รูปบทความ กรุงเทพมหานคร เพิ่มความปลอดภัยผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ

กรุงเทพมหานคร เพิ่มความปลอดภัยผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการเพิ่มความปลอดภัยและระมัดระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในระบบขนส่งสาธารณะที่รับผิดชอบ โดยสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ได้ดำเนินมาตรการป้องกันในระบบรถไฟฟ้า BTS ดังนี้


จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ สำหรับผู้โดยสาร เพื่อใช้ล้างมือบริเวณโต๊ะตรวจการทุกสถานี และให้พนักงานฉีดเจลแอลกอฮอล์ใส่มือให้ผู้โดยสารที่รอใช้บริการ ให้พนักงานที่ปฏิบัติงาน ในห้องจำหน่ายตั๋วบนสถานีรถไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า และพนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น ใส่หน้ากากอนามัยใน ขณะปฏิบัติงานตลอดเวลาการทำงาน เพิ่มการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี เช่น ห้องจำหน่ายตั๋ว, ราวจับบันได/บันไดเลื่อน, ราวกันตกบริเวณชั้นจำหน่ายตั๋ว ลิฟต์ และบนชั้นชานชาลา พร้อมเพิ่มการทำความสะอาดในระหว่างวัน และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีปลายทางสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (N13) และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (W1) เพิ่มการทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในขบวนรถไฟฟ้าหลังปิดให้บริการ และก่อนเปิดให้บริการในอู่จอดรถไฟฟ้า (Depot) ทุกวัน ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคบนสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า


รวมถึงการจัดทำ Music VDO เพลงรณรงค์ป้องกัน COVID-19 และรณรงค์ให้ผู้โดยสารซื้อตั๋ว เติมเงินผ่าน Line Pay จัดระยะห่างระหว่างแถวเพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างสังคม (Social Distancing) ในระยะ 1.5 เมตร บริเวณจุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร บริเวณหน้าเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร บริเวณบนชานชาลา และในขบวนรถไฟฟ้า ให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากตลอดขณะใช้บริการ


โดยจัดจุดจำหน่ายหน้ากากเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ สถานีหมอชิต สถานีอนุสาวรีย์ชัย สถานีพญาไท และจำหน่ายที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารของทุกสถานี ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าระบบ ด้วยเครื่อง Thermoscan ในทุกสถานี หากพบว่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียสสงวนสิทธิ์การใช้บริการ และแนะนำให้ผู้โดยสารไปพบแพทย์ สำหรับเรือโดยสาร ดำเนินการทำความสะอาดภายนอกตัวเรือและท่าเรือ โดยการใช้น้ำผสมน้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่น ก่อนออกให้บริการทุกวัน ทำความสะอาดภายในตัวเรือโดยการใช้น้ำผสมน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดถู ทำความสะอาดราวบันได เก้าอี้ที่ผู้โดยสารสัมผัส เช็ดถู 3 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 05.30 - 6.00 น. เวลา 10.30 – 11.00 น. และเวลา 15.30 – 16.00 น.


นอกจากนี้ สำนักอนามัยได้ติดตั้งจุดให้บริการเจลล้างมือและแจกหน้ากากอนามัยบริเวณท่าเรือด้วย ในส่วนของรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ดำเนินการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อภายในรถทุกคัน ช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค บริเวณหน้าห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี เพิ่มความถี่การทำความสะอาดทุกสถานี โดยทำความสะอาดราวบันได บันไดเลื่อน ตู้จำหน่ายตั๋ว รถโดยสาร Shuttle Bus ดำเนินการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อภายในรถ มีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคในรถโดยสารทุกคัน กำหนดใช้มาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จัดระยะห่างในการให้บริการ ตรวจคัดกรองผู้ขับขี่


โดยกำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ ในส่วนของรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ทำความสะอาดตัวรถทั้งภายในและภายนอก โดยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด เพิ่มรอบความถี่การทำความสะอาดตัวรถ โดยเน้นบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้โดยสาร จักรยานสาธารณะ (ปันปั่น) ดำเนินการฉีดพ่นและเช็ด ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานี หัวล็อค และตัวจักรยานทุกวัน ล้างทำความสะอาดสถานีสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เช็ดหัวล็อค ตู้ ตัวจักรยานทุกวัน และบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางและลาน Sky Walk ร่วมมือกับสำนักงานเขตทำความสะอาดเช็ด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานีและเก้าอี้ทุกวัน ในส่วนของจุดบริการอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เช่น ศูนย์ CCTV ได้มีการกำหนดมาตรการ Social Distancing จัดระยะห่างในการให้บริการประชาชน มีเจลคอยให้บริการ ให้ประชาชนสวมหน้ากากทุกครั้ง และทำความสะอาดทุกวันเช้า กลางวัน และช่วงเย็นโดยใช้น้ำยาเช็ดโต๊ะ เก้าอี้ ประตู พื้นให้สะอาดตลอดเวลาเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์