รูปบทความ งานสัมมนา TREA TALK Real Estate 2017

ภาพงานสัมมนา TREA TALK Real Estate 2017 ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร...ประเทศไทย 4.0

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREA) ได้จัดงานสัมมนาประจำปีขึ้นในรูปแบบ Creative Talk เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา พร้อมเชิญเหล่านักพูดหัวคิดสมัยใหม่กว่า 10 ท่าน ที่มากด้วยประสบการณ์และเป็นที่ยอบรับในวงการอสังหาริมทรัพย์อย่างกว้างขวางมาร่วมแชร์ไอเดียพร้อมแนวคิดในการรับมือ ประเทศไทยยุค 4.0

ที่สุดของงานสัมมนาครั้งใหญ่ประจำปี 2560 กับหัวข้อ "TREA TALK Real Estate 2017 ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ไม่ต้องทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ที่สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยจัดขึ้น โดยนำเสนอเนื้อหาพร้อมส่งต่อแนวความคิดในรูปแบบ Creative Talk เพื่อสื่อสารและส่งตรงไปยังคนรุ่นใหม่ หวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและร่วมมือกันขับเคลื่อนสังคมไทยไปข้างหน้าพร้อมกันอย่างยั่งยืน 

นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เผยว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีบทบาทอย่างมาก ในการขับเคลื่อนประเทศไทย มีมูลค่าราว 5 แสนล้านบาทต่อปี ฉะนั้นนอกจากนโยบายที่จะมาสนับสนุนวงการอสังหาฯ ให้ยั่งยืนแล้ว ก็ควรเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวกันของประชาชนทุกฝ่าย หรือ Community ทั้งผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ นักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งบุคคลทั่วไป จึงเกิดเป็นTalk แนวใหม่ในรูปแบบการแชร์ไอเดียเพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง กับ 4 หัวข้อหลัก

1. Local Empowerment-ภูมิภาคก้าวเดิน

หัวข้อที่จะปลุกพลังของคนในท้องถิ่นให้ลุกขึ้นมามีปากมีเสียง ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิภาคของตนเอง โดยไม่ต้องรอภาครัฐอีกต่อไป


2. Thailand Disruption-คิดต่าง สร้างสรรค์

หัวข้อที่จะนำเสนอเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจยุคใหม่ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงใช้พัฒนาเมืองและยกระดับการใช้ชีวิตของคนในสังคมให้สะดวกสบาย พร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


3. Thailand's Past Present and Future-เหลียวอดีต มองอนาคต 

การนำบทเรียนจากอดีตและบทบาทธุรกิจต่อการพัฒนาเมือง มาแก้ไขปัญหาสังคมพร้อมเกื้อกูลคนในสังคม ไม่ว่าจะเรื่องความยากจน ธุรกิจเกื้อกูล ชุมชนและนวัตกรรมในการพัฒนาเมือง และบ้านประชารัฐ 


4. Group Talk : Future Thailand 4.0-กรเสวนา อนาคตประเทศไทย 4.0

ดำเนินรายการโดยคุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ พร้อมผู้มากประสบการณ์อย่าง คุณปริญญ์ พาณิชภักดิ์ , คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ผอ.สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ NIA)


ซึ่งจุดประสงค์ของงานสัมมนาครั้งนี้ มุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่ได้อัพเดตความรู้ ทั้งเรื่องเทคโนโลยี เมือง ทฤษฎีในการทำเมือง การพัฒนาต่างๆ เพื่อกระตุ้นทุกคนให้ตื้นตัว เกิดการแชร์ความรู้ให้ทั้งผู้ประกอบการ ภาครัฐ นักพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงและเข้าใจ พร้อมส่งต่อแนวคิดดีๆ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจ สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยให้ก้าวหน้าไปกว่าเดิม

และยังมีการลงนาม"บันทึกความร่วมมือโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย" เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีบ้านและที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ด้วยการผนึกกำลังกันของทุกภาคส่วน รัฐบาล เอกชนและประชาชน


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59