รูปบทความ โรงเรียนนานาชาติย่านสาทร-เจริญกรุง และคอนโดในระยะเดินถึง

โรงเรียนนานาชาติย่านสาทร-เจริญกรุง และคอนโดในระยะเดินถึง

มาต่อกันที่โรงเรียนนานาชาติย่านสาทร-เจริญกรุงกันบ้าง สำหรับย่านใจกลางเมืองทำเลธุรกิจแห่งนี้ ก็มีโรงเรียนนานาชาติตั้งอยู่ไม่น้อยเช่นกัน ใครที่กำลังคิดจะส่งลูกหลานเข้าเรียนในย่านนี้ต้องไม่พลาด เพราะวันนี้ Esto จะมา “แนะนำ 5 โรงเรียนนานาชาติย่านสาทร-เจริญกรุง และคอนโดในระยะใกล้เคียงที่สามารถเดินไปได้” ให้ทุกคนได้รู้จักกัน


ในย่านนี้จะมีโรงเรียนใดอยู่บ้าง และมีคอนใดบ้างที่อยู่ใกล้โรงเรียน สามารถเดินทางไปได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้รถ มาติดตามกันได้เลย


สาทร ซ.4: St. Andrews International School Sathorn

โรงเรียนนานาชาติย่านสาทร ที่พร้อมรับเด็กชั้นประถมตั้งแต่อายุ 2 ถึง 12 ปี โดยที่นี่จะให้การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศอังกฤษ (National British Curriculum) ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย อบอุ่น มีความสุข สนุกสนาน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ และเตรียมทักษะที่สำคัญสำหรับในอนาคต


ที่นี่เด็กๆ จะได้ฝึกทักษะภาษาและการสื่อสาร พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ และสังคม ผ่านการเล่นและคิดอย่างสร้างสรรค์ มีการเรียนการสอนที่เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก และยังมีกิจกรรมค้างแรมนอกสถานที่ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้พบกับเพื่อนใหม่ ๆ


ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : 02-632-1995


คอนโดที่อยู่ใกล้เคียง

Silom Terraceที่ตั้ง : ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ระยะทางจากคอนโด - โรงเรียน : 450 เมตร

ระยะเวลาที่ใช้ในการเดิน : 6 นาที


Supalai Icon Sathornที่ตั้ง : ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ระยะทางจากคอนโด - โรงเรียน : 600 เมตร

ระยะเวลาที่ใช้ในการเดิน : 8 นาที


ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 24: New Sathorn International School

โรงเรียนนานาชาติใจกลางเมืองกรุงเทพ ที่เสนอหลักสูตรการศึกษาที่เป็นแบบสากล เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงเกรด 12 ประกอบด้วยนักเรียนกว่า 30 สัญชาติ ทางโรงเรียนมีการเปิดสอนวิชาทั่วไปอย่าง วิทยาศาสตร์, ดนตรี,ศิลปะ, กีฬาและการละคร และหลักสูตรนานาชาติของทางโรงเรียน ที่นี่จะใช้ระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งแบบสหราชอาณาจักรและอเมริกัน และผสมผสานวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยเข้าไปด้วย


ที่โรงเรียนนี้มีการใช้ ระบบ ESL เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารและเอาตัวรอดในชีวิตต่างประเทศได้ ทุกระดับนักเรียนจะได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาในหลากหลายด้าน ทั้งจากหนังสือเรียน วรรณกรรม เพลงและวีดีโอ เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน และยังมุ่งเน้นการสร้างและส่งเสริมนักเรียนให้มีภาวะผู้นำ ส่งเสริมความโอบอ้อมอารี, สันติสุข และความเข้าใจผู้อื่น


ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : 02-672-2100-1


คอนโดที่อยู่ใกล้เคียง

Lumpini Place Narathiwat 24ที่ตั้ง : ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ระยะทางจากคอนโด - โรงเรียน : 130 เมตร

ระยะเวลาที่ใช้ในการเดิน : 2 นาที


Condo One X Sathorn-Narathiwatที่ตั้ง : ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ระยะทางจากคอนโด - โรงเรียน : 160 เมตร

ระยะเวลาที่ใช้ในการเดิน : 2 นาที


สาทร ซ.1: Hamptons International School (Sathorn)

โรงเรียนนานาชาติเตรียมอนุบาล ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2009 ที่แจ้งวัฒนะเป็นสาขาแรก และจัดตั้งที่สาทรเป็นสาขาที่สองในปี 2016 มีนักเรียนมากกว่า 25 สัญชาติด้วยกัน เป็นโรงเรียนเตรียมอนุบาลขนาดเล็กที่ให้บรรยากาศเหมือนเรียนอยู่ในบ้านที่แสนอบอุ่น แต่แฝงความรู้ไปกับการกิจกรรมต่างๆ ทำให้เด็กมีความสุข สนุกสนาน และมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่โรงเรียนในอนาคต


ที่นี่จะใช้หลักสูตรการสอนตามหลัก EYFS (หลักสูตรพัฒนาเด็กเล็กของประเทศอังกฤษ) ซึ่งเด็กก่อนวัยเรียนจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การเข้าสังคม , การสื่อสาร , การฝึกแก้ปัญหา , การเรียนรู้ , การฝึกออกกำลังกาย หรือเคลื่อนไหวร่างกายทำสิ่งต่างๆ และการฝึกความคิดสร้างสรรค์ และการสอนแบบ Reggio Emilia approach ที่เน้นให้เด็กได้ฝึกการเรียนรู้จากการทำกิจกรรม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม


ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : 02-286-1056


คอนโดที่อยู่ใกล้เคียง

Siam Penthouse 2ที่ตั้ง : ถนนสาทรใต้ ซอย 1 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ระยะทางจากคอนโด - โรงเรียน : 170 เมตร

ระยะเวลาที่ใช้ในการเดิน : 2 นาที


Lumpini Park Viewที่ตั้ง : ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ระยะทางจากคอนโด - โรงเรียน : 850 เมตร

ระยะเวลาที่ใช้ในการเดิน : 10 นาที


ซอยบำเพ็ญบุญ เขตสาทร: Crescent International School

โรงเรียนนานาชาติใจกลางเมืองสาทร ที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติที่ได้รับการสร้างขึ้นตามมาตรฐานระดับสูงของเคมบริดจ์ และหลักสูตรภาษาอังกฤษแห่งชาติ ที่นี่จะใช้หลักสูตรของทางประเทศสหราชอาณาจักร เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยม หลักสูตรของที่นี่ช่วยให้นักเรียนมีความเข้มงวดด้านการศึกษา และพัฒนาทักษะในการประสบความสำเร็จในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ระดับประถมและมัธยมศึกษาของที่นี่จะมีทั้งภาษาอาหรับและภาษาไทย และมีการเปิดการศึกษาอิสลามในฐานะหลักสูตรศาสนาจนถึงระดับ IGCSE ถือเป็นโรงเรียนเฉพาะแห่งในภูมิภาคที่มีการเปิดหลักสูตรการสอนสำหรับศาสนาอิสลามด้วย


ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : 02-679-8777

คอนโดที่อยู่ใกล้เคียง

Condolette Pixel Sathornที่ตั้ง : ซอยเจ็กเจีย ถนนศรีบําเพ็ญ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ระยะทางจากคอนโด - โรงเรียน : 450 เมตร

ระยะเวลาที่ใช้ในการเดิน : 6 นาที


Supreme Gardenที่ตั้ง : ซอยเย็นอากาศ 1 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ระยะทางจากคอนโด - โรงเรียน : 900 เมตร

ระยะเวลาที่ใช้ในการเดิน : 11 นาที


เจริญกรุง: Shrewberry International School

โรงเรียนนานาชาติแถวหน้าของเมืองไทยย่านเจริญกรุง ที่เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2003 ภายใต้ระบบเรียนการสอนแบบสหราชอาณาจักร โดยเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 ถึง 18 ปี ในระดับชั้น อนุบาล-มัธยมศึกษา โดยครูชาวต่างชาติที่มีคุณวุฒิ Qualified Teachers จากประเทศอังกฤษ ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 40 สัญชาติทั่วโลก


การเรียนการสอนของโรงเรียนไม่เพียงหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นเลิศด้านการศึกษา แต่ยังสอนให้เติบโตเป็นประชากรที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม ทั้งยังมีพรสวรรค์รอบด้าน ทั้งกีฬา ดนตรี หรือศิลปะ และนอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีการสอนภาษาไทยและภาษาที่สามให้เลือกเรียน อาทิเช่น ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น และสเปน ถือเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ดีอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย


ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : 02-675-1888


คอนโดที่อยู่ใกล้เคียง

Chatrium Residence Riversideที่ตั้ง : ซอยเย็นอากาศ 1 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ระยะทางจากคอนโด - โรงเรียน : 500 เมตร

ระยะเวลาที่ใช้ในการเดิน : 6 นาที


Altitude Symphonyที่ตั้ง : ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ระยะทางจากคอนโด - โรงเรียน : 750 เมตร

ระยะเวลาที่ใช้ในการเดิน : 10 นาที


จบไปแล้วกับ “5 โรงเรียนนานาชาติย่านสาทร-เจริญ และคอนโดในระยะใกล้เคียงที่สามารถเดินไปได้” แต่ละที่มีการใช้หลักสูตรการสอนที่มีคุณภาพ และมุ่งเน้นให้เด็กเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ หวังว่าข้อมูลของทางเราจะเป็นประโยชน์ให้เหล่าบรรดาผู้ปกครอง ได้นำไปใช้ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่อยู่ใกล้คอนโดต่างๆ เหล่านี้


บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำงานย่านสาทร เช่าคอนโดที่ไหนในงบไม่เกิน 20,000 บาทได้บ้าง?

‘ปรารถนาสิ่งใดฤๅ’ เมื่อสาทรคือทุกคำตอบของทุกจังหวะชีวิต

สัมผัสมนต์เสน่ห์ร่วมสมัย ณ เจริญกรุง - บางรัก

ลัดเลาะ 'เจริญกรุง' ย่านเจริญใจ แหล่งเก่าเล่าใหม่สไตล์สร้างสรรค์


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59