รูปบทความ น้อยกว่านี้ไม่มีแล้วกับ 7 เขตที่มีพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะน้อยสุด

น้อยกว่านี้ไม่มีแล้วกับ 7 เขตในกรุงเทพที่มีพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะน้อยที่สุด

การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดูได้จากปัจจัยสำคัญอย่างพื้นที่สีเขียว


พื้นที่สีเขียวที่เรามักจะกล่าวถึงและเรียกร้องกันเสมอว่ากรุงเทพยังมีไม่พอ ทั้งการวัดจากอัตราส่วนที่สำนักโยธาธิการและผังกำหนดกำหนดไว้ที่ 16 ตารางเมตรต่อคน หรือที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ที่ 10-21 ตารางเมตรต่อคนขึ้นอยู่กับขนาดของชุมชนเอง รวมถึงการเพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยการเข้าถึงสวนสาธารณะที่แม้สำนักโยธาธิการและผังเมืองจะกำหนดอยู่ที่ 5 ตารางเมตรต่อคน แต่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้ที่ 9 ตารางเมตรต่อคนเลยทีเดียว


แล้วของเรามีอยู่เท่าไร ถึงเรียกว่าไม่พอ


วันนี้ Esto จึงนำข้อมูลของจำนวนสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวใน 7 เขตที่มีน้อยที่สุด มาให้ทุกคนได้ตระหนักกันว่าจาก 50 เขตกรุงเทพ 7 เขตไหนที่น้อยที่สุด


เขตที่มีสวนสาธารณะน้อยที่สุด

เขตสัมพันธวงศ์ รวมพื้นที่สวนสาธารณะ 136,431 ตารางเมตร

เป็นเขตที่มีขนาดเล็กที่สุดในกรุงเทพเพราะมีขนาดเพียง 1.416 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น ตั้งอยู่ติดกับบางรัก คลองสาน พระนครและป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวเมืองพอสมควร พร้อมกับประชากรทั้งหมด 24,150 คน ทำให้มีสัดส่วนของส่วนสาธารณะต่อคนอยู่ที่ 5.649 ซึ่งหากเทียบแล้วก็นับได้ว่าเกินมาตรฐาน


เขตวัฒนา รวมพื้นที่สวนสาธารณะ 141,888 ตารางเมตร

อีกหนึ่งเขตที่รองรับการอยู่อาศัยใจกลางเมือง ที่ตั้งของย่านดัง อย่าง อ่อนนุช พร้อมพงษ์ แต่กลับมีตัวเลขของพื้นที่สวนสาธารณะน้อยที่สุดเป็นอันดับสอง กับเขตวัฒนาที่มีพื้นที่ทั้งหมด 12.565 ตารางกิโลเมตรนับว่ากว้างพอสมควรเลย ดังนั้นเมื่อคิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สวนสาธารณะต่อคนจะอยู่ที่ 1.669 ซึ่งน้อยกว่าค่าที่กำหนดไปมากทีเดียว


เขตบางรัก รวมพื้นที่สวนสาธารณะ 154,168 ตารางเมตร

บางรัก เป็นชื่อที่คุ้นหูกันดีของเขตหนึ่งในกรุงเทพ แต่กลับมีพื้นที่สวนสาธารณะน้อยจนน่าตกใจ มีพื้นที่ทั้งหมด 5.540 ตารางกิโลเมตร รองรับประชากรที่ 47,817 คนและเมื่อคิดเป็นสัดส่วนแล้วจะอยู่ที่ 3.224 ตารางเมตรต่อคนเท่านั้น 


เขตพญาไท รวมพื้นที่สวนสาธารณะ 186,992 ตารางเมตร

พญาไท เป็นเขตที่คุ้นหูกันดีเพราะค่อนข้างใหญ่และเป็นที่ตั้งของย่านไลฟ์สไตล์อย่างอารีย์ แต่หากเทียบด้านพื้นที่สีเขียวของสวนสาธารณะแล้ว กลับติดอยู่ใน 7 อันดับนี้ด้วย เพราะพื้นที่ทั้งหมด 9.595 ตารางกิโลเมตร รองรับคนกว่า 70,238 คน เมื่อเทียบอัตราส่วนของสวนสาธารณะต่อคนแล้ว มีเพียง 2.66 เท่านั้น


เขตวังทองหลาง รวมพื้นที่สวนสาธารณะ 188,176 ตารางเมตร

เขตวังทองหลางก็เข้ามาร่วมอันดับที่น้อยที่สุดนี้แม้จะไม่ได้อยู่ติดกับใจกลางเมือง และขนาดพื้นที่ก็ค่อนไปทางใหญ่เสียมาก เพราะมีขนาดอยู่ที่ 18.905 ตารางกิโลเมตรและรองรับประชากรกว่า 122,534 คน แต่กลับมีสัดส่วนของสวนสาธารณะต่อคนเพียง 1.53 เท่านั้นนับว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุดในบรรดา 7 เขตที่ยกมา


เขตบางกอกใหญ่ รวมพื้นที่สวนสาธารณะ 200,224 ตารางเมตร

ถัดมาเป็นเขตที่ขนาดไม่สมกับชื่อเพราะมีพื้นที่เขตเล็กทีเดียว อยู่ที่ 6.180 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น เป็นพื้นที่ฝั่งธนฯ ที่เขยิบออกจากเมืองมาไม่ไกล มีประชากรอาศัยอยู่ 67,768 คน คิดเป็นสัดส่วนของสวนสาธารณะต่อคนที่ 2.95 นับว่าน้อยมากทีเดียว


เขตบางพลัด รวมพื้นที่สวนสาธารณะ 218,449 ตารางเมตร

อันดับสุดท้ายกับเขตที่ 7 ที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ อยู่ในเมืองรึก็ไม่ใช่เพราะเป็นเขตที่อยู่ขอบกรุงเทพ มีพื้นที่ 11.360 ตารางกิโลเมตร รองรับคนอยู่อาศัยที่ 90,852 คน มีอัตราส่วนของพื้นที่สวนสาธารณะต่อคนที่ 2.40


แล้วพื้นที่สีเขียวล่ะ?


เขตที่มีพื้นที่สีเขียวน้อยที่สุด

เขตสัมพันธวงศ์ มีพื้นที่สีเขียว 9,759.48 ตารางเมตร

ยังคงอันดับไว้อย่างเหนียวแน่นกับเขตสัมพันธวงศ์ ที่มีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อคนที่ 0.40 ตารางเมตรต่อคน


เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีพื้นที่สีเขียว 34,778.52 ตารางเมตร

ขยับไปพื้นที่ข้างเคียงอันดับหนึ่ง ที่แพ็คคู่เข้ามาติดอันดับเขตที่มีพื้นที่สีเขียวน้อยที่สุด บนพื้นที่ทั้งหมด 1.931 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อคนที่ 0.75 ตารางเมตรต่อคน


เขตบางรัก มีพื้นที่สีเขียว 47,817 ตารางเมตร

ติดอันดับจากพื้นที่สวนสาธารณะที่น้อยที่สุดแล้วก็ยังกลับมานั่งในการจัดอันดับพื้นที่สีเขียวที่น้อยที่สุด คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อคนที่ 2.25 ตารางเมตรต่อคน


เขตพระนคร มีพื้นที่สีเขียว 133,902 ตารางเมตร

ยังคงติดกับใจกลางกรุงเทพกับพื้นที่เขตพระนคร ที่มีพื้นที่ทั้งหมด 5.536 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อคนที่ 2.61 ตารางเมตรต่อคน


เขตดุสิต มีพื้นที่สีเขียว 206,183 ตารางเมตร

แม้จะมีสวนสัตว์ดุสิต และพระราชวังสวนดุสิต พร้อมทั้งสนามกอล์ฟด้วย แต่ก็ยังคงมีพื้นที่สีเขียวทั้ง 9 ประเภทในจำนวนที่น้อยอยู่ดี ทำให้สามารถคิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อคนที่ 2.15 ตารางเมตรต่อคนเท่านั้น


เขตคลองสาน มีพื้นที่สีเขียว 218,992 ตารางเมตร

คลองสาน เรียกได้ว่าเป็นเขตการค้าที่คึกคักของฝั่งธนฯ ที่ยังนับว่ามีพื้นที่ไม่ใหญ่มากนักเพียง 6.051 และสามารถคิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อคนที่ 2.99 ตารางเมตรต่อคน


เขตคลองเตย มีพื้นที่สีเขียว 253,931 ตารางเมตร

เขตคลองเตยนบเป็นเขตของการอยู่อาศัยยอดเยี่ยมใจกลางเมือง ที่มีสวนสาธารณะเบญจกิติและอุทยานเบญจสิริ แต่หากนับพื้นที่สีเขียวทั้ง 9 ประเภทแล้วกลับไม่มากพอ เพราะมีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อคนที่ 2.47 ตารางเมตรต่อคน


จากการจัดอันดับของทั้งสองการแบ่งประเภทพื้นที่สีเขียว จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่อยู่ในอันดับส่วนใหญ่เป็นพื้นที่กลางเมืองที่ขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่มีการเติบโตของเมืองสูงและรวดเร็วจนพื้นที่สีเขียวแทรกตัวเข้าไปไม่ทัน และการจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเหล่านั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดายสักเท่าใดนัก เราคงต้องรอดูกันต่อไปว่าเขตเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาพื้นที่สีเขียวขึ้นอีกหรือไม่


ที่มา : ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร


บทความน่าสนใจที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จักกับพื้นที่สีเขียวที่ไม่ใช่สวนสาธารณะ อะไรบ้างที่เป็นปอดให้เราได้

7 ประเภทสวนสาธารณะเป็นอย่างไร เรามีอยู่เท่าใดกันแน่
เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59