รูปบทความ COVID - 19 ฉบับย่อยง่าย

COVID - 19 ฉบับย่อยง่าย

ณ ตอนนี้ คงไม่มีใครไม่รู้จักเชื้อไวรัส COVID - 19 หรือเชื้อไวรัสโคโรน่า ที่กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลก หลายคนก็เริ่มเฝ้าระวัง หาวิธีการป้องกันตัวเองจากโรคนี้ เพราะโรคนี้ สามารถอันตรายถึงชีวิตได้ 

แต่ก่อนที่เราจะป้องกันเจ้าไวรัสตัวนี้ เราควรที่จะมาทำความรู้จักมันอย่างถ่องแท้เสียก่อน เพื่อที่จะได้หาวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลตัวเอง วันนี้ ESTO+ รวบรวมข้อมูลฉบับย่อยง่าย มาให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจและรู้จักไวรัส COVID - 19 ให้ดียิ่งขึ้นเชื้อไวรัส COVID - 19 คืออะไร

เชื้อไวรัส COVID - 19 หรือที่มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า เชื้อไวรัสโคโรน่า มีต้นกำเนิกมาจากมณฑลอู่ฮั่น ประเทศจีน เริ่มระบาดในช่วงเดือน พฤศจิกายน ปี 2562

 • เป็นเชื้อไวรัสที่พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์ปัก
 • เป็นไวรัสที่มีเปลือกเป็นไขมันหุ้ม (enveloped virus)
 • เป็นไวรัสชนิดRNA ขนาดใหญ่ สามารถติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ เช่นเดียวกับโรคที่เคยระบาดในอดีตเช่น ไวรัสซาร์ส ไวรัสเมอร์ส


การแพร่กระจายจากคนสู่คน

จะสามารถแพร่ได้ผ่าน

 • ละอองฝอยของเชื้อ ผ่านทางการไอ จาม เหมือนโรคไข้หวัด (Droplets Transmission)
 • สัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัสบริเวณจมูก ปาก ตา (Contacts Transmission)


วิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID - 19

ประชาชนทั่วไป

 • หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก ด้วยมือ
 • หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์ (แอลดอฮอล์ต้องมีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 60%) *โดยเฉพาะหลังจากไอจาม, ก่อนสัมผัสบริเวณหน้า, หลังเข้าห้องน้ำ, ก่อนรับประทานอาหาร)
 • สวมใส่หน้ากากอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับคนที่มีโอกาสได้รับเชื้อ เช่น ทำงานในพื้นที่เสี่ยง (สนามบิน โรงพยาบาล) หรือมีโอกาสที่จะไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัด

ผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น คนที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง, คนที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยง

 • เฝ้าระวังตนเอง อย่างน้อย 14 วัน เพื่อดูอาการ
 • หากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ควรไปพบแพทย์ ซึ่งในระหว่างเดินทางให้ สวมใส่หน้ากากอนามัย,  เดินทางด้วยรถส่วนตัว เมื่อไปถึงโรงพยาบาล แจ้งประวัติการเดินทางตามความเป็นจริง เพื่อที่จะได้คัดแยกไปที่จุดแยกโรคของแต่ละโรงพยาบาล


วิธีใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง

 • ล้างมือให้สะอาดก่อนสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
 • หันด้านที่มีสีเข้มออกทานด้านนอก เนื่องจากมีสารเคลือบกันละอองของเหลว ป้องกันเชื้อโรค
 • ด้านสีอ่อนอยู่ด้านใน เนื่องจากมีแผ่นกรองขนาดเล็ก กรองสารคัดหลั่งจากตัวผู้สวมใส่ไม่ให้แพร่กระจายให้คนอื่น
 • กดลวดให้แนบชิดกับจมูก
 • ดึงหน้ากากให้ครอบคลุม จมูก ปาก จนถึงคาง
 • เมื่อถอดหน้ากาก ม้วนด้านในเข้าให้มิดชิดเมื่อทิ้ง
 • ทิ้งในถังขยะสีแดง หรือถังขยะประเภทติดเชื้อ

       

อ้างอิงข้อมูลจาก

อ.ดร.พญ. วรรษมน จันทรเบญจกุล

ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59