รูปบทความ จัดห้องรกๆ ให้น่าอยู่ ด้วยหลัก 5 ส. ตามแบบฉบับมนุษย์คอนโด

จัดห้องรกๆ ให้น่าอยู่ ด้วยหลัก 5 ส. ตามแบบฉบับมนุษย์คอนโด

ห้องคอนโดที่เราอยู่มานานวัน แรกๆ ก็ยังคงดูสวยดี สะอาดและเป็นระเบียบ แต่พอนานวันเข้าก็อาจจะกลายเป็นห้องรกที่มีแต่ฝุ่น ขยะ และของใช้ต่างๆ ที่มักจะถูกวางผิดที่ ไม่ถูกเก็บให้เป็นที่เป็นทาง และของบางอย่างก็อาจจะลงมากองที่พื้นห้อง เพราะไม่สามารถหาที่เก็บได้อีกด้วย เรียกได้ว่าห้องรกขั้นสุดกันไปเลย สำหรับคนทำงานแล้วก็ยิ่งหาเวลาในการทำความสะอาดได้ยาก พอถึงวันหยุดก็เหนื่อยจนแทบไม่ขยับตัว แบบนี้อาจจะทำให้ฝุ่นพอกพูนจนกลับมาทำร้ายตัวเราได้ และของที่จัดไม่เป็นระเบียบก็อาจพาให้การใช้ชีวิตน่าปวดหัวมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นวิธีจัดห้องรกๆ ให้น่าอยู่ควรต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อน ถ้ายังงงๆ ว่าจะเริ่มอย่างไร ก็ลองมาเริ่มด้วยหลัก 5 ส.กันค่ะ



5 ส. คืออะไร


5 ส. หรือ 5s คือ แนวปฏิบัติเพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมไม่จะเป็นที่ทำงานหรือที่พักอาศัยอย่างคอนโดก็สามารถนำหลักการนี้ไปใช้ได้ ซึ่งมี 5 ข้อด้วยกัน คือ

ส แรก คือ สะสาง เป็นการแยกประเภทของใช้ภายในห้องให้ชัดเจน เช่น เครื่องครัว เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของตกแต่ง หนังสือ หรือของใช้ในห้อง เป็นต้น และควรแยกประเภทของที่วางอยู่บนพื้นให้ชัดเจน ชิ้นไหนไม่ใช้แล้วก็ทิ้งไปหรือถ้ายังใช้ได้ก็จัดเก็บไปบริจาคให้คนอื่นต่อไป เก็บเท่าที่จำเป็นและใช้จริงๆ เท่านั้น


ส ที่สอง คือ สะดวก คือการจัดหมวดหมู่ให้กับสิ่งของที่ทำการคัดแยกออกมาให้อยู่เป็นที่ เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้งาน เช่น ช้อน ส้อม และมีดควรเก็บไว้ในลิ้นชักเคาเตอร์ครัว หรือจุดที่ตากผ้าขนหนูก็ควรอยู่ให้ใกล้ห้องน้ำมากที่สุด เพื่อสะดวกต่อการหยิบใช้ในยามอาบน้ำ เป็นต้น


ส ที่สาม คือ สะอาด เมื่อแยกแยะประเภทของใช้และจัดหมวดหมู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มลงมือทำความสะอาดของใช้ที่มีฝุ่นเกาะออกก่อน ปัดหยากไย่จากเพดาน แล้วจึงทำความสะอาดพื้นด้วยการดูดฝุ่น และถูด้วยน้ำยาถูพื้นเป็นขั้นตอนสุดท้าย แล้วก็ต่อด้วยการทำความสะอาดครัว และห้องน้ำไปตามลำดับ


ส ที่สี่ คือ สุขลักษณะ ที่เป็นการทำทั้ง 3 ข้อที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความสะอาดและยึดหลักสุขลักษณะเท่านั้น เช่น การล้างจานด้วยน้ำยาล้างจานทุกครั้งเมื่อทานเสร็จ ไม่ทิ้งไว้จนอาหารเน่าเสีย หรือการทำความสะอาดพื้นด้วยการดูดฝุ่นและตามด้วยการถูพื้นจากน้ำยาที่ฆ่าเชื้อโรคที่พื้นเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น


ส ที่ห้า คือ สร้างนิสัย เป็นการทำกิจกรรมทั้ง 4 ส.ให้เป็นเรื่องที่เคยชิน ทำเป็นประจำและสม่ำเสมอ หรือเรียกง่ายๆ ว่าทำจนเป็นนิสัยห้องรกก็จะกลายเป็นห้องที่สะอาดและเป็นระเบียบมากกว่าเดิมอย่างแน่นอน



ห้องรก


รวมสิ่งของ 10 อย่างที่ไม่ควรเก็บให้ห้องรก

อุปสรรคสำคัญของการเปลี่ยน จัดห้องรกๆ ให้น่าอยู่ คือ ความรู้สึกเสียดายของที่เก็บไว้ในห้อง ไม่ว่าจะของที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ ของที่เสียแล้ว หรือของที่ใช้ไปแล้วเล็กน้อยแล้วก็เก็บจนลืม เป็นต้น เมื่อเกิดความเสียดายการจะคัดเลือกเอาของออกไปจากตู้เก็บของหรือเก็บออกจากพื้นห้อง ก็กลายเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากขึ้นมาทันที เพราะสิ่งนั้นก็ชอบ สิ่งนี้ก็ใช่ เก็บไว้อาจได้ใช้ประโยชน์ ถ้าคิดเสียดายมากไปการใช้หลั 5 ส. เพื่อจัดห้องรกๆ ให้น่าอยู่ก็คงแทบจะไม่ได้ผล แบบนี้เราลองมาดูกันค่ะว่า สิ่งของอะไรบ้างที่ควรจัดการเอาออกไปจากห้อง



1. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด

เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะมีมูลค่า แต่เมื่อเสียไปแล้วก็ไม่ควรเก็บไว้ บางคนคิดว่าเก็บไว้เผื่อใช้งานในอนาคตได้ แต่ยิ่งเก็บก็ยิ่งไม่ได้ใช้ เก็บไว้ก็ทำให้ห้องรกเสียเปล่าๆ แบบนี้ควรใช้ ส.สะสาง เพื่อแยกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียแล้ว จากนั้นก็ใช้ ส.สะอาด นำไปขายทิ้งเป็นอะไหล่หรือนำไปมอบให้กับวัดสวนแก้วเพื่อทำบุญก็น่าจะเข้าท่าที่สุด



2. อย่าเสียดายรองเท้าเก่า

ห้องรก

ห้องของผู้หญิงมักจะมีรองเท้าจำนวนมากที่กองพะเนินอยู่ในตู้เก็บรองเท้า บางคนรองเท้าเรียงกันจนแทบจะล้นออกนอกห้องและกลายเป็นทำให้ห้องรก แต่ใส่จริงจังอยู่เพียงไม่กี่คู่เท่านั้น ดังนั้นควรให้ ส.สะสาง เลือกรองเท้าคู่โปรดที่ใส่บ่อยครั้งมากที่สุดเอาไว้ แล้วใช้ ส.สะอาดนำรองเท้าที่เหลือไปบริจาคต่อให้กับผู้ด้อยโอกาสหรือนำไปขายต่อในเว็บไซต์มือสองก็แล้วแต่ความต้องการ



3. กล่องกระดาษและถุงพลาสติก

กล่องกระดาษและถุงพลาสติก สิ่งที่คนมักชอบเก็บคือกล่องกระดาษสวยๆ ที่ได้มาจากการซื้อสินค้าและถุงพลาสติกที่ได้มาจาการซื้อของต่างๆ คนส่วนใหญ่จะเก็บเอาไว้เพื่อใช้งานต่อไปจนห้องรก โดยบางครั้งการเก็บนี้อาจจะมากเกินไปจนไม่เหลือพื้นที่ให้เก็บอีก ดังนั้นควรใช้ ส.สะสางเพื่อเลือกกล่องและถุงที่คิดว่าใช้งานได้ดีเอาไว้พอใช้ แล้วใช้ ส.สะอาด แบ่งกล่องและถุงที่ไม่เอาไปใส่หนังสือที่ไม่ใช้แล้วนำไปบริจาค หรือนำไปใส่ของที่แตกเสียหายเพื่อเก็บรวบรวมไปทิ้งขยะ เป็นต้น แค่นี้ก็จะช่วยให้ห้องรกๆ น่าอยู่ขึ้น



4. เสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใส่แล้ว 

เสื้อผ้าที่แทบจะล้นตู้มักจะทำให้ต้องสอยเอาตัวที่ไม่ใส่ลงมากองไว้บริเวณรอบๆ จนทำให้แทบไม่เหลือที่เก็บ แบบนี้ควรใช้หลัก ส.สะสาง เพื่อแยกประเภทเสื้อผ้าที่ไม่ใส่แล้วออกมา จากนั้นก็ใช้ ส.สะดวก เพื่อจัดการเก็บเสื้อ กางเกง หรือเดรสให้เป็นหมวดหมู่ จากนั้นก็นำเอาเสื้อผ้าไปบริจาคต่อให้กับผู้ด้อยโอกาสตามต่างจังหวัดต่อไป



5. เครื่องปรุงในครัวที่หมดอายุ

ห้องรก

ของใช้ในครัว ของใช้ในครัวคอนโดส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้ใช้ เพราะรู้กันดีว่าคอนโดส่วนใหญ่จะไม่ให้ทำอาหาร หรือต่อให้เป็นคอนโดขนาดใหญ่ที่ครัวทำอาหารได้ เจ้าของห้องก็มักจะไม่ค่อยได้ทำ เพราะไม่ชอบกลิ่นอาหารที่อาจฟุ้งกระจายไปทั่วห้อง ดังนั้นของใช้ในครัว เช่น น้ำปลา ซอสต่างๆ ซีอิ๊ว หรือพวกของสดอย่างผัก กระเทียม หรือแม้แต่ผลไม้ก็ควรตรวจดูวันหมดอายุในของใช้และตรวจดูของสดว่าเสียแล้วหรือยัง จากนั้นก็ใช้ ส.สะสางแยกของที่ยังใช้งานได้กับของหมดอายุแล้ว ใช้ ส.สะอาด เพื่อจัดการทำความสะอาด พร้อมเอาไปทิ้งจะได้ไม่ต้องมาเก็บให้รกตู้และไม่ทำให้ห้องรกอีกด้วย



6. กระดาษหรือเอกสารบนโต๊ะทำงาน

ห้องรก

กระดาษบนโต๊ะทำงาน ไม่ว่าจะเป็นกระดาษไม่ใช้แล้ว การ์ดอวยพรต่างๆ หรือใบโบรชัวร์ เมื่อไม่ใช้แล้วก็ควรจัดการเอาไปทิ้ง อย่าเก็บไว้จนห้องรก โดยใช้ ส.สะสางเพื่อแยกประเภทของกระดาษ กระดาษที่ยังใช้ได้ก็จัดให้เข้าที่ ที่ใช้ไม่ได้ก็จัดการรวบรวมใส่ถุงทิ้งให้เป็นระเบียบ ตรงจุดนี้ใช้เป็น ส.สะดวก และจัดการเอาที่ไม่ใช้แล้วไปทิ้งก็เป็น ส.สะอาด



7. อย่าเสียดายของเก่าที่ไม่ใช้แล้ว

ห้องรก


ของตกแต่งที่ใช้ไม่ได้ อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ห้องรกคือเหล่าของตกแต่งที่ซื้อมาทั้งราคาแพง ราคาถูก หรือคนอื่นให้มาเป็นของขวัญ แต่วางโชว์จนผุพังหมดแล้วก็ยังไม่อยากจะทิ้งเพราะเกรงใจ แบบนี้ควรใช้ ส.สะสางเพื่อแยกของตกแต่งหรือวางโชว์ที่ใช้งานได้และไม่ได้ จากนั้นก็เก็บรวบรวมเอาของที่ใช้ไม่ได้แล้วไปจัดการด้วย ส.สะอาด คือทิ้งไปโดยไม่ต้องเสียดาย



8. หนังสือหรือนิตยสารเก่า

ห้องรก


กองหนังสือแมกกาซีน กองหนังสือขนาดใหญ่ที่ผู้หญิงชอบอ่านอย่างแมกกาซีนนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคของการจัดห้องรกๆ ให้น่าอยู่ เพราะจะทิ้งเล่มนั้นก็เสียดาย เล่มนี้ก็ดีเลยไม่อยากทิ้ง ก็ต้องใช้หลัก ส.สะสาง เพื่อทำการแยกแยะหนังสือที่มาใหม่กับหนังสือเล่มที่น่าอ่านจริงๆ เอาไว้ แล้วใช้ ส.สะดวก เพื่อจัดการหนังสือเหล่านี้ให้เข้าที่ แล้วใช้ ส.สะอาดเพื่อจัดการเอาหนังสือที่ไม่ใช้แล้วไปบริจาคต่อให้คนอื่นหรือชั่งกิโลขายไป



9. ทิ้งเครื่องสำอางหมดอายุ

เครื่องสำอางกองมหึมา ห้องของผู้หญิงมักจะมีเครื่องสำอางกองมหึมาบนโต๊ะเครื่องแป้งเสมอ ทำให้ดูห้องรกอย่างมาก ดังนั้นควรใช้ ส.สะสางเพื่อคัดแยกเครื่องสำอางที่ใช้เป็นประจำและต้องการใช้ต่อไป จากนั้นก็ใช้ ส.สะดวก เพื่อทำความสะอาดโต๊ะเครื่องแป้ง เก็บเอาเครื่องสำอางที่หมดอายุและใช้ไม่ได้ทิ้งไป



10. เฟอร์นิเจอร์ที่พังหรือชำรุด

ห้องรก


เฟอร์นิเจอร์เสียแล้ว บางคนชอบเสียดาย ซื้อมาใหม่แล้วก็ยังคงเก็บเอาของเก่าไว้ใช้ต่อจน
ห้องรก ถึงจะผุพังจนไม่น่ามองก็จะเก็บเพราะเอาแต่เสียดาย แบบนี้ต้องใช้ ส.สะดวกเพื่อทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์เก่าไม่ใช้แล้ว และใช้ ส.สะอาดเพื่อนำเอาเฟอร์นิเจอร์ที่ชำรุดมากๆ ไปทิ้งและเอาเฟอร์นิเจอร์ที่ยังพอใช้ได้บริจาคให้กับผู้ที่ต้องการไปใช้งานต่อ


เมื่อรู้วิธีจัดห้องรกๆ ให้น่าอยู่แล้ว วันนี้ก็อย่าลืมกลับไปที่ห้องแล้วเหลียวซ้าย แลขวา และมองไปรอบๆ ห้อง เพื่อสำรวจดูว่ามีของเหล่านี้อยู่ในห้องหรือไม่และห้องรกมากพอที่จะต้องจัดการแล้วหรือยัง ถ้าคิดว่าต้องจัดการแล้วก็หาวันและเวลาว่าง จากนั้นก็จัดการห้องรกด้วยหลัก 5 ส. พร้อมเก็บของทั้ง 10 อย่างนี้ออกจากห้องคอนโดของคุณกันได้เลยค่ะ  


ขอบคุณภาพจาก

https://www.hafelethailand.com

https://th.theasianparent.com

https://www.thespruce.com

https://lifehacks.io/health

https://pixabay.com 

http://freshome.com

http://www.healthandtrend.com 

http://www.mommyish.com 

http://www.beeprinting.co.uk

http://organized31.com 

http://www.thepicta.com 

http://www.thestar.com.

https://www.sporcle.com


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59