รูปบทความ ทำความสะอาดทางเดินเชื่อมสกายวอล์คป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา

จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดทางเดินเชื่อมสกายวอล์คจากสยามพารากอนถึง BTS ชิดลม ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา

          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ


          กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติ


          โดยวันนี้ (1 ก.พ.63) เวลา 09.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณทางเดินเชื่อมสกายวอล์ค จากสยามพารากอนถึงสถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม เพื่อป้องกันการระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตยานนาวา สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตบางคอแหลม ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรม


          เนื่องด้วยปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 กรุงเทพมหานครตระหนักถึงสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น จึงเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าว โดยร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ที่นักท่องเที่ยวและประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ เช็ดทำความสะอาดราวจับบันได เช็ดทำความสะอาดราวแนวกั้นทางเดิน และทำความสะอาดพื้นบริเวณทางเดินเชื่อมสกายวอล์ค จากสยามพารากอนถึงสถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม


โดยแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงาน ออกเป็น 10 จุดดังนี้

  • จุดที่ 1 บริเวณโดยรอบสถานี BTS สยาม ถึงสุดทางเชื่อมสกายวอล์ค สยามสแควร์ ซ.5
  • จุดที่ 2 ทางเชื่อมสกายวอล์ค สถานี BTS สยาม ถึงแยกเฉลิมเผ่า ฝั่งวัดปทุมวนาราม
  • จุดที่ 3 ทางเชื่อมสกายวอล์ค ถนนพระราม 1 จากแยกเฉลิมเผ่า ถึงหน้าทางเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝั่งวัดปทุมวนาราม
  • จุดที่ 4 ทางเชื่อมสกายวอล์ค ถนนพระราม 1 จากแยกเฉลิมเผ่า ถึงหน้าทางเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • จุดที่ 5 ทางเชื่อม สกายวอล์ค ถนนพระราม 1 จากหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึงแยกราชประสงค์ ฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์
  • จุดที่ 6 ทางเชื่อมสกายวอล์ค ถนนพระราม 1 จากหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึงแยกราชประสงค์ ฝั่งโรงพยาบาล ตำรวจ
  • จุดที่ 7 ทางเชื่อมสกายวอล์ค ถนนพระราม 1-เพลินจิต จากแยกราชประสงค์ถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนตัล
  • จุดที่ 8 ทางเชื่อมสกายวอล์ค ถนนพระราม 1-เพลินจิต จากแยกราชประสงค์ ถึงอัมรินทร์พลาซ่า ฝั่ง ศาลพระพรหม
  • จุดที่ 9 ทางเชื่อมสกายวอล์คถนนเพลินจิตจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนตัล ถึงสถานี BTS ชิดลม ฝั่งโรงแรมอินเตอร์คอนติเนตัล
  • จุดที่ 10 ทางเชื่อมสกายวอล์คถนนเพลินจิต อัมรินทร์พลาซ่า ถึงสถานี BTS ชิดลม ฝั่งอัมรินทร์พลาซ่า


          ทั้งนี้เพื่อป้องกันการระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยและตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นหรือพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้สอยประโยชน์ร่วมกัน จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณทางเดินเชื่อมสกายวอล์ค จากสยามพารากอนถึงสถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม โดยมีบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคเอกชนจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ดำเนินการทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช็ดทำความสะอาดราวจับบันได แนวกั้นทางเดิน และม้านั่ง ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวและประชาชนสัมผัสเป็นประจำ รวมถึงทำความสะอาดพื้นทางเดินเชื่อมต่อสกายวอล์ค เพื่อความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019


          สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ยังเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อเข้าไปในพื้นที่สาธารณะหรือสถานที่แออัดที่มีประชาชนจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการโรงแรม สถานประกอบการ ห้างร้าน ตลาดสด และโรงเรียน ในดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งนี้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ คือ กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางในระหว่างร่วมโต๊ะอาหาร ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ออกกำลังการ และพักผ่อนให้เพียงพอ


          อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครจะจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่อื่นๆ ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019


          นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center : EOC) กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งเป็นห้องประชุมวอร์รูม ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำหรับการทำงานของศูนย์ฯ ดังกล่าว จะเป็นการทำงานเชื่อมต่อกับสายด่วน 1669 และ 1422 รับแจ้งกรณีที่มีประชาชนเข้าข่ายต้องเฝ้าระวัง ซึ่งเมื่อได้รับแจ้งมาทางศูนย์ฯ จะจัดรถฉุกเฉินพร้อมวัสดุ และอุปกรณ์ป้องกันโรค รับผู้ป่วยมาตรวจรักษาและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยศูนย์ฯ จะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ในส่วนของกรุงเทพมหานครเท่านั้น และจะเป็นรายกรณีไป เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ตามข้อมูลที่เป็นความจริงเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59