รูปบทความ ใครๆ ก็อยากอยู่ในเมืองกรุง แล้วเมืองกรุงทำอย่างไร

ใครๆ ก็อยากอยู่ในเมืองกรุง แล้วเมืองกรุงทำอย่างไร


เป็นเรื่องที่ทราบกันดีว่า กรุงเทพมหานครนั้นเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นศูนย์การของการท่องเที่ยว การศึกษา รวมทั้งแหล่งธุรกิจมากมาย ด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้กรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากที่สุดโดยตัวเลขล่าสุดที่นับได้อยู่ที่ 5,676,648 คนเลยทีเดียว


แล้วประชากรในกรุงเทพฯ เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า การมีจำนวนประชากรอาศัยอยู่ในจังหวัดเดียวกว่าหลายล้านคนเช่นนี้ สิ่งที่ช่วยรองรับและอำนวยความสะดวกจะมีเพียงพอหรือไม่ และถ้าหากมีเพียงพอจะดีสำหรับประขากรในกรุงเทพฯ กันมากแค่ไหน เอาเป็นว่าลองมาดูกันดีกว่าปัจจุบันมีสิ่งใดที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของคนจำนวนมากในกรุงเทพฯ บ้าง และแต่ละสิ่งมีข้อดีข้อเสียกันอย่างไร


สถานที่ท่องเที่ยว

สำหรับเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ นั้น จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นห้างสรรพสินค้ามากกว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ช่วยในเรื่องของการพักผ่อนได้อย่างแท้จริง โดยห้างสรรพสินค้านั้นมีข้อดีและข้อเสียดังนี้


ข้อดี : มีสินค้าให้เลือกซื่อมากมาย และในหลายๆ แห่งก็มีสินค้าท้องถิ่นจากพื้นบ้านมาขาย ทำให้คนต่างจังหวัดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ยังสามารถหาซื้อสินค้าได้ไม่ต่างจากการอยู่บ้านเกิดของตัวเอง นอกจากนี้ห้างสรรพสินค้าก็ยังมีพื้นที่สันทนาการอยู่มากมาย ช่วยผ่อนคลายในช่วงวันหยุดได้ดี ซึ่งการมีห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้น ก็ยังเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับประชากรในกรุงเทพฯ ด้วย


ข้อเสีย : ข้อเสียที่เห็นได้ชัดเลยของการมีห้างสรรพสินค้าก็คือ เรื่องของระบบนิเวศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะการก่อสร้างห้างสรรพสินค้านั้นต้องใช้จำนวนพื้นที่ขนาดใหญ่ ทำให้หลายๆ ครั้งต้องลดจำนวนของพื้นที่สีเขียวลง อีกทั้งในช่วงวันหยุดการจราจรบริเวณรอบห้างสรรพสินค้าจะค่อนข้างติด ทำให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษกับคนกรุงเทพฯ เช่นเดียวกัน


สถานศึกษา

ด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นจำนวนมาก การมีสถานศึกษาที่มากเพียงพอจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเมืองหลวงเป็นอย่างมาก เพราะลำพังโรงเรียนประจำเขต หรือสถานศึกษาประจำเขตอาจมีไม่มากพอรองรับคนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ได้ ลองมาดูข้อดีและข้อเสียที่เห็นได้ชัดของคนกรุงเทพฯ กัน


ข้อดี : แน่นอนว่าเรื่องของข้อดีนั้น คงเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าสถานศึกษาเกิดขึ้นเพื่อให้เด็ก และคนหนุ่มสาวได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันก็มีข้อกำหนดด้วยว่าเด็กทุกคนควรจะได้รับการศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นั่นจึงเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่า สถานศึกษาคือสิ่งจำเป็นต่อประชากรในกรุงเทพมหานคร


ข้อเสีย : หากจะให้พูดถึงข้อเสียของสถานศึกษา คงจะต้องมองไปที่เรื่องของภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งเด็กๆ หลายคนมีความรู้ความสามารถที่จะเรียนได้ในระดับที่สูงที่สุดได้ แต่ปัญหาเรื่องค่าครองชีพของคนกรุงที่ค่อนข้างสูงบวกกับการศึกษาในระดับที่สูงก็ย่อมมีค่าใช้จ่ายตามมาทำให้ ปัญหาเรื่องการศึกษายังคงเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขกันต่อไป


การคมมนาคมขนส่ง

เรื่องของการเดินทางในกรุงเทพมหานครยังคงมีปัญหาให้เห็นกันอยู่ในอีกหลายพื้นที่ เพราะในช่วงเวลาเร่งรีบการเดินทางกลับต้องหยุดชะงัก เพราะปัญหาของรถติดที่แก้ไขได้ยาก จนทำให้กรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองที่มีรถติดมากที่สุดติด 1 ใน 10 ของโลกไปเสียแล้ว


ข้อดี : สำหรับข้อดีที่เกิดขึ้นของการพยายามพัฒนาเรื่องระบบขนส่ง การคมนาคมในกรุงเทพฯ นั้น เห็นได้ชัดว่าในอนาคตการเดินทางของคนกรุงน่าจะมีความสะดวกสบายมากขึ้น เพราะมีรถไฟฟ้าหลายสายที่เชื่อต่อถึงกันได้ อีกทั้งยังมีรูปแบบของการโดยสารทางเรือ แล้วต่อรถไฟฟ้า ก็เป็นวิธีการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งที่จะได้เห็นกันมากยิ่งขึ้น ทำให้ปัญหารถติดมีแนวโน้มว่าจะลดลงได้ในอนาคต


ข้อเสีย : ข้อเสียของเรื่องการคมนาคมขนส่งที่เห็นชัดเจนมากที่สุดก็คือ เรื่องของคุณภาพยานพาหนะและการให้บริการ อย่างที่เห็นว่ารถโดยสารที่ใช้มีสภาพค่อนข้างเก่า อีกทั้งปัญหารถไฟฟ้าเสียก็ยังมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ที่สำคัญคือปริมาณของผู้โดยสาร กับจำนวนการให้บริการยังไม่เพียงพอทำให้มีผู้โดยสารตกค้าง และยังต้องใช้เวลาในการรอรถโดยสารเป็นเวลานานอีกเป็นจำนวนมาก


พื้นที่สีเขียว

พื้นที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครนั้น เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากเช่นเดียวกัน นั่นก็เพราะการอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นของประชากร อาจนำมาซึ่งสภาพแวดล้อมที่สร้างมลพิษได้ ทำให้พื้นที่สีเขียวดูจะเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนกรุงเทพฯ ในยุคนี้ค่อนข้างมาก


ข้อดี : แน่นอนว่าข้อดีของสวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวก็คือ ช่วยในการสร้างอากาศที่เป็นผลดีกับร่างกายของมนุษย์ และยังช่วยดูซับมิลพิษทางอากาศที่มาจากท่อไอเสียรถยนต์ได้ดีอีกด้วย


ข้อเสีย : หากจะพูดถึงข้อเสียของสวนสาธารณะคงจะไม่สามารถยกตัวอย่างให้กล่าวถึงได้ แต่ปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ จำนวนของสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ นั้นมีอยู่น้อยซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยตึกและอาคารเป็นส่วนมาก ทำให้เรื่องของการควบคุมมลพิษ และพื้นที่สูดอากาศบริสุทธิ์จริงๆ ในกรุงเทพฯ ยังเป็นเรื่องที่ไกลตัวประขากรในกรุงเทพฯ นั่นเอง


กรุงเทพมหานครในอนาคตจะมีความเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางไหน และประชากรที่อาศัยอยู่หลายล้านกว่าคนเหล่านี้ จะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกได้เพียงหรือไม่ คงเป็นเรื่องที่ชาวกรุงเพทฯ ทุกคนจะต้องคอยติดตามดูกันต่อไป เพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ได้เข้ากับยุคสมัยที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงกันต่อไป


บทความที่น่าสนใจ

สิ่งแวดล้อมหลอมนิสัย เหตุใดเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยน

เคยสงสัยไหม ทำไมกรุงเทพคนเยอะ

เมื่อกรุงเทพกลายเป็นบ้านหลังที่สองของคนมากมาย

ค่าครองชีพ ปัญหาทุกข์ใจของชนชาวกรุง

ที่จอดรถ ภายในกรุงเทพ กับมาตรการลดที่จอดรถใกล้รถไฟฟ้า


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59