รูปบทความ รวมปัจจัย เพราะอะไรนะ?! เราถึงต้องวางผังเมือง

รวมปัจจัย เพราะอะไรนะ?! เราถึงต้องวางผังเมือง

แม้จะเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างรัสเซีย หรือประเทศที่เล็กที่สุดอย่างนครรัฐวาติกัน เกิดจากส่วนประกอบเล็กๆ จากถนนที่มีสิ่งก่อสร้างรอบข้างทาง กลายมาเป็นย่านที่มีตรอกซอกซอย จนถึงกลายเป็นเมืองขึ้นมาได้ หากลองพิจารณาดูให้ดีแล้วการวางแผนเพื่อพัฒนาจากย่านให้กลายเป็นเมือง เกิดมาจากการวาง “ผังเมือง


หากผังเมือถูกวางไว้อย่างเป็นระเบียบ ตัดถนนไม่สะเปะสะปะ สิ่งก่อสร้างถูกตั้งในจุดที่เหมาะสมและไม่กินพื้นที่เกินไป แน่นอนว่าเมืองนั้นย่อมรองรับสิ่งก่อสร้างได้มาก นั่นหมายถึงรองรับคนได้มากขึ้นด้วย เพื่อกลายเป็นเมืองใหญ่ในอนาคต ส่งผลกระทบถึงมูลค่าที่ดินในบริเวณนั้นด้วย


การวางผังเมืองให้ดีไม่เพียงแต่จะรองรับคนได้มากขึ้น แต่ยังอำนวยในเรื่องการท่องเที่ยวเพราะหากวางผังเมืองไว้เป็นระเบียบสวยงามเมื่อมองจากที่สูงจะเห็นได้ชัดเจนน่าถ่ายรูปเก็บไว้ รวมไปถึงความสะดวกในการจัดการย่านต่างๆ เช่น ย่านนี้ถูกวางไว้เป็นย่านธุรกิจ ย่านที่พักอาศัย ย่านการค้า แน่นอนว่าหากมีการวางผังเมืองไม่เป็นระเบียบ ถนนตัดคดเคี้ยวไปมา การวางแผนและการบริหารย่านเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพจะลำบากตามไปด้วย


ผังเมืองที่ดียังส่งผลต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ด้วย การวางผังเมืองที่ดีทำให้ถนนถูกตัดอย่างเป็นระเบียบการสัญจรเป็นไปโดยง่ายและปลอดภัย หากถนนถูกตัดคดเคี้ยวหัวโค้งถนนมีอยู่ตลอดเส้นถนนย่อมทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย


ในบทความนี้ Esto จะพาทุกคนทำความรู้จักกับผังเมืองของจังหวัดยะลาที่ถูกออกแบบโดยพระรัฐกิจวิจารณ์ ถูกยกย่องให้เป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองที่สุดในโลกอยู่อันดับที่ 23 เพื่อดูว่าผังเมืองที่ดีเป็นอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไรกับคนในพื้นที่และผู้ที่เข้ามาลงทุน


ความสวยงามผังเมืองยะลาได้ถูกออกแบบให้มีวงเวียนรอบศูนย์กลางเมืองสามวง มีการสร้างถนนเข้ามายังศูนย์กลางแล้วจึงตัดซอกซอยไปทั่วทั้งยะลา ตลอดถนนเหล่านี้จะมีสถานที่ราชการทั้งในปัจจุบันและอดีตที่บางแห่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้ว ถนนเป็นถนนคู่แบ่งเลนชัดเจนเพื่อให้การสัญจรเป็นไปอย่างราบรื่น และมีช่องทางสำหรับจักรยานโดยเฉพาะให้อีกด้วย


เมื่อมองจากมุมสูงจะเห็นวงเวียนทั้งสามที่อยู่รอบศูนย์กลางเมืองได้ชัดเจน ถนนหลักที่ตัดผ่านเป็นเส้นตรงมีความยาวมากโดยไม่คดเคี้ยวเลย ตรอกซอกซอยถูกตัดออกไปเป็นเส้นตรงเช่นกันทำให้มองดูสบายตาและสวยงามมาก และยังมีสวนสาธารณะกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งจังหวัด เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น และยังเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของชาวยะลา รวมถึงเป็นพื้นที่สำหรับทำการค้าขาย เป็นการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมืองยะลา


ป้องกันสาธารณภัย

ผังเมืองที่ดีจะทำให้สามารถรับมือภัยพิบัติได้ง่ายขึ้น การวางผังเมืองของยะลามีลักษณะเป็นใยแมงมุม และตารางหมากรุกโดยไม่มีซอยตัน พื้นที่ถนนมีความกว้าง รถใหญ่อย่างรถดับเพลิงสามารถเข้าถึงพื้นที่จุดเกิดเหตุได้ง่ายและรวดเร็ว


ในอดีตอุทกภัยจะเกิดในยะลาบ่อยมาก ทำให้เกิดการขุดลอกและพัฒนาบึงแบเมาะขึ้น ให้เป็นพื้นที่แก้มลิงขนาดใหญ่ของยะลา ตอนนี้บึงแบเมาะสามารถรับน้ำฝนได้มากขึ้น ไม่เพียงแต่ลดปัญหาอุทกภัยในยะลาเท่านั้นแต่ยังลดปัญหานี้ในทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย


ความปลอดภัยฟังดูแล้วอาจจะสงสัยว่าการวางผังเมืองเกี่ยวอะไรกันกับความปลอดภัย อย่างที่ทุกท่านทราบว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมักจะเกิดปัญหาความรุนแรงอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากยะลามีการบางโซนออกไว้อย่างชัดเจนทำให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ สามารถตั้งด่านตรวจค้นยานพาหนะหรือผู้ที่สัญจรเข้าออกในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยะลาจึงเป็นจังหวัดที่ทางภาคปกครองวางแผนป้องกันความรุนแรงได้ง่ายที่สุดในสามจังหวัดชายแดน


ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการให้กล้าเข้ามาลงทุนในยะลาได้ ลดความเสียหายที่จะเกิดกับธุรกิจในยะลาได้เป็นมูลค่ามหาศาลทีเดียว


การเติบโตในอนาคตผังเมืองที่มีการวางแผนและออกแบบมาเป็นอย่างดี ส่งผลให้สิ่งก่อสร้างถูกวางไว้อย่างเป็นระเบียบนั่นหมายถึงวางได้มากขึ้นด้วย เมื่อสิ่งก่อสร้างมากขึ้นบ่งชี้ว่าคนได้มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้มากขึ้น มีโอกาสที่พื้นที่นี้จะเกิดเป็นย่านต่างๆได้ และหากเป็นย่านที่มีผู้คนอยู่เยอะ ทำให้ย่านนี้จะมีมูลค่าที่ดินสูงตามไปด้วย ส่งผลประโยชน์ถึงผู้ประกอบการทั้งในไทยและต่างชาติจะเข้ามาเปิดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ส่งผลให้เงินหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก


การจัดรูปหรือการวางโครงสร้างที่ดินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับยะลา เพราะตอนนี้ยะลากำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้ดูแลบริหารยากในอนาคต ปัจจุบันได้มีการจัดรูปที่ดินพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต และสามารถควบคุมการเจริญเติบโตในบริเวณดังกล่าวได้อีกด้วย


เพราะผังเมืองที่ดีจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการวางออกแบบและวางแผนมาตั้งแต่เริ่มแรก หากละเลยปล่อยไปจนถนนและสิ่งก่อสร้างเต็มพื้นที่แล้วการจะจัดรูปใหม่จะทำได้ยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเหมือนหลายเขตในกรุงเทพมหานครที่เต็มไปด้วยสลัม และถนนซอยตัน เพราะว่าขาดการวางแผนตั้งแต่เริ่มแรกนั่นเอง


บทความที่น่าสนใจ

ผังเมือง กฎเกณฑ์แห่งการเติบโตที่เมืองขาดไม่ได้

รวม 5 คอนโดที่น่าสนใจ ใกล้ชานเมืองติด(ทาง)ด่วน

อยู่อย่างดี อยู่ที่ไหนดีล่ะ ? … 10 เมืองที่สภาพแวดล้อมดีที่สุด ประจำปี 2019 !

10 สีบนผังเมือง 10 ลักษณะทำเลส่งผลต่อการลงทุน

ความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและทางเลือกของคนเมือง


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59