รูปบทความ งานก็ต้องใช่ ออฟฟิศก็ต้องชอบ สำรวจออฟฟิศในฝันที่ทำให้คนทำงานมีความสุข

ESTOPOLIS I งานก็ต้องใช่! ออฟฟิศก็ต้องชอบ! สำรวจออฟฟิศในฝันที่ทำให้คนทำงานมีความสุข

"ออฟฟิศ" หรือ "สถานที่ทำงาน" ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจที่ทำให้เราเลือกเข้าทำงาน อีกทั้งยังเกี่ยวข้องต่อความสุขในการทำงาน เพราะคงไม่มีใครแฮปปี้กับการนั่งทนอยู่ในออฟฟิศที่ไม่ใช่ แม้จะได้ทำในสิ่งที่ชื่นชอบก็ตาม แล้วแบบนี้คนทำงานทั่วไปเขายกออฟฟิศในดวงใจแบบไหนให้ขึ้นแท่นเป็นออฟฟิศในฝันกันนะ? 

ออฟฟิศในฝันของคุณเป็นแบบไหน? สำรวจเทรนด์ออฟฟิศชาวกรุง ที่ตั้งต้องดี-ใส่ใจสุขภาพ-บริการครบวงจร


จากผลสำรวจของโครงการเดอะ ปาร์ค (The PARQ) ที่พัฒนาโดย บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัดที่บริหารงานโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) ร่วมกับบริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดเผยถึง แนวโน้มความต้องการของพนักงานในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ระบุว่า ทำเล และที่ตั้ง ที่สะดวกสบาย เข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้สะดวก คือ ปัจจัยสำคัญที่สุดในการพิจารณาเมื่อจะเปลี่ยนงานและเลือกเข้าทำงานมากที่สุด!

โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากผลสำรวจทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงานออฟฟิศในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร (Understanding Bangkok CBD office worker) ที่จัดทำขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ผ่านมา ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิง ในกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 25-45 ปี จำนวน 400 คน และเป็นกลุ่มคนทำงานในบริษัทของไทย-ต่างชาติเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม โดยได้ผลลัพธ์ดังนี้


ตำแหน่งที่ตั้งสำคัญสูงสุดสำหรับพนักงานออฟฟิศ

จากผลสำรวจดังกล่าวระบุว่า กว่า 92% ของผู้ร่วมตอบแบบสำรวจมองว่า สถานที่ตั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการทำงาน และสำหรับการเลือกสถานที่ทำงานในอนาคต ซึ่งระยะเวลาเฉลี่ยที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการเดินทางไป-กลับที่ทำงานในปัจจุบัน คือ 60 นาที และใช้รถประเภทต่าง ๆ เดินทางถึง 2-3 ต่อ


และกว่า 91% ระบุว่า ระยะทางของสถานที่ ทำงานกับจุดบริการขนส่งมวลชนนั้นสำคัญมากต่อการพิจารณาที่ทำงานใหม่ รวมถึงกว่า 69% ให้ความสำคัญกับส่วนเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่า กว่า 72% ต้องการเดินในระยะทางที่ต่ำกว่า 500 เมตร ระหว่างที่ทำงานกับจุดบริการขนส่งมวลชน และ 13% ของกลุ่มคนทำงานวัย 25-30 ปี ปฏิเสธที่จะไม่เดินไประบบขนส่งมวลชนถ้าต้องเดินมากกว่า 100 เมตร และพบว่า กว่า 31% ของคนกลุ่มนี้ต้องการใช้เวลาเดินทาง ไปทำงานต่ำกว่า 15 นาทีต่อวัน โดย 85% ของผู้ตอบแบบสำรวจใช้ BTS และ MRT เป็นวิธีการเดินทางหลัก ส่วนกลุ่มระดับผู้บริหารวัย 41-45 ปี นั้นใช้เวลาเดินทางโดยรวมนานที่สุด โดย 36.7% ใช้เวลามากกว่า 90 นาที ในการเดินทางมาทำงาน


สะดวก คือ ปัจจัยเลือกสถานที่ทำงาน

นอกจากเรื่องสถานที่ตั้งของที่ทำงาน ผลสำรวจยังสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันมนุษย์เงินเดือนต้องการให้ออฟฟิศเป็นมากกว่าแค่สถานที่ทำงาน โดยระบุว่าปัจจัยสำคัญอีก 3 ประการที่จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน คือ


สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการต่าง ๆ ภายในอาคารสำนักงาน (43%)

โดยชาวออฟฟิศส่วนใหญ่โหวตให้ฟู้ดคอร์ต ร้านสะดวกซื้อ ยิม และร้านอาหารที่แฮงเอาต์หลังเลิกงาน เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการภายในอาคารสำนักงาน 4 อันดับแรก ที่ตอบโจทย์ชีวิตการทำงานมากที่สุด


เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดี (42%)

ขณะที่สมาร์ทเทคโนโลยียังถือเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทุกกลุ่มอายุเห็นพ้องต้องกันว่า ทุกอาคารสำนักงานจำเป็นต้องมี

  • โดยกว่า 62% ระบุว่าเทคโนโลยีการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุด
  • รองลงมาคือระบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (50%) แสดงให้เห็นถึงกระแสของชาวออฟฟิศที่มีต่ออาคารรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • รวมถึงระบบที่จอดรถพร้อมเทคโนโลยีอันชาญฉลาด (47%) ก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญเช่นกันสำหรับคนทำงาน


ส่วนอีกสิ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อพิจารณาตามเพศชาย-หญิง พบว่า เพศหญิงมากถึง 46% ต้องการระบบห้องน้ำอัตโนมัติมากกว่าผู้ชาย เพราะคำนึงถึงเรื่องความสะอาด และต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ขณะที่กลุ่มผู้ชายจะให้ความสำคัญกับสถานีอัดประจุสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มากกว่าเพศหญิง ซึ่งมีเพียง 9%


มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจระหว่างการทำงาน (36%)

เพราะวิถีการดูแลสุขภาพทั้งด้านการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย สามารถปฏิวัติได้จากชีวิตการทำงานออฟฟิศเช่นกัน โดย 92% ของผู้ร่วมตอบแบบสำรวจระบุว่า การมีตัวเลือกอาหารเพื่อสุขภาพในสถานที่ทำงานจะช่วยให้พวกเขาเลือกกินอาหารที่ดีขึ้นและดูแลสุขภาพมากขึ้นได้ นอกจากนี้กว่า 93% เห็นว่าถ้ามียิมในอาคาร หรือมีสวนสาธารณะอยู่ใกล้ ๆ จะทำให้หันมาออกกำลังกาย มากขึ้นด้วย


สุขภาวะที่ดีคือ หัวใจของการทำงาน

ผู้ร่วมตอบแบบสำรวจระบุว่า 3 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความพึงพอใจและส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก คือ

  • อากาศภายในอาคารที่ปลอดมลพิษ (64%)
  • การเข้าถึงแสงธรรมชาติและสามารถมองเห็นวิวภายนอกอาคารได้ (45%) และ
  • การมีพื้นที่สีเขียวในอาคารสำนักงาน (40%)

อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังที่สูงขึ้นของพนักงานออฟฟิศในกรุงเทพฯ ที่มีต่อสถานที่ทำงาน โดยหวังว่า ออฟฟิศจะกลายเป็นมากกว่าสถานที่ทำงานแต่สามารถมอบความสุขที่มากขึ้นเพื่อเอื้อต่อการทำงานแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย


ที่มา :  เทรนด์ออฟฟิศชาวกรุง


อยากอยู่ใกล้ออฟฟิศในฝัน แต่ยังต้องเดินทางไกล ลองย้ายมาอยู่คอนโดที่ใกล้มากขึ้นสิ! อ่านบทความรวมคอนโดใกล้ออฟฟิศในย่านต่างๆ ได้ที่ :

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59