รูปบทความ กรุงไทยเปิด 5 มาตรการเพิ่มเติม ช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่ม

เปิด 5 มาตรการเพิ่มเติมจาก กรุงไทย ช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่ม


ล่าสุด ธนาคารกรุงไทยได้ออก 5 มาตรการเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ โดยเริ่มต้นจากการลดดอกเบี้ยเงินกู้ - 0.40% ได้แก่ .... • MLR 5.375% ต่อปี
 • MOR 6.220% ต่อปี
 • MRR 6.345% ต่อปี


ที่มา: sme.ktb.co.th/sme/productListAction


มาตรการที่ 1 ช่วยเหลือ สินเชื่อบุคคล ภายใต้กำกับ

สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล ภายใต้กำกับ เช่น สินเชื่อ Smart Money สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus และ ลูกค้าสินเชื่อบ้านที่วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท

 • พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 4 เดือน
 • ลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิม นาน 4 เดือน
 • เอกสารที่ต้องเตรียม : สำเนาบัตรประชาชน
มาตรการที่ 2 ช่วยเหลือ สินเชื่อบุคคล ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง

รวมถึงลูกค้า สินเชื่อบ้าน ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลงด้วย

 • พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 6 เดือน
 • ลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิม นาน 6 เดือน

เอกสารที่ต้องเตรียม ในการรับ มาตรการช่วยเหลือ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารที่แสดงรายได้ลดลง (ถ้ามี) เช่น สลิปเงินเดือนที่ลดลง, เอกสารแสดงการพักงาน หรือลาออก เป็นต้น
มาตรการที่ 3 ช่วยเหลือ สินเชื่อธุรกิจ

สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจไม่เกิน 100 ล้านทุกราย จะมีการปรับมาตรการให้แบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียน

 • พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย นาน 6 เดือน และหากไม่ประสงค์เข้าร่วมสามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ
มาตรการที่ 4 ช่วยเหลือ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป

และสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง จะได้รับ

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน
 • พร้อมขยายระยะเวลาชำระหนี้ P/N และ Trade Finance สูงสุด 6 เดือน
มาตรการที่ 5 ช่วยเหลือ สินเชื่อธุรกิจ ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท

 • ธนาคารจะสนับสนุนสินเชื่อใหม่ หรือ Soft Loan ในวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2% ต่อปี
 • พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
โดย 5 มาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก 'กรุงไทย' ทั้งหมดนี้ หากใครที่เป็นลูกค้าสินเชื่อธนาคารที่มีสถานะชำระปกติ สามารถยื่นความประสงค์ตั้งแต่ 27 เม.ย. 63บทความที่เกี่ยวข้อง 5 มาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก 'กรุงไทย'


อ้างอิง : sme.ktb.co.th/sme/productListAction

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์