รูปบทความ ครม.ไฟเขียว ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564

ครม.ไฟเขียว ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564 ได้รับการอนุมัติจาก ครม. แล้วว่าจะมีการปรับลดค่าธรรมเนียมการโอน และอัตราภาษีที่ดินออกไปอีก 1 ปี 


โดยมาตรการที่ช่วยเหลือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 มีดังนี้


  • ปรับลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564 ลง 90% โดยจะต้องเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรม,ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพื่ออยู่อาศัย,ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพื่อประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย,ที่ดินหรือที่อยู่อาศัยที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า 
  • ลดค่าธรรมเนียมการโอนบ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งเดิมทีค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ 2% เหลือ 0.01% และลดค่าธรรมเนียมการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 1% เหลือ 0.01% ในที่นี้หมายถึงที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และห้องชุดคอนโดมิเนียม โดยจะมีผลถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์