รูปบทความ Gen ไหน ทำงานยังไง สไตล์การทำงานที่ปรับตามกาลเวลา

Gen ไหน ทำงานยังไง สไตล์การทำงานที่ปรับตามกาลเวลา

ในบทความที่แล้วเราได้รู้จักลักษณะนิสัยใจคอของคนแต่ละเจน และเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงมีลักษณะทางพฤติกรรมแบบนั้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าคนแต่ละเจนจะมีพฤติกรรมการแสดงออกต่างกัน และมีลักษณนิสัยเฉพาะตัวต่างกันไปด้วย


เมื่อเราได้ทราบลักษณะนิสัย และพฤติกรรมการแสดงออกทางกายภาพที่เป็นส่วนพื้นฐานที่สุดของมนุษย์กันไปแล้ว ต่อไปเราจะไปทำความเข้าใจและแยกแยะในเรื่องความเชื่อของช่วงชีวิตการทำงาน ว่าแต่ละเจนมีความเชื่อและตั้งเป้าหมายในการทำงานไว้ว่าอย่างไร เนื่องจากเกิดในสภาวะแวดล้อมต่างกัน ได้รับการเรียนรู้และมีประสบการณ์ต่างกัน การเห็นความสำคัญของการทำงานย่อมแตกต่างกันออกไปเช่นกัน


บทความนี้ Esto จะนำเสนอความเชื่อของการทำงานในแต่ละยุค คนแต่ละรุ่นต้องทำงานเพื่อแลกกับอะไรบ้าง และสิ่งใดบ้างที่คนแต่ละเจนนั้นมองว่าสำคัญเพราะเหตุอะไร


Gen-B

อย่างที่เราได้ทราบกันไปในบทความก่อนหน้าว่าคนวัยนี้ผ่านประสบการณ์การทำงานมามากมาย หลายคนอาจทำงานในองค์กรมาตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตทำงานและไม่เปลี่ยนงานเลย จึงมีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ดังนั้น ส่วนใหญ่คนทำงานวัยนี้มักจะมีความจงรักภักดีต่อองค์กร อดทน ให้ความสำคัญกับงาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยมุ่งมั่นทำงานจนกว่าจะสำเร็จ


ทำให้คนเจนนี้ไม่ได้แสวงหาความก้าวหน้าในการทำงานแต่เป็นความมั่นคงในการทำงานต่างหาก คนเจนนี้เชื่อว่าการทำงานอยู่ที่เดียวนานๆ ดีกว่าการทำงานและเปลี่ยนที่ทำงานไปเรื่อยๆ ให้คนเจนนี้มักจะเห็นว่างานราชการนั้นดีที่สุดเพราะสามารถทำได้นาน ไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อย และยังไม่ต้องกลัวว่าจะโดนไล่ออก


เพราะฉะนั้น Gen นี้จึงมีข้อดี คือ มีความอดทนสูง สู้งานมากที่สุด จะยึดหลักการใช้ความสามารถของตนเอง และทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อให้ประสบความสำเร็จ


Gen-X

เป็นช่วงเจนที่เริ่มมีความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีแล้ว เป็นเหตุให้คนเจนนี้เริ่มเห็นแล้วว่าโลกมันค่อนข้างไปไกล และสายงานอื่นนอกจากข้าราชการเริ่มได้รับความสนใจเพราะคนเจนนี้รู้สึกว่า ถ้างานไหนทำแล้วไม่ก้าวหน้าก็พร้อมจะเปลี่ยนงาน และคนเจนนี้อยากทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่ตนสนใจมากกว่าจะสนแค่เรื่องความมั่นคง


คน Gen เป็นวัยที่มีทัศนคติในการทำงานชัดเจนว่า งานไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต ควรมีการจัดสมดุลด้านเวลางานและเวลาส่วนตัว ให้ความสำคัญกับครอบครัวไม่น้อยไปกว่างาน มีความทะเยอทะยาน ทุ่มความคิดให้กับงานเต็มที่ เป็นเจนที่มีความคิดสร้างสรรค์ดี และมักจะคิดนอกกกรอบอยู่เสมอ ทำให้งานที่เกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์เหมาะกับคนเจนนี้


Gen-Y

เป็นเจนที่เกิดมาท่ามกลางเทคโนโลยีเลยก็ว่าได้ คนส่วนใหญ่ในยุคนี้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ และเทคโนโลยีได้เข้าไปมีบทบาทแทบจะทุกส่วนของคนในเจนนี้ เป็นยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมาก ทำให้งานที่เกิดในยุคนี้จะเป็นงานที่อย่างน้อยต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่คนเจนนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยเพราะสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้วัย ถนัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีอยู่แล้ว จะต่างจากคนในเจน B ที่กลัวการใช้เทคโนโลยีและเห็นว่าการทำงานด้วยมือเปล่าๆนั่นง่ายที่สุด


คนวัยนี้ กล่าวได้ว่าเป็นกำลังสำคัญขององค์กร 4.0 ก็ว่าได้ พวกเขาชื่นชอบการทำงานเชิงรุก ใช้ทักษะความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการจัดการที่ดี ไม่ชอบการทำงานหนักแบบไม่มีเหตุผล แต่งานนั้นต้องทำให้ได้ใช้ความคิดบวกกับความสามารถ ทั้งในการสืบค้นและนำเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย


คนเจนนี้ยังต้องการความชัดเจนในการทำงานว่าสิ่งที่ทำมีผลต่อตนเองอย่างไร คาดหวังเงินเดือนสูง คาดหวังคำชม แต่ไม่อดทนต่องานที่ทำ ชอบเปลี่ยนงานบ่อย แต่ที่น่าสนใจคน Gen-Y จะให้ความสำคัญกับการจัดสมดุลเวลาให้กับตัวเอง หรือที่เรียกว่า Work-Life Balance เห็นได้ว่าหลังเลิกงานคนรุ่นนี้มักจะไปหาทำกิจกรรมให้ความสุขกับตัวเอง


Gen-Z

ในฐานะน้องใหม่อายุน้อยที่สุดแห่งโลกการทำงาน คนวัยนี้จะเริ่มงานด้วยความสดใส มองโลกในแง่ดี ขณะเดียวกันก็จะมีความมั่นใจสูง เพราะเข้าใจว่าตนนั้นเป็นพวกมีความรู้มากมาย หรือถ้าไม่รู้ก็สามารถค้นหาเอาในอินเทอร์เน็ตได้ แต่จะมีความอดทนต่องานต่ำคล้ายกับชาวเจน Y ทำงานตามความชอบและไม่สนใจว่างานจะมั่นคงมากน้อยแค่ไหน ไม่กลัวการเปลี่ยนงาน


ฉะนั้นการทำงานกับคน Gen นี้ต้องเข้าใจก่อนว่า พวกเขามีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูง มีข้อดีที่เด่นชัด คือ เรียนรู้ได้เร็ว เทคโนโลยีใหม่ๆ มีอิทธิพลต่อพวกเขาอย่างมาก และคนเจนนี้จะมีความเคารพและความภักดีในตัวหัวหน้างานและตัวบริษัทเองน้อยกว่าคนเจนอื่น เพราะคิดว่าตนสามารถหางานใหม่ได้ จึงต้องทำความเข้าใจและให้เกียรติพนักงานเจนนี้ ไม่มองว่าเป็นพนักงานคนหนึ่งเท่านั้น หากคนเจนนี้เห็นว่าได้รับการดูแลหรือปฏิบัติด้วยไม่ดีจะทำให้อยากลาออกจากงานยิ่งกว่าการได้เงินน้อยหรืองานหนักเสียอีก


นอกจากจะมีพฤติกรรมลักษณะนิสัยต่างกันออกไปในแต่ละเจนแล้ว ยังมีความเชื่อในเรื่องการทำงานต่างกันออกไปด้วย เพราะสิ่งแวดล้อมหล่อหลอมมาต่างกันตั้งแต่แรกนั่นเอง ในบทความหน้า Esto จะพาไปทำความรู้จักกับค่านิยมของคนแต่ละเจนว่ามีลักษณะการใช้ชีวิตต่างกันอย่างไรบ้าง


บทความที่น่าสนใจ

Work Hard Play Hard Vs Work Half Play Half สุดหรือพอดี? แบบไหนที่ใช่เรา

สิ่งแวดล้อมหลอมนิสัย เหตุใดเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยน

จังหวะชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามทำนองของยุคสมัย

รูปแบบการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์