้ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารกำหนดเพดานสูงสุดที่กี่เดือน


แต่หากตัดสินใจเลือกที่จะชำระค่างวดบัตรกดเงินสดด้วยการจ่ายขั้นต่ำ อาจจะต้องเสียดอกเบี้ยมากขึ้น และหากมีการผิดนัดชำระ อาจมีค่าปรับอื่นๆ ตามมาได้ เช่น ค่าติดตามทวงหนี้ ค่าอากรแสตมป์ ก่อนสมัครบัตรกดเงินสดจึงต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วย


บัตรกดเงินสดเหมาะกับใคร


สินเชื่อส่วนบุคคลนั้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการเงินก้อนใหญ่ แต่บัตรกดเงินสดนั้นเหมาะกับผู้ที่ไม่ได้ต้องการเงินก้อน แต่อาจจะเป็นเงินก้อนเล็กหลายครั้งแทน เพราะบัตรกดเงินสดสามารถกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มได้ทั่วประเทศเหมือนบัตรเดบิต ทำให้มีความสะดวกสบายในการรับสินเชื่อตรงนี้


สมัครบัตรกดเงินสดต้องเตรียมอะไรบ้าง


 • เอกสารยืนยันตัวตนของผู้สมัครบัตรกดเงินสด สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ อาจรวมถึงสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารยืนยันรายได้ สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง (จำนวนเดือนขึ้นอยู่กับธนาคาร) 
 • บัญชีเงินฝาก สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า


และนี่คือข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่างสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรกดเงินสด ที่ทาง Estopolis ได้นำมาเปรียบเทียบกันให้เห็นภาพและเข้าใจง่ายๆ และใครที่กำลังต้องการจะสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลและสมัครบัตรกดเงินสด Estopolis ก็ได้เตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครมาให้พร้อมแล้ว ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนว่าไลฟ์สไตล์การใช้เงินเป็นแบบใด ต้องการเงินเป็นก้อนใหญ่หรือก้อนเล็ก แล้วจึงเลือกสินเชื่อที่เหมาะกับเรา
บทความที่เกี่ยวข้อง


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์