รูปบทความ วิธีการบำรุงรักษาประตูหน้าต่างอลูมิเนียมและกระจกในคอนโดอย่างง่าย

ESTOPOLIS | วิธีการบำรุงรักษาประตูหน้าต่างอลูมิเนียมและกระจกในคอนโดอย่างง่าย

นอกเหนือจากเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในคอนโดแล้ว สิ่งที่คนเรามักจะมองข้ามก็คือประตูหน้าต่างอลูมิเนียมและกระจก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้พักอาศัยในคอนโดควรใส่ใจในการดูแลรักษาไม่น้อยไปกว่าของเครื่องใช้อื่นๆ เพราะหากเกิดการชำรุดขึ้นมาการซ่อมแซมก็มีมูลค่าไม่น้อยเลยทีเดียว ดังนั้นเราจึงควรรู้จักวิธีในการบำรุงรักษาประตูหน้าต่างอลูมิเนียมและกระจกในคอนโดให้อยู่ในสภาพดีไปตลอด ส่วนจะดูแลรักษาอย่างไรนั้น Estopolis ขอนำทุกคนไปพบกับวิธีง่ายๆ ดังต่อไปนี้

การดูแลหน้าต่าง-ประตูอลูมิเนียม

อลูมิเนียมที่พบในคอนโดของเรานั้นมีการนำมาทำเป็นขอบหน้าต่าง ขอบประตูบานเลื่อน หลายคนมองข้ามในเรื่องของการดูแลรักษา เกิดความละเลยมานานจนวันหนึ่งพบว่าอลูมิเนียมนั้นเกิดชำรุดไปเสียแล้ว ดังนั้นเราจึงควรรู้จักการดูแลรักษาประตูหน้าต่างอลูมิเนียมซึ่งทำได้ด้วยวิธีง่ายๆ ต่อไปนี้

1. ไม่วครนำเทปกาวมาติดบริเวณอลูมิเนียม เพราะถ้าเทปกาวถูกความร้อนหรือติดไว้เป็นระยะเวลานานจะทำให้ติดกับผิวอลูมิเนียมแน่นเมื่อเวลาอยากแกะออกก็จะทำได้ยาก และทำให้ผิวอลูมิเนียมบริเวณนั้นเสียหาย

2. ไม่ควรนำของแข็งมากระแทก หรือขูดขีดบริเวณผิวอลูมิเนียม เพราะจะทำให้อลูมิเนียมเสียรูป และเป็นรอยขีดข่วนยากต่อการซ่อมแซม

3. อลูมิเนียมเป็นตัวกระแสไฟฟ้า ดังนั้นไม่ควรนำสายไฟเดินภายในกล่องอลูมิเนียม ในกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆ ควรมีฉนวนหุ้มและหาวิธีป้องกันที่ปลอดภัยที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่างผู้เชี่ยวชาญด้วย

4. ถ้ามีความเสี่ยงที่จะเกิดประกายไฟในบริเวณอลูมิเนียมควรใช้แผ่นโลหะแบบบางมากันไว้เพื่อป้องกันการกระทบกับประกายไฟโดยตรง เนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากประกายไฟนั้นไม่สามารถซ่อมแซมได้

5. เป็นความเข้าใจที่ผิดๆ มาตลอดว่าการใช้สารเคมีชนิด กรด-ด่าง ทำความสะอาดอลูมิเนียมได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด ไม่ควรใช้สารเคมีชนิดกรด-ด่าง มาทำความสะอาดบริเวณผิวอลูมิเนียม เพราะน้ำยาจะทำปฏิกิริยากับผิวทำให้สีหลุดร่อนได้


การทำความสะอาดหน้าต่าง-ประตูอลูมิเนียม

ลังจากรู้จักการดูแลหน้าต่างประตูอลูมิเนียมแล้ว มารู้จักการทำความสะอาดกันบ้าง ซึ่งวิธีการนั้นง่ายมากพ่อบ้านแม่บ้านสามารถทำได้ ดังวิธีต่อไปนี้

1. เป่าลมให้ฝุ่นออกจากผิวอลูมิเนียม

2. เช็ดด้วยน้ำอุ่น, น้ำยาล้างจาน, น้ำยาเช็ดกระจก หรือน้ำยา Solvent ซึ่งเป็นน้ำยาสำหรับความสะอาดผิวอลูมิเนียม)

3. เช็ดด้วยผ้าแห้ง หรือผ้าบิดหมาด


การดูแลประตู-หน้าต่างบานกระจกในคอนโด

ประตูหน้าต่างบานกระจกเป็นของคู่กันกับอลูมิเนียมดังนั้นหากจะทำความสะอาดอลูมิเนียมแล้วกระจกก็ควรต้องดูรักษาด้วยเช่นกัน


1. ไม่ควรติดผ้าม่านที่หนาทึบหรือวางตู้เหล็กหรือตู้อื่นๆ ติดกับกระจก เพราะจะก่อให้เกิดการสะสมความร้อนทำให้กระจกแตกร้าวง่ายยิ่งขึ้น

2. ไม่ควรทาสีหรือติดแผ่นกระดาษที่ผิวของแผ่นกระจก เพราะจะทำให้แผ่นกระจกมีโอกาสแตกร้าวเนื่องจากความร้อนได้เช่นกัน

3. การแผ่ความร้อนของอุปกรณ์ความร้อน เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น เตาหุงต้ม อาจทำให้กระจกแตกได้ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงไม่ให้อุปกรณ์สัมผัสโดยตรงกับกระจก

4. ควรใช้ Masking Tape เมื่อต้องการจะติดคำเตือนบนกระจกห้ามใช้กาวแป้งเปียก เพราะจะทำให้ผิวหน้าของกระจกเกิดความเสียหายได้

5. อย่าปล่อยให้กระจกร้าว ถึงแม้ว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นบนกระจกจะมีขนาดเล็กแต่ก็ทำให้ความแข็งแรงของกระจกลดน้อยลง กระจกสามารถแตกได้แม้ถูกกระแทกเพียงเบาๆ เท่านั้น เช่น ถูกผลัก หรือถูกแรงลม ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนกระจกที่ร้าวให้ไวที่สุดเพื่อความปลอดภัย ยกเว้นกระจกที่มีการในขอบ เช่น กระจกปูโต๊ะ หรือมุมของประตูกระจกเทมเปอร์ซึ่งขอบกระจกจะมีความคมและอันตรายมาก จึงควรเปลี่ยนกระจกโดยผู้เชี่ยวชาญหรือช่างโดยตรง

6. ถ้ามีความเสี่ยงที่จะเกิดประกายไฟในบริเวณกระจกควรทำการป้องกันกระจกโดยใช้แผ่นโลหะแบบบางหรือไม้อัดมากั้นไว้ เนื่องจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากประกายไฟนั้นไม่สามารถซ่อมแซมได้

7. การทำความสะอาดไม่ควรใช้คัตเตอร์หรือโลหะอย่างฟอยขัด และต้องระวังอุปกรณ์ที่มีความแข็งมาสัมผัสกับกระจก เพราะจำทำให้เป็นรอยขีดข่วนได้ง่าย


การทำความสะอาดประตู-หน้าต่างบานกระจก

1. คราบเศษวัสดุกันซึม (Sealant) และสี Primer สิ่งสำคัญ คือ การเช็ดออกด้วยทินเนอร์ หรือเอธิลแอลกอฮอล์ทันทีที่วัสดุยึดสีและวัสดุกันซึมเกาะติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีวัสดุยึด เมื่อแห้งจะเกาะติดกับกระจกแน่นยิ่งขึ้นจนทำให้ไม่สามารถกำจัดได้ด้วยวิธีทางเคมี นอกจากนี้การกำจัดวัสดุยึดที่แข็งตัวแล้วไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่าการใช้แผ่นไม้ไผ่ขูดออก

2. วัตถุจำพวก ซีเมนต์ ปูนขาว เมื่อซีเมนต์ หรือปูนขาวติดแน่นจะไม่มีวิธีทางเคมีในการกำจัดออกจึงต้องใช้แผ่นไม้ไผ่ขูดออกแล้วใช้ขี้ผึ้งขัดสีรถ (Car wax) ขัดอีกครั้งบริเวณที่ทำความสะอาดอาจจะพบสิ่งตกค้างและก่อให้เกิดเป็นคราบสกปรกอีก จึงควรที่จะทำความสะอาดสารจากขี้ผึ้งขัดสีรถด้วยการล้างออกด้วยน้ำ

3. การสั่งสมคราบสกปรกจากฝุ่นละออง (คราบสกปรกจาก ซิลิคอนไดออกไซด์ Si02) เมื่อปล่อยกระจกไว้ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นเวลานาน จะเกิดการสะสมของฝุ่นละอองในอากาศที่ผิวของกระจก ยิ่งปล่อยไว้นานก็ยิ่งติดแน่นยิ่งขึ้น ซิลิคอนไดออกไซด์ที่สะสมตัวบนผิวกระจกเมื่อปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจะทำปฏิกิริยากับ กรด ด่าง ความร้อน และความชื้นในอากาศจะทำให้มีแรงยึดติดกับกระจกมากยิ่งขึ้น เมื่อปล่อยไว้นานการกำจัดด้วยการทำความสะอาดตามปกติหรือกำจัดออกด้วย เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) หรือเรียกว่าเอทานอล (Ethanol) โดยหลักการแล้วไม่สามารถขจัดออกได้ นอกจากการขัดด้วยผงขัดเท่านั้น

4. การเกาะติดของน้ำมันดิบ ของบุหรี่ (Tar) และคราบน้ำมันอื่นๆ กรณีน้ำมันดิบของบุหรี่และคราบจำพวกน้ำมันสามารถขจัดออกได้ด้วยวิธีทางเคมีโดยใช้สารละลายอินทรีย์จำพวก เอธิลแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางก็สามารถทำให้คราบสกปรกส่วนใหญ่หลุดไปได้ เมื่อรู้วิธีการดูแลรักษาประตูหน้าต่างอลูมิเนียมและกระจกกันไปแล้วคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า สิ่งที่เรามองข้ามนั้นมีความสำคัญแค่ไหน หากไม่ดูแลรักษาให้ถูกวิธี ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่มองข้ามก็อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ สร้างความเสียหายให้เกิดแก่ร่างกายและทรัพย์สินได้ 


ภาพประกอบจาก :  https://www.estopolis.com/review/รีวิวคอนโดDeZoneแจ้งวัฒนะ

                          :  https://www.estopolis.com/review/THETREESUKHUMVIT64

                          : https://www.estopolis.com/review รีวิวคอนโดริชพาร์คหัวหมาก

                          : http://www.siamchemi.com

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59