รูปบทความ นักลงทุนห้ามพลาด ! ‘EEC ศรีราชา’ ไม่ควรมองข้าม … เพราะเหตุใด ?!

นักลงทุนห้ามพลาด ! ‘EEC ศรีราชา’ ไม่ควรมองข้าม … เพราะเหตุใด ?!

“ ศรีราชา ” เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดชลบุรี เป็นเมืองที่ถือว่ามี การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง พอ ๆ กับสังคมเมืองหลวงเช่นกรุงเทพมหานคร สังเกตจากปากต่อปากเมื่อถามถึงเรื่องการเข้ามาทำงานของกลุ่มแรงงาน รองจากกรุงเทพฯก็จะเป็นชลบุรีที่มีคนเข้ามาทำงานเยอะ และอำเภอที่จะได้ยินกันหนาหูก็คืออำเภอศรีราชา


หากมีคำถามว่า การที่มีแรงงานมาก เกี่ยวอะไรกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ? … ก็เพราะว่าเมื่อมีแรงงานหลั่งไหลเข้ามา แสดงว่ามีงานให้ทำ มีโรงงานมาก มีโครงการต่าง ๆ ที่ผุดก่อขึ้น ที่ต้องใช้กำลังคนในการทำ และโปรเจกต์ก่อสร้างเหล่านั้น โรงงานเหล่านั้นนั่นเอง จะพัฒนาขึ้นจนเป็น เขตนิคมอุตสาหกรรม บ่งบอกว่าพื้นที่นั้น ๆ มีการขยับขยายตัวทางเศรษฐกิจมาก มีมูลค่า มีการเติบโต มีเม็ดเงินไหลเวียนมากจนถึงที่สุด และในที่สุดก็กลายเป็นทำเลทองที่ไม่ควรพลาดหากคิดจะลงทุน


EEC (อีอีซี) คืออะไร ?

ที่มาของ EEC …

เพราะว่า ภูมิภาคเอเชีย เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโลก ทั้งด้านการลงทุน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีประเทศจีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมทั้ง อาเซียน เป็นหัวใจของการขับเคลื่อน โดยมี ประเทศไทย เป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อ และเป็นจุดยุทธศาสตร์ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านการผลิต การค้า การส่งออกและการขนส่ง


ดังนั้น จึงมีโครงการ EEC นี้ขึ้นมา ...


EEC (อีอีซี) ย่อมาจาก Eastern Economic Corridor หรือชื่อเรียกภาษาไทย คือ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินมากว่า 30 ปีแล้ว


‘ศรีราชา’ ราชาแห่งอุตสาหกรรม

เพราะจุดมุ่งหมายของ EEC คือ พัฒนาพื้นที่ตลาดและฐานการผลิตของไทยให้พร้อมต่อการเป็นพื้นที่กระจายสินค้าและบริการ พร้อมสำหรับการลงทุน และพร้อมเป็นตลาดแรงงานอย่างเสรี และในปัจจุบันนี้ EEC ตั้งพื้นที่นำร่องไว้ 3 แห่งเบื้องต้น คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา


สำหรับพื้นที่จังหวัดชลบุรี เขตที่มีการกระเตื้องทางเศรษฐกิจมากที่สุดก็คือ อำเภอศรีราชา ด้วยเหตุผลเพราะศรีราชาเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง อาทิ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1,2,3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช รวมถึงมีท่าเรือใหญ่อย่างเช่น ท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย


ซึ่งอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หนัก และหลากหลาย จนไปถึงระดับไฮเทค ทำให้พื้นที่อำเภอศรีราชาเป็นพื้นที่ที่มากไปด้วยแรงงานคุณภาพ และสถานประกอบการได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจจากนักลงทุนในประเทศหรือต่างชาติเองก็ดี ส่งผลให้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ และการไหลเวียนของเม็ดเงินก็เป็นไปอย่างมีคุณภาพ


อีกทั้งยังมีแนวโน้มจะรุดหน้าไปอีกอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะอีอีซีจะยังไม่หยุดพัฒนาไว้เพียงเท่านี้ หลายโครงการมากมายที่จะมาช่วยทำให้พื้นที่อำเภอศรีราชา กลายเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญสูงลิบ มูลค่าสูงค่า และเต็มไปด้วยกำลังจ่ายที่สูงคุณภาพเช่นเดียวกัน


โปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ ยกระดับความก้าวไกลให้ศรีราชา

โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน ไร้รอยต่อ

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เป็นโครงการที่ใช้โครงสร้างและแนวเส้นทางการเดินรถเดิมของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link) ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน โดยจะก่อสร้างทางรถไฟส่วนต่อขยาย 2 ช่วง จากสถานีพญาไท - สนามบินดอนเมือง และจากสถานีลาดกระบัง - สนามบินอู่ตะเภา พร้อมเชื่อมเข้าออกสนามบิน โดยใช้เขตทางเดิมเป็นส่วนใหญ่ รวมระยะทาง 220 กม. โดยจะมีเส้นทางสถานีดังต่อไปนี้ ได้แก่ สถานีดอนเมือง สถานีบางซื่อ สถานีมักกะสัน สถานีสุวรรณภูมิ สถานีฉะเชิงเทรา สถานีชลบุรี สถานีศรีราชา สถานีพัทยา และสถานีอู่ตะเภา


โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือ เพื่อรองรับความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต แผนงานโดยสังเขป คือ จะมีการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ ท่าเรือแหลมฉบัง ก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือ ตลอดจนโครงข่าย ระบบการขนส่งทางน้ำ และระบบการจัดการด้านอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


โครงการมอเตอร์เวย์ พัทยา - มาบตาพุด

ยกระดับการเดินทาง เชื่อมทางเดินรถจากภาคกลางสู่ภาคตะวันออกได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น รองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้า ถ่ายโอนความแออัดในชุมชนเมืองหลวงให้กระจายออกไป เพิ่มความสะดวกในการเดินทางไป-กลับระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดในภาคตะวันออก และเป็นการปูทางเอาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้ออกไปกับเส้นถนนด้วย โครงการนี้ช่วยเพิ่มทางเลือกให้ประชากรแรงงานมีตัวเลือกในการทำงานมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องกระจุกตัวแย่งกันในพื้นที่เมือง ๆ เดียวอีกต่อไป


ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

มีแผนจะพัฒนาให้เป็น ท่าเรือสำหรับจอดเรือสำราญที่ทันสมัย ได้มาตรฐานระดับโลก สามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเรือและการประกอบแท่นขุดเจาะน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต


ความน่าสนใจของศรีราชา ทำไมจึงว่าไม่ควรพลาด !?

เศรษฐกิจและการเติบโตไปข้างหน้าของ ศรีราชา

สถิติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2559 ระบุจำนวนแรงงานเฉพาะในอำเภอศรีราชา ไว้ที่ 127,000 ราย มากที่สุดในจังหวัดชลบุรี มีโรงงานมากกว่า 1,300 แห่ง และนิคมอุตสาหกรรมเองก็มีมากกว่า 10 แห่ง ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก เป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบการโดยจากทั้งนายทุนในประเทศและนายทุนจากต่างชาติ โดยชาติที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่อำเภอศรีราชามากที่สุด คือ ชาวญี่ปุ่น


บริษัทญี่ปุ่นเข้ามาตั้งบริษัทแม่ในอำเภอศรีราชา ตั้งเป็นฐานการผลิตประจำในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก จากสถิติที่เก็บได้ มีแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการและอาชีพอย่างถูกต้อง (เฉพาะพื้นที่ศรีราชา) ประมาณ 8,000 ราย หากรวมครอบครัวหรือผู้ติดตามด้วย อาจมีจำนวนสูงถึง 15,000 ราย นับเป็นสถิติที่สูงมากเป็นเหตุให้ มีการสร้างและพัฒนาพื้นที่ ให้รองรับการพำนักอาศัยโดยจำนวนคนที่มากขึ้นและหลากหลาย


ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวก การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การรักษาพยาบาล การรองรับการทำงานและแรงงาน แหล่งไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ตลอดจนธุรกิจกิจการห้างร้านเล็กใหญ่ต่าง ๆ ที่ผสมผสานเอาวัฒนธรรมอื่น ๆ มาปรับใช้เอาใจชาวต่างชาติ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ


และ พื้นที่อำเภอศรีราชาแห่งนี้ ก็มีแววว่าจะเติบโตไปข้างหน้าอีกอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยแผนพัฒนาต่าง ๆ ที่เสร็จไปแล้ว กำลังทำอยู่ หรือกำลังจะทำ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยผลักดันให้พื้นที่ตรงนี้มีความทันสมัย เจริญ และเติบโตก้าวไกล ไม่น้อยหน้าสังคมเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ด้วยไม่ว่าเมกะโปรเจกต์ แผนการลงทุนเล็กใหญ่ต่าง ๆ เป็นอันเห็นพ้องต้องกันว่าจะสามารถดึงดูดคนให้เข้ามาลงทุนหรืออยู่อาศัยจำนวนมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน


โอกาสเติบโตในธุรกิจอสังหาฯ ศรีราชา - ชลบุรี

เมื่อพูดถึงทำเลชานเมืองหรือต่างจังหวัด ยิ่งเป็นจังหวัดที่มีทัศนียภาพสวยงาม ใกล้แหล่งท่องเที่ยวแล้ว เราจะนึกถึงราคาที่สูงลิบ (แต่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ) ซึ่งมักเป็นอย่างนั้น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียมในอำเภอศรีราชาก็เช่นกัน หากแต่ด้วยการมีกำลังซื้อของคนที่เข้ามาอยู่อาศัย ทำให้ส่วนมากแล้วมักจะยอมจ่าย เพราะสิ่งที่ได้รับกลับมาน่าสนใจมากกว่า ทำเลใกล้แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าศรีราชายังไม่แออัดเท่าไหร่นัก


ปัจจัยหลัก ๆ ที่อาจทำให้ผู้คนตกลงปลงใจอยู่อาศัยที่นี้ได้ง่าย ๆ และอย่างที่ได้วิเคราะห์ในย่อหน้าด้านบนว่า ‘ศรีราชา จะยังไม่หยุดการเจริญเติบโตแค่เพียงเท่านี้’ ดังนั้น ถึงแม้ในปัจจุบันธุรกิจอสังหาฯ ประเภทคอนโดมิเนียมจะยังไม่บูมเท่าไหร่ในศรีราชา เมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทแหล่งไลฟ์สไตล์ สิ่งอำนวยความสะดวก แต่ก็ถูกวิเคราะห์ไว้ ในอนาคต ผู้คนจะเอาศรีราชาไว้เป็นตัวเลือกที่มีแนวโน้มถูกตัดสินใจเลือกเป็นอันดับแรก ๆ พอ ๆ กับการเลือกพื้นที่กรุงเทพมหานครในการลงทุน ทำงาน หรืออยู่อาศัย 


จึงสรุปได้ว่า พื้นที่ EEC ศรีราชา ยังคงเติบโตไปอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยต่อจากนี้ก็จะยังคงเห็นโครงการพัฒนาที่ดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้ง ศรีราชา จะเป็นพื้นที่ทำเลซุปเปอร์ทอง มูลค่าสูง กำลังซื้อจ่ายสูง คุณภาพพื้นที่ สังคม ประชากรสูง แรงงานมีคุณภาพสูง รวมทั้งเศรษฐกิจก็จะมีอัตราการรุดหน้าสูงขึ้นไม่แพ้เมืองเศรษฐกิจเมืองหลวง ฉะนั้นแล้ว หากจะกล่าวว่า โปรดพิจารณาทำเลตรงนี้สักนิด แล้วจะไม่ผิดหวังที่ลงทุนลงไป ก็ไม่เกินจริงเสียเท่าไหร่เลย


ขอบคุณแหล่งข้อมูลประกอบ จาก : www.eeco.or.th


บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ

#หากการพักผ่อนคือจุดหมายของชีวิต การเปิด Map อยู่อาศัยในสไตล์ธรรมชาติที่ ‘ศรีราชา’ เมืองท่า Little Osaka ที่น่าจับตามอง

[Review] อะไรที่ทำให้ KEEN Centre Sriracha (คีน เซ็นเตอร์ ศรีราชา) เป็นคอนโดที่ชาวญี่ปุ่นก็อยากได้ คนไทยก็อยากมี

อย่าปล่อยให้ตัวเอง Burnout เพิ่มแรงใจด้วย '5 ที่เที่ยว' ช่วยเติมไฟให้คนวัยทำงาน

ลางานเที่ยว 5 ประเทศท่องเที่ยวดูแลดี ค่าครองชีพไม่(ค่อย)สูง ให้อยู่เป็นเดือนก็ยังได้


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59